"ნე­ტავ მქონ­დეს მეც ჩემი ჭორ­ვი­ლა!"- ნინო ბურჯანაძე პრეზიდენტის სამიზნეც გახდა
"ნე­ტავ მქონ­დეს მეც ჩემი ჭორ­ვი­ლა!"- ნინო ბურჯანაძე პრეზიდენტის სამიზნეც გახდა
სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი  ნინო ბურ­ჯა­ნა­ძის გან­ცხა­დე­ბას აკ­რი­ტი­კებს.

"ჭორ­ვი­ლა თუ არა ჭორ­ვი­ლა! პო­ლი­ტი­კუ­რი სფე­როს სხვა­დას­ხვა "ლი­დე­რე­ბის" გან­ცხა­დე­ბებ­ზე კო­მენ­ტა­რე­ბის გა­კე­თე­ბა არ მჩვე­ვია, თუმ­ცა ამ შემ­თხვე­ვა­ში, არა თუ და­საშ­ვე­ბად, არა­მედ აუ­ცი­ლებ­ლა­დაც კი მი­მაჩ­ნია პა­სუ­ხის გა­ცე­მა ისეთ შე­უ­რა­ცხმყო­ფელ გან­ცხა­დე­ბა­ზე, რო­გო­რიც ცოტა ხნის წინ გა­კეთ­და.თურ­მე "ფსი­ქი­კუ­რად" შეშ­ლი­ლი უნდა იყო, რომ ჭორ­ვი­ლა­ში 15 წელი იცხოვ­რო. ეს შე­უ­რა­ცხყო­ფაა, არა კონ­კრე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნი­სა, რო­გორც ამ პი­როვ­ნე­ბას ჰგო­ნია, არა­მედ ზო­გა­დად, ჩვე­ნი სოფ­ლად მცხოვ­რე­ბი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი­სა.

შე­უ­რა­ცხყო­ფაა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა, რომ­ლებ­ზეც დიდ­წი­ლად დგას ჩვე­ნი
აწ­მყო და მო­მა­ვა­ლი.სწო­რედ სოფ­ლად მცხოვ­რებ­ლებ­მა მოგ­ვი­ტა­ნეს ბოლო პე­რი­ო­დის ყვე­ლა­ზე დიდი წარ­მა­ტე­ბე­ბი: მეღ­ვი­ნე­ო­ბის ტრა­დი­ცი­ე­ბის აღ­დგე­ნა, ტუ­რიზ­მი.სა­მა­გი­ე­როდ, ვი­ცით თუ რა მო­უ­ტა­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს ახლო წარ­სულ­ში სოფ­ლი­სა და მთის დაც­ლამ. ვი­ცით ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბი, რო­გორ დიდ მნიშ­ვნე­ლო­ბას ანი­ჭებ­დნენ სო­ფელს და ად­გი­ლობ­რივ წეს-ჩვე­უ­ლე­ბებს, ჩვე­ნი იდენ­ტო­ბი­სა და თვითმყო­ფა­დო­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად. ვინც ამას ვერ
აფა­სებს, ის სა­ქარ­თვე­ლოს ნი­ჭ­სა და ძა­ლა­საც ვერ­ა­რას გა­უ­გებს.მე პი­რა­დად, სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, შე­მიძ­ლია ვთქვა, თუ რა დიდი ტკი­ვი­ლი და და­ნაკ­ლი­სია, როცა კო­მუ­ნიზ­მმა და ემიგ­რა­ცი­ამ ჩა­მო­გა­შო­რა სო­ფელს და მა­მულს. ნე­ტავ მქონ­დეს მეც ჩემი ჭორ­ვი­ლა!" - წერს ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები