"იდე­ურ გან­სხვა­ვე­ბებს" ეგე­ნი 3 მი­ლი­ონ დო­ლარს უწო­დე­ბენ" - სა­ა­კაშ­ვი­ლის მტკიცებით,"გირ­ჩი" ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­თი­თე­ბით და­ა­ფი­ნან­სეს
24-09-2018
"იდე­ურ გან­სხვა­ვე­ბებს" ეგე­ნი 3 მი­ლი­ონ დო­ლარს უწო­დე­ბენ" - სა­ა­კაშ­ვი­ლის მტკიცებით,"გირ­ჩი" ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­თი­თე­ბით და­ა­ფი­ნან­სეს
მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე წერს, რომ პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა "გირ­ჩი" რამ­დე­ნი­მე მი­ლი­ო­ნით ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­თი­თე­ბით ერთ-ერ­თმა ბიზ­ნეს­მენ­მა და­ა­ფი­ნან­სა.

"ზურა ჯა­ფა­რი­ძეს და­უ­გი­ნე­ბია, ფუ­ლის გამო კი არა, სა­ა­კაშ­ვილ­თან იდე­უ­რი შე­უ­თავ­სებ­ლო­ბის გამო წა­ვე­დი "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბი­და­ნო". კაცი იყო პო­ლი­ტი­კუ­რი მდი­ვა­ნი, ე.ი თა­ვად გან­სა­ზღვრავ­და პო­ლი­ტი­კურ კურსს და ერთხელ ვინ­მეს გა­გი­გი­ათ, რომ ოდეს­მე რა­ი­მე ჩემ­გან გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ეთ­ქვას, ან კენ­ჭისყრა­ზე მა­ინც და­ე­ყე­ნე­ბი­ნა რამე სა­კი­თხი მა­ნამ, სა­ნამ პარ­ტი­ი­დან გას­ვლის თა­ო­ბა­ზე გან­ცხა­დე­ბას გა­ა­კე­თებ­და?

ამის ახ­სნა, სამ­წუ­ხა­როდ, ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვი და
ბა­ნა­ლუ­რია - პა­ლი­კო კუბ­ლაშ­ვილ­მა ჩა­ა­ტა­რა მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი, ხოლო სპონსო­რად და რამ­დე­ნი­მე მი­ლი­ო­ნის წყა­როდ, ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­თი­თე­ბით, მო­ევ­ლი­ნათ ზეს­ტა­ფო­ნის წი­დის ერთ-ერთი მფლო­ბე­ლი, რო­მელ­საც მა­ნამ­დე არ აძ­ლევ­დნენ წი­ლის გა­ტა­ნის უფ­ლე­ბას, სა­ნამ პო­ლი­ტი­კას კარ­გად და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი "გირ­ჩი" არ მო­ევ­ლი­ნა.

"იდე­ურ გან­სხვა­ვე­ბებს" ეგე­ნი 3 მი­ლი­ონ დო­ლარს უწო­დე­ბენ. ოღონდ, იცო­დეთ, ბი­ჭე­ბო, ივა­ნიშ­ვი­ლი ტყუ­ი­ლად
არა­ფერს იძ­ლე­ვა და ესეც სა­გან­გე­ბოდ დო­კუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი აქვს და რო­გორც მა­ნა­ფორ­ტის საქ­მე­ზე გახ­და ყვე­ლა­ფე­რი ცნო­ბი­ლი უკ­რა­ი­ნა­ში, ზუს­ტად ასე­ვე სულ მალე დო­კუ­მენ­ტუ­რად და­დას­ტურ­დე­ბა ეს ფაქ­ტე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­შიც და მერე ძა­ლი­ან შეგრცხვე­ბათ," - წერს სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი "ფე­ის­ბუქ­ზე".
ალექს
26 სექტემბერი 2018 07:43
აკი ნეოკონსერვატიზმიაო ნაციდეოლოგიაო,ორმოცი არ გასულა მაკკეინის და უკვე უღალატეთ !?
სოს
25 სექტემბერი 2018 09:26
რაც სწორია სწორია. პრეზიდენტად ბაქრაძე გავა რადგან მხარს ბიძინა უჭერს.

რედაქტორის რჩევით