ვინ არის და რა ქონებას ფლობს ახლად დანიშნული მინისტრი, თეა ახვლედიანი?
ვინ არის და რა ქონებას ფლობს ახლად დანიშნული მინისტრი, თეა ახვლედიანი?
პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა, გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ შე­რი­გე­ბი­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო თა­ნას­წო­რო­ბის სა­კი­თხებ­ში ახა­ლი სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრი წა­რად­გი­ნა. რო­გორც გა­ხა­რი­ამ მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე გა­ნა­ცხა­და, სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრის თა­ნამ­დე­ბო­ბა თეა ახვლე­დი­ან­მა და­ი­კა­ვა, რო­მე­ლიც აქამ­დე ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე იყო.

"დღეს ჩვენ გვყავს ჩვე­ნი გუნ­დის ახა­ლი წევ­რი, ქალ­ბა­ტო­ნი თეა ახვლე­დი­ა­ნი. შე­რი­გე­ბი­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო თა­ნას­წო­რო­ბის სა­კი­თხებ­ში ახა­ლი სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრი. მინ­და მას მი­ვუ­ლო­ცო ეს სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო თა­ნამ­დე­ბო­ბა. ის ყო­ველ­თვის იყო ჩვე­ნი გუნ­დის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი წევ­რი, მაგ­რამ უკვე იჯ­დე­ბა ამ მრგვალ მა­გი­დას­თან. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ქალ­ბა­ტო­ნი თეა აქამ­დე
ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­ში შრო­მობ­და, მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის პოსტზე, მას დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს ჩვე­ნი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი გუნ­დის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა­ში", - გა­ნა­ცხა­და გა­ხა­რი­ამ.

თეა ახვლე­დი­ა­ნი ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლედ 2019 წლის ივ­ნის­ში და­ნიშ­ნეს, ის უწყე­ბა­ში შრო­მი­თი მიგ­რა­ცი­ის სა­კი­თხებს ხელ­მძღვნე­ლობ­და.

მა­ნამ­დე კი ის 2014 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი ეს­ტო­ნე­თის რეს­პუბ­ლი­კა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი ელ­ჩის
თა­ნამ­დე­ბო­ბას იკა­ვებ­და.

1997 წლი­დან, საქ­მი­ა­ნო­ბას შე­უდ­გა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო უწყე­ბა­ში, სა­დაც ევ­რო­კავ­შირ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით დე­პარ­ტა­მენ­ტის და­არ­სე­ბი­დან, შე­სა­ბა­მი­სი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი სა­ფე­ხუ­რე­ბის გავ­ლით, სხვა­დას­ხვა შე­სა­ბა­მი­სი პო­ზი­ცი­ი­დან მუ­შა­ობ­და სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­კი­თხებ­ზე. თეა ახვლე­დი­ა­ნი ორ­ჯერ ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენტს (2004 წელს და 2008-2014 წლებ­ში); ხოლო 2004-2008 წლებ­ში იკა­ვებ­და ბე­ნი­ლუქ­სის ქვეყ­ნებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩოს, ევ­რო­კავ­შირ­თან სა­ქარ­თვე­ლოს მი­სი­ის მრჩევ­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბას. ევ­რო­კავ­შირ­თან პო­ლი­ტი­კუ­რი დი­ა­ლო­გის წარ­მო­ე­ბი­სა და ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სხვა პრი­ო­რი­ტე­ტულ მი­მარ­თუ­ლე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, თეა ახვლე­დი­ა­ნი, მუ­შა­ობ­და ევ­რო­კავ­შირ­თან ვიზა-ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის მიზ­ნით, სა­ვი­ზო დი­ა­ლო­გის წარ­მო­ე­ბა­ზე; ასე­ვე, აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი მდივ­ნის სტა­ტუ­სით ახორ­ცი­ე­ლებ­და სა­ქარ­თვე­ლო-ევ­რო­კავ­ში­რის ასო­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ შე­თან­ხმე­ბის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის პრო­ცესს.

თეა ახვლე­დი­ა­ნი არის კა­რი­ე­რუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი - სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი ელ­ჩის დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი რან­გით, რო­მელ­საც გა­ნათ­ლე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო პო­ლი­ტი­კის დარ­გში სა­მა­გის­ტრო პროგ­რა­მა­ზე მი­ღე­ბუ­ლი აქვს ბრი­უ­სელ­ში (Summum cum Laude) - (European Centre for International and Strategic Research (CERIS), Master of Arts in International Politics და დამ­თავ­რე­ბუ­ლი აქვს თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი - სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სპე­ცი­ა­ლო­ბით.

თეა ახვლე­დი­ანს ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცია 2020 წლის 30 იან­ვარს აქვს შევ­სე­ბუ­ლი, რო­მელ­შიც მას ოჯა­ხის წევ­რე­ბი მი­თი­თე­ბუ­ლი არ ჰყავს.

დეკლარაციის მიხედვით, თეა ახვლედიანი ფლობს თბილისში 70,74 კვ/მ ფართის ბინას, რომელიც 2016 წელს 40 000 დოლარად შეიძინა. სხვა უძრავ-მოძრავი ქონება ახვლედიანის სახელზე არ ფიქსირდება.

დეკლარაციის შევსების მომენტში, თეა ახვლედიანს საბანკო ანგარიშებზე ჰქონდა - 2 177,52 დოლარი, 2 009,59 ლარი, 7,13 ევრო და ასევე 413,67 დოლარი. გაგრძელება

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები