რა აკავშირებდა ბიძინა ივანიშვილს რუს ბიზ­ნეს­მე­ნ ანა­ტო­ლი ბი­კო­ვთან, რომელიც მკვლელობის ბრალდებით და­ა­კა­ვეს?
რა აკავშირებდა ბიძინა ივანიშვილს რუს ბიზ­ნეს­მე­ნ ანა­ტო­ლი ბი­კო­ვთან, რომელიც მკვლელობის ბრალდებით და­ა­კა­ვეს?
ფოტო:ანატოლი ბიკოვი, ბიძინა ივანიშვილი
რუ­სე­თის სა­სა­მარ­თლომ რუსი ბიზ­ნეს­მე­ნი და ყო­ფი­ლი დე­პუ­ტა­ტი ანა­ტო­ლი ბი­კო­ვი და­ა­კა­ვა. კრას­ნო­და­რის მხა­რის სა­სა­მარ­თლო მას ორი ან მეტი პი­რის­თვის ცე­ცხლსას­რო­ლის ია­რა­ღი­დან სრო­ლას და მკვლე­ლო­ბას ედა­ვე­ბა.
საქ­მე ეხე­ბა 1994 წელს მომ­ხდარ ორ­გა­ნი­ზე­ბულ მკვლე­ლო­ბას, რო­დე­საც ბი­კოვს კონ­ფლიქ­ტი ჰქონ­და კი­რილ ვო­ი­ტენ­კო­სა და ალექ­სან­დრ ნა­უ­მოვ­თან. 1994 წლის 24 ივ­ლისს, ბი­კოვს სა­კუ­თა­რი მან­ქა­ნა თვალ­წინ აუ­ფეთ­ქდა და გა­და­წყვი­ტა, რომ ამა­ში კლა­ნის წევ­რის, 23 წლის ნა­უ­მო­ვის ხელი ერია. მა­ლე­ვე, ნა­უ­მო­ვი და მისი მე­გო­ბა­რი, ვო­ი­ტენ­კო მან­ქა­ნა­ში ჩა­ცხრი­ლუ­ლი იპოვ­ნეს...

რუ­სუ­ლი
გა­მო­ცე­მა РБК წერს, რომ ბი­კოვ­მა ეს მკვლე­ლო­ბა, "კარ­გი ნაც­ნო­ბის" ვლა­დი­მირ ტა­ტა­რენ­კოს დახ­მა­რე­ბით და­გეგ­მა, რო­მელ­საც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, 13-წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა მი­უ­სა­ჯეს. ცოტა ხნის წინ, მან ბი­კო­ვის წი­ნა­აღ­მდეგ მის­ცა ჩვე­ნე­ბა. იმა­ვე დღეს, ყი­რიმ­სა და კრას­ნო­ი­არ­სკში ბიზ­ნეს­მე­ნის სახ­ლე­ბი გა­ჩხრი­კეს.

ბი­კო­ვი და ივა­ნიშ­ვი­ლი "ალუ­მი­ნის ომებ­ში"

1990-იან წლებ­ში, ბი­კო­ვი კრას­ნო­ი­არ­სკის ალუ­მი­ნის ქარ­ხნის
მფლო­ბე­ლი იყო, 1998-2000 წლებ­ში კი ქარ­ხნის დი­რექ­ტორ­თა საბ­ჭოს ხელ­მძღვა­ნე­ლი. ქარ­ხნის ერთ-ერთი თა­ნამ­ფლო­ბე­ლი, ანტრა­ცი­ტი­სა და ნახ­ში­რის მომ­პო­ვე­ბე­ლი კომ­პა­ნია "ალ­ტე­კის" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი დმიტ­რი ბო­სო­ვი იყო, რო­მელც რამ­დე­ნი­მე დღის წინ გარ­დაც­ვლი­ლი იპო­ვეს. სა­ვა­რა­უ­დოდ, მან სი­ცო­ცხლე თვით­მკვლე­ლო­ბით და­ას­რუ­ლა...

90-იან წლებ­ში ანა­ტო­ლი ბი­კო­ვი, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა მის მიერ და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ბანკ "Российский кредит"-ის ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტად და­ნიშ­ნა. 2005 წელს, რუ­სულ Forbes-თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში, სა­დაც სწო­რედ "ალუ­მი­ნის ომებ­ზეა" სა­უ­ბა­რი, ქარ­თვე­ლი მი­ლი­არ­დე­რი იხ­სე­ნებ­და 1997 წელს, როცა ალუ­მი­ნის ქარ­ხნის აქ­ცი­ე­ბი მე­ო­რად ბა­ზარ­ზე შე­ი­ძი­ნა.

"კრას­ნო­ი­არ­სკში მუ­შა­ო­ბა ბევ­რად ადრე და­ვი­წყე, ვიდ­რე ალუ­მი­ნის ქარ­ხა­ნა­ში მოვ­ხვდე­ბო­დი... 1992 წელს ბან­კმა კრას­ნო­ი­არ­სკის მე­ტა­ლურ­გი­უ­ლი ქარ­ხნის 30% შე­ი­ძი­ნა. ის ალუ­მი­ნის ქარ­ხა­ნას ესა­ზღვრე­ბო­და, თუმ­ცა იმ მო­მენ­ტში ქარ­ხა­ნა­ში არა­ფე­რი ხდე­ბო­და, მე­ტალს არა­ვინ აძ­ლევ­და და გა­ჩე­რე­ბუ­ლი იყო... ასე გაგ­რძელ­და 1994 წლამ­დე, რო­დე­საც კრას­ნო­ი­არ­სკის ალუ­მი­ნის ქარ­ხნის აქ­ცი­ო­ნე­რებ­მა სა­ხელ­მწი­ფო სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი ალუ­მი­ნის ქარ­ხნი­სა და აჩინ­სკის თი­ხა­მი­წის კომ­ბი­ნა­ტის აქ­ცი­ე­ბის 20% მე­ტა­ლურ­გი­უ­ლი ქარ­ხნის ბა­ლანსზე გა­და­ი­ტა­ნეს.

ალუ­მი­ნის ქარ­ხნის მე­სა­კუთ­რე­ებ­მა შე­მომ­თა­ვა­ზეს პა­კე­ტის გა­ყიდ­ვა, რო­მე­ლიც 1996 წელს ძალ­ზე ძვი­რად გავ­ყი­დე... ერთ წელ­ში ალუ­მი­ნის ქარ­ხნის აქ­ცი­ო­ნე­რებს შო­რის და­პი­რის­პი­რე­ბა მოხ­და" - იხ­სე­ნებ­და ივა­ნიშ­ვი­ლი, რომ­ლის თქმი­თაც, შემ­დეგ საქ­მე­ში ჩა­ე­რია მისი ბან­კის ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი ვა­სილ ანი­სი­მო­ვი, რო­მე­ლიც კარ­გად იც­ნობ­და სამ მფლო­ბელს: ალექ­სან­დრ კოლ­პა­კოვს, ვლა­დი­მირ რატ­ნი­კოვს და ოლეგ კიმს, რომ­ლებ­საც აქ­ცი­ე­ბის 28% ეკუთ­ვნო­დათ.

"ანი­სი­მოვ­მა მი­თხრა, კოლ­პა­კო­ვი და რატ­ნი­კო­ვი ქარ­ხნის აქ­ცი­ე­ბის 48%-ის მყიდ­ველს ეძე­ბე­ნო, მაგ­რამ მე და ვა­სი­ლიმ მათ­გან აქ­ცი­ე­ბი მხო­ლოდ მას შემ­დეგ ვი­ყი­დეთ, როცა ანა­ტო­ლი ბი­კოვ­სა და გე­ნა­დი დრუ­ჟი­ნინს 20% და­უბ­რუ­ნეს. ბი­კო­ვი და­თან­ხმდა, რომ ყვე­ლა­ნი ერ­თად ვი­მუ­შა­ვებ­დით" - ყვე­ბო­და ივა­ნიშ­ვი­ლი, მისი თქმით­ვე, ბი­კო­ვიც "Российский кредит"-ის ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი იყო, ოღონდ ისე, რომ არც ბან­კის საბ­ჭოს წევ­რი ყო­ფი­ლა და ხელ­ფას­საც არ იღებ­და.

rbc.ru-ს ცნო­ბით, 1997 წელს, კრას­ნო­ი­არ­სკის ალუ­მი­ნის ქარ­ხნის გარ­შე­მო უკვე ნამ­დვი­ლი ომი იყო კომ­პა­ნია TWG-ს მფლო­ბელ ძმებს - მი­ხე­ილ და ლევ ჩერ­ნი­სა და რუს აქ­ცი­ო­ნე­რებს შო­რის, რო­მელ­თაც სწო­რედ ანა­ტო­ლი ბი­კო­ვი მე­თა­უ­რობ­და. ბიზ­ნეს­ზე კონ­ტრო­ლის მო­სა­პო­ვებ­ლად და­პი­რის­პი­რე­ბა წლე­ბი გრძელ­დე­ბო­და...

"ივა­ნიშ­ვი­ლი იხ­სე­ნებ­და, რომ 1996 წელს საფ­რან­გეთ­ში უც­ნობ­მა და­უ­რე­კა და КраМЗ-ის აქ­ცი­ე­ბის გა­ყიდ­ვა მოს­თხო­ვა. "ისე­თი ხმით მე­ლა­პა­რა­კე­ბო­და, რომ შიგ­ნი­დან გავ­ცივ­დი. ში­შის­გან ყვე­ლა კარი ჩავ­კე­ტე... უც­ნობს ვთხო­ვე მე­ო­რე დღეს გად­მო­ე­რე­კა. მა­ნამ გად­მო­რე­კა და ფასი და­ა­სა­ხე­ლა" - ყვე­ბო­და ქარ­თვე­ლი მი­ლი­არ­დე­რი.

გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, რამ­დე­ნი­მე­წ­ლი­ა­ნი და­პი­რის­პი­რე­ბის შემ­დეგ, საქ­მე­ში ბო­რის ბე­რე­ზოვ­სკი და ოლეგ დე­რი­პას­კა ჩა­ე­რივ­ნენ და კონ­ფლიქ­ტიც თან­და­თან მი­ნელ­და...

რაც შე­ე­ხე­ბა, ბი­კოვს, ის შემ­დეგ Российский кредит-ის ვიცე პრე­ზი­დენ­ტი გახ­და. რუ­სულ Forbes-თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში ივა­ნიშ­ვი­ლი იხ­სე­ნებ­და, რომ ეს მისი იდეა იყო.

"ბან­კში ყო­ველ­თვის ბევ­რი ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი გვყავ­და... ამ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ვნიშ­ნავ­დით ბან­კის კლი­ენ­ტებს, მსხვი­ლი სა­წარ­მო­ე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლებს ან მე­სა­კუთ­რე­ებს. "ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტის სა­ვი­ზი­ტო ბა­რა­თებს" იღებ­დნენ, რაც მათ ძა­ლი­ან სი­ა­მოვ­ნებ­დათ", - იგო­ნებ­და ივა­ნიშ­ვი­ლი რუ­სულ გა­მო­ცე­მას­თან სა­უ­ბარ­ში. რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, არ ჩანს, სად წყდე­ბა ივა­ნიშ­ვილ­სა და ბი­კოვს შო­რის საქ­მი­ა­ნი თუ ფორ­მა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა. იხილეთ სრულად


მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!
გააკეთე კომენტარი

კომენტარი, რომელიც შეიცავს უხამსობას, დისკრედიტაციას, შეურაცხყოფას, ძალადობისკენ მოწოდებას,სიძულვილის ენას, კომერციული ხასიათის რეკლამას, წაიშლება საიტის ადმინისტრაციის მიერ.

რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ აღარ მოგიწევთ დაცვის კოდისა და სხვა ინფორმაციის მითითება!

თქვენი კომენტარები გამოქვეყნდება ყოველდღე 11.00-დან 19.00 საათამდე, გამოგზავნიდან 30 წუთის განმავლობაში.

19.00 საათის შემდეგ მიღებული კომენტარები დაიდება მეორე დღეს.

P.S. ვრცელი კომენტარის გაკეთებისას ეცადეთ, ჩაეტიოთ 4 წუთში, ან დააკოპიროთ სხვა პროგრამაში აკრეფილი ტექსტი.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
დღის კითხვადი სტატიები
ბლოგერები
თვის კითხვადი სტატიები