ფიდელ კასტრო და ნიკიტა ხრუშჩოვი ყანწებით ხელში საქართველოში