კასტრო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პირველ პრეზიდენტთან, ნელსონ მანდელასთან ერთად