"გწერთ შეშფოთების შესახებ დემოკრატიული ღირებულებისგან გადახვევის გამო" - რა მისწერა ამერიკელმა კონგრესმენმა გიორგი გახარიას?
20-01-2020
"გწერთ შეშფოთების შესახებ დემოკრატიული ღირებულებისგან გადახვევის გამო" - რა მისწერა ამერიკელმა კონგრესმენმა გიორგი გახარიას?
რეს­პუბ­ლი­კელ­მა კონ­გრეს­მენ­მა მარ­კუ­ე­ინ მა­ლინ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას ღია წე­რი­ლით მი­მარ­თა. მან წე­რი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "ტვი­ტე­რის" მეშ­ვე­ო­ბით გა­ავ­რცე­ლა.

კონ­გრეს­მე­ნი წე­რილ­ში აღ­ნიშ­ნავს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის­გან გა­დახ­ვე­ვი­თა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბით შეშ­ფო­თე­ბუ­ლია.

"რო­გორც კონ­გრე­სის წევ­რი, გწერთ ჩემი შეშ­ფო­თე­ბის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის­გან გა­დახ­ვე­ვი­სა და ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის გამო. მე ვუ­ერ­თდე­ბი კონ­გრეს­ში ჩემი კო­ლე­გე­ბის, სა­ქარ­თვე­ლოს მე­გო­ბარ­თა ჯგუ­ფის თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბის, ადამ კინ­ზინ­გე­რი­სა და გარი კო­ნო­ლის 3 დე­კემ­ბე­რით და­თა­რი­ღე­ბულ წე­რილს თქვენს სა­ხელ­ზე, სა­დაც
ხაზ­გას­მუ­ლია მათი შეშ­ფო­თე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში დე­მოკ­რა­ტი­ულ რე­ფორ­მებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

მი­უ­ხე­და­ვად 1991 წელს გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის შემ­დგო­მი პროგ­რე­სი­სა, ბოლო წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი სა­ბაზ­რო ეკო­ნო­მი­კის ინ­დი­კა­ტო­რებ­ში მკვეთ­რად უარ­ყო­ფი­თი ტენ­დენ­ცია გა­მოვ­ლინ­და",- წერს კონ­გრეს­მე­ნი.

კონ­გრეს­მე­ნის თქმით, სწო­რედ ამის შე­დე­გია, სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­და­პი­რი უცხო­უ­რი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის შემ­ცი­რე­ბა. მას მა­გა­ლი­თად მოჰ­ყავს ნავ­თო­ბი­სა და გა­ზის
კომ­პა­ნია Frontera Resources ტე­ხა­სი­დან, რო­მე­ლიც შე­ვიწ­რო­ე­ბის ერთ-ერთი მსხვერ­პლი გახ­და.

მარ­კუ­ე­ინ მა­ლი­ნი ასე­ვე გა­მო­ეხ­მა­უ­რა სო­ცი­ა­ლურ მე­დი­ა­კომ­პა­ნია "ფე­ის­ბუ­ქის" მიერ მმარ­თველ პარ­ტი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ან­გა­რი­შე­ბის დაბ­ლოკ­ვას.

"ცოტა ხნის წინ "ფე­ის­ბუკ­მა" და­ხუ­რა "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" მმარ­თველ პარ­ტი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ან­გა­რი­შე­ბი, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ოპო­ზი­ცი­უ­რი ხედ­ვე­ბის ჩა­სახ­შო­ბად "კო­ორ­დი­ნი­რე­ბულ არა­ავ­თენ­ტურ ქცე­ვას" მი­მარ­თავ­და და ან­ტი­და­სავ­ლურ გრძნო­ბებს ავი­თა­რებ­დნენ, მათ შო­რის გან­სა­კუთ­რე­ბით აშშ-ის წი­ნა­აღ­მდეგ", - წერს ის.

წე­რი­ლის ბო­ლოს, კონ­გრეს­მე­ნი იმედს გა­მოთ­ქვამს, რომ სა­ქარ­თვე­ლო კვლავ დარ­ჩე­ბა ამე­რი­კის სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარტნი­ო­რი და სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა შე­წყვეტს აგ­რე­სი­ულ ქმე­დე­ბებს ამე­რი­კუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის მი­მართ.

"ვი­მე­დოვ­ნებ, რომ თქვე­ნი მთავ­რო­ბა იმოქ­მე­დებს სწრა­ფად იმ გა­მაფრ­თხი­ლე­ბელ ნიშ­ნებ­ზე, რომ­ლე­ბიც საფრ­თხეს წარ­მო­ად­გენს დე­მოკ­რა­ტი­ი­სა და ეკო­ნო­მი­კუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თვის, რო­მელ­საც ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი ასე იმ­სა­ხუ­რებს", – წერს კონ­გრეს­მე­ნი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "ტვი­ტერ­ში".
Lasha Sb.
21 იანვარი 2020 19:37
“Oklahoma isn’t working. Can anyone fix this failing American state?”

Nahet es statia zhurnal The Guardian internet gamocemashi.
Romelic avtori ambobs am shtatshi faqtiurad yoveli meothe bavshvi shimshilobs da uamravi gadauchreli problemaa saheze da am realobashi shtatis senatori Fronteras lobirebita da am gzit fulis ketebitaa dakavebuli.
Tavad Frontera ki sruli afioraa da investorebis mosatyuebladaa sheqmnili.
...
21 იანვარი 2020 00:46
Urchevnia tavis saqme aketos da tavis arc tu karg mdgomareobashi myofi shtatis mosahleobas mihedos.
Temo
20 იანვარი 2020 22:00
Am kacma sadgac misuris shtatshi erti ubadruki kolejis damtavrebac ver shezlo da “udiplomo sasizod” darcha :))
Sakvirvelia senatshi rogor mohvda saertod?

რედაქტორის რჩევით
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა?
თვის კითხვადი სტატიები