სალომე ზურაბიშვილმა აგვისტოში შემოსავლის სახით მხოლოდ 40 ლარი მიიღო
10-09-2018
სალომე ზურაბიშვილმა აგვისტოში შემოსავლის სახით მხოლოდ 40 ლარი მიიღო
პრე­ზი­დენ­ტო­ბის და­მო­უ­კი­დე­ბელ კან­დი­დატ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილს 1-ელი აგ­ვის­ტო­დან 21 აგ­ვის­ტოს ჩათ­ვლით, შე­მო­სავ­ლე­ბის სა­ხით მხო­ლოდ 40 ლარი აქვს მი­ღე­ბუ­ლი.

სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის ფონ­დის ფი­ნან­სუ­რი ან­გა­რიშ­გე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ხელ­მწი­ფო აუ­დი­ტის სამ­სა­ხუ­რი ავ­რცე­ლებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა ხარ­ჯებს, სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის ფარ­გლებ­ში აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­ოდ­ში ზუ­რა­ბიშ­ვილს გა­წე­უ­ლი აქვს 1740 ლა­რის ხარ­ჯი, სა­ი­და­ნაც 400 ლარს ავ­ტო­სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის იჯა­რის ხარ­ჯი შე­ად­გენს, 1300 ლარი კი ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე გა­წე­უ­ლი ხარ­ჯია. 40 ლარს წარ­მო­ად­გენს სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე და­ხარ­ჯუ­ლი თან­ხა.

რაც შე­ე­ხე­ბა ხარ­ჯებს, სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ის
ფარ­გლებ­ში აღ­ნიშ­ნულ პე­რი­ოდ­ში ზუ­რა­ბიშ­ვილს გა­წე­უ­ლი აქვს 1740 ლა­რის ხარ­ჯი, სა­ი­და­ნაც 400 ლარს ავ­ტო­სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბის იჯა­რის ხარ­ჯი შე­ად­გენს, 1300 ლარი კი ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე გა­წე­უ­ლი ხარ­ჯია. 40 ლარს წარ­მო­ად­გენს სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე და­ხარ­ჯუ­ლი თან­ხა.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა" სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მო­უ­წო­დებს, სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის პოსტზე მხა­რი და­უ­ჭი­როს სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის კან­დი­და­ტუ­რას. რო­გორც
ჟურ­ნა­ლის­ტებს პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ გა­ნუ­ცხა­და, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი კან­დი­და­ტის მი­მართ მხარ­და­ჭე­რა ის იქ­ნე­ბა, რომ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა" მათ შე­მომ­წირ­ვე­ლებს მო­უ­წო­დებს, თან­ხე­ბი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მიერ შექ­მნი­ლი ფონ­დის­კენ მი­მარ­თონ.

"ივანიშვილი "ოცნებაში" დაპირისპირებულ ჯგუფებს შორის გაძლიერების საშუალებას არავის აძლევს,ზურაბიშვილის მხარდაჭერაც ამიტომ გადაწყდა"

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, უნდა იყოს თუ არა პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს შემადგენლობაში?