თუმანიშვილების ის შტო, რომე­ლსაც თამარის წინაპარი­ მიეკ­უთვნებოდა, გორის რაიონის სოფელ ხელთუბნიდანაა..