ფიდელ კასტრო ცოლთან, დალია სოტო დელ ვალესთან ერთად