"ცვლილებათა პაკეტი სასამართლოზე ზეწოლისთვის მომზადდა"- რას ცდილობს წულუკიანი გვენეტაძის ხელით?!
25-05-2015
"ცვლილებათა პაკეტი სასამართლოზე ზეწოლისთვის მომზადდა"- რას ცდილობს წულუკიანი გვენეტაძის ხელით?!
მართლმსაჯულების მესამე ეტაპის რეფორმირებისთვის იუსტ­იციის სამინისტ­რომ საკანონმდებ­ლო ცვლილებათა პა­კეტი მოამზადა, რომლის მიხედვი­თაც,­­ სასამარ­თლო სისტემაში ინსპ­ექტორის ინს­ტიტუტის შემოღება იგეგმება.­ ამ ცვლილებებს იუსტი­ციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე აპროტესტებს:

- დღეს მოსამართლეების წინააღმდეგ დისციპლინური სამართალწარმოების უფლებამოსილება­ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აქვს. ამიტომ გაუგებარია, რატომ­ იქმნ­ება ახალი ინსტიტუტი ან რატ­ომ­­ ვა­ნიჭებთ ხუთწლიანი სტაჟის მქ­ო­ნე­ იურისტს მოსამართლე­ების და­კითხვისა და მათ დისციპლინურ­ პასუხისმგებლობაში მიცემის უფ­ლებას?! მოსამართლეების უმრავ­ლესობაც ფიქრობს, რომ ცვლილებათა პაკეტი სასა­მა­რთლოზე ზეწოლისთვის მომზადდა.

- უზენაეს
სასამართლოში საკან­ონ­მდებლო ცვლილებებს იმით ხსნიან, რომ საბჭოს ბოლო წელიწად-ნახევრის განმავლობაში მოსამართლის მიმ­ართ დისციპლინური პროცედურები არც ერთ საქმეზე არ დაუწყია. არ ფიქრობთ, რომ რეალურად ფორმალურ ორგანოდ ჩამოყალიბდით?

- შესაძლოა, მაგრამ ხარვეზ­ე­ბის გამოსწორება საკანონმდებლო­ ცვლილებების გარეშეც შეგვიძ­ლია. პირადად მე, ერთპიროვნული­ გადაწყვეტილების მიღების უფლება­ არა მაქვს, რადგან საჩივრების­
განხი­ლვისას საბჭოს პოზიციაა გად­ამწყვეტი. წელიწად-ნახევრის განმავლობაში უმაღლესმა საბჭომ­ მოსამართლეების წინააღმდეგ შემ­ო­სული 300-ზე მეტი საჩივარი­ გან­იხილა და უმრავლესობაზე შევ­თ­ანხმდით, რომ ბრალდებები უსა­ფ­უძვლო იყო. საბჭოში ჩვენი­ აზრ­­ები მხოლოდ 8 საჩივარზე­ გაიყო.

- საჩივრებში რა ტიპის ბრალდებებზეა საუბარი? ნინო გვენეტაძის­ განცხადებით, მოსამართლეების­ ნაწილი­ საქმე­ებს­ არც კი განიხილავდა.
- ძირითადად, საუბარია საქმეების დაგვიანებით განხილვაზე­, თუმცა, მოსამართლეების პასუხ­ისმ­გებლობის საკითხი როგორ დავაყენო, როცა მათ პროცესების ჩასატარებლად თავისუფალი დარბაზებიც კი არა აქვთ?
მოსამართლეები ცოტანი არ­იან­, განსახილველი საქმე - ბევრი­. ერთ მოსამართლეს თითქმის 300 საქმე აწერია. ამის გამო განხილვა ჭიანუ­რდება.

რაც შეეხება გვენეტაძის განცხადებას, საუბარია სააპელაციო და საქალაქო სასამარ­თლოების თავმჯდომარეებზე. მართალია, ისინი მოსამართლეები­ არიან, თუმცა, პარალელურად, მენეჯერულ ფუნქციებსაც ითავსებენ.­ მათ კანონი არ დაურღვევიათ, ამიტომ ამ ხარვეზის გამოსწორება ინსპექტორის გარეშეც შეგვიძლია.
ფუნქციები, რომლის მინიჭ­ებასაც ახლა ინსპექტორისთ­ვის აპირებენ, უმაღლესი­ საბჭოს მდივანს ისედაც აქვს. მით უმეტეს, უმაღლესი საბჭოს მდივნად მოსამართლეთა 2/3-მა ამირჩია. ამიტომ ლოგიკური იქნ­ებოდა, ინსპექტორის კანდიდატურა ისევ კონფერენციაზე არჩეულიყო, ეს მის ლეგიტიმაციასაც გაზრდიდა.

- კოტე კუბლაშვილთან მეგობრობის გამო საზოგადოებაში "ნაცმოძრაობასთან" ასოცირდე­ბით. ფიქ­რობთ, რომ ცვლილებები­ თქვენს, "გასანეიტრალებლად" მომზადდა?

- ამ თანამდებობაზე 11 თვე მაქვს დარჩენილი, ამიტომ ჩემ გამო კანონმდებლობა არ უნდა შეცვალონ.
ეს ქვეყნის ინტერესებს დააზიანებს. რაც მთავარია, ვენეციის კომისიაც ამბობს, რომ სისტემაში მსგავსი რეფორმის გატარება დაუშვებელია. სასამართლოს ძლიერება მის სტაბილურ­ობაშია, მაგრამ იუსტიციის სამი­ნისტრო სასამართლოს მოქმედი­ თავმჯდომარეების ვადაზე ადრე გათავისუფლებასა და არჩევნების­ ჩატარებას გეგმავს­. როგორც "ნაციონალური მოძრაობის" მმართველობის პირველ წლებში საზოგადოებაში გაჩნდა განცდა, რომ მოსამართლეების მასობრივად გათავისუფლება "მოედნის გასუფთავებას" ემსახურებოდა, დღესაც იგივე­ მეორდება. ვინ გვაძლევს გარანტიას, რომ 5-წლიანი გამოცდილების მქონე იურისტი მოსამართლეებზე ზეწოლას არ მოახდენს?! თეა წულუკიანმა ღიად განაცხადა, ცვლილებები მწარე აბია, რომელსაც სასამართლო აუცილებლად გადაყლაპავსო. ის ცდილობს, მწარე აბი სასამართლოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ხელით გადააყლაპოს.

რუსუდან შელია
.
27 მაისი 2015 15:22
ყვარელში ათეული წელია მოქმედებს მთავრობის მიერ დაკანონებული ბანდიტური ჯგუფი. ისინი სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას ძარცვავენ. შემდეგ ნაძარცვს ინაწილებენ ნადავლის სახით. ამ ბანდიტურ ჯგუფში შედიან ყვარელში მცხოვრები კრედიტორი ირაკლი მირზიკაშვილი, მისი მეგობარი ქალი თამარ სეფაშვილი. ყვარლის მოქმედი ნოტარიუსი ნინო ჩახტაური.ყვარელში მცხოვრები ლაგოდეხის ყოფილი ნოტარიუსი ნუნუ ფრეწუაშვილი, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2014 წლის 6მარტის N44 ბრძანებით გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან. მათ მიერ 2009–2010წლებში ქალაქ ყვარელში გაძარცვულ იქნა ორი ავადმყოფი ძმა. რომელთაგან ერთი ძმა ზურაბ მახარობლიშვილი გაძარცვიდან შვიდ თვეში გარდაიცვალა. მათ გოგია მათიკაშვილის გარდაცვალების შემდეგ შეიმუშავეს თაღლითური სქემა ავადმყოფი ძმების გასაძარცვავად და სისრულეშიც მოიყვანეს. ვალი აჰკიდეს ზურაბ მახარობლიშვილს. რადგან იგი ვერ აბრუნებდა ვალს, მისი გადახდა მოსთხოვეს ძმას გივი მათიკაშვილს. იგი მუქარის ძალით აიძულეს ყვარლის სანოტორო ბიუროში წაჰყოლოდათ და ხელი მოეწერა საბუთებზე. სადც მას ძმასთან ერთად 2009წლის 10დეკემბერს გაუფორმეს სესხის ხელშეკრულება 3000 აშშ დოლარი ვალი 5წლის ვადით, ნოტარიუსი ნინო ჩახტაური. 2010 წლის 9 დეკემბერს ყოფილი ნოტარიუსის ნუნუ ფრეწუაშვილის მიერ დამოწმდა განცხადება, რომლითაც გივი მათიკაშვილი ვითომ უარს აცხადებდა მამის დანატოვარი სამკვიდრო ქონების მიღებაზე ძმის ზურაბ მახარობლიშვილის სასარგებლოდ. სამკვიდრო მიუღებლობის შესახებ განცხადების დამოწმებით გივი მათიკაშვილს ჩამოერთვა სამი მიწის ნაკვეთი და საცხოვრებელი სახლი. ყოველივე ამის საფუძველზე მათ საჯარო რეესტრით გოგია მათიკაშვილის 2 მიწის ნაკვეთი დაარეგისტრირეს ზურაბ მახარობლიშვილის სახელზე, საიდანაც ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე ერთი მიწის ნაკვეთი დარეგისტრირდა ირაკლი მირზიკაშვილზე. მეორე გაყიდეს და დაარეგისტრირეს ლუარსაბ ტოჩილაშვილის სახელზე. ამის შემდეგ მათ არ გააუქმეს სესხის ხელშეკრულება რადგან, მისი ვადის გასვლის შემდეგ უნდა მიეტაცათ გივი მათიკაშვილის სახელზე არსებული ქონება. ახლა საქმე ძიებაშია. თუმცა პროკურატურა დუმს. სასამართლო ჩინოვნიკების ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. იმედია სამართალი აღსრულდება.
ნათია
27 მაისი 2015 15:17
უბრალოდ საქართველოს პატრონი არ ყავს და აი ეგ არის პრობლემა
ძია-ს
27 მაისი 2015 15:14
ზუსტად 2წელი მიმდინრეობს სასამართლო, მოსამართლეს რომელსაც ყველა საბუთი ცინ უდევს ათას რამეს იმიზეზებს და გამოძახებებს 4თვეში ერთხელ აკეთებს და 5წუთში ამთავრებს სასამართლოს სად უნდა დაუწერო განცხადება? მოსამართლესაც ვარჩევ და ადვოკატსაც ნეტა ვინმემ მიმცეს პასუხისგებაში ამის გამო და უფრო კარგი იქნება

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას  დღეს საქართველოში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, აქვს თუ არა ადგილი ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე ზეწოლას დღეს საქართველოში?
თვის კითხვადი სტატიები