"სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო სპი­კე­რე­ბი ახა­ლი­სე­ბენ ქარ­თველ კულ­ტუ­რის მუ­შა­კებს, რომ მათ რუ­სეთ­ში ჰქონ­დეთ გას­ტრო­ლე­ბი და ეს იცით რის ფონ­ზე?"
"სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო სპი­კე­რე­ბი ახა­ლი­სე­ბენ ქარ­თველ კულ­ტუ­რის მუ­შა­კებს, რომ მათ რუ­სეთ­ში ჰქონ­დეთ გას­ტრო­ლე­ბი და ეს იცით რის ფონ­ზე?"
"სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო სპი­კე­რე­ბი ახა­ლი­სე­ბენ ქარ­თველ კულ­ტუ­რის მუ­შა­კებს იმი­სათ­ვის, რომ მათ რუ­სეთ­ში ჰქონ­დეთ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გას­ტრო­ლე­ბი და ეს იცით რის ფონ­ზე? რო­დე­საც ზაზა გა­ხე­ლა­ძის დე­დამ ტან­ზე გა­და­ივ­ლო ბენ­ზი­ნი და თვით­მკვლე­ლო­ბა სცა­და. ეს არის უდი­დე­სი სირ­ცხვი­ლი, - ამის შე­სა­ხებ "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" წევ­რმა ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძემ პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

ეკა ხერ­ხე­უ­ლი­ძის თქმით, ხვალ, ზაზა გა­ხე­ლა­ძის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­თხოვ­ნით ოჯა­ხის მიერ და­გეგ­მილ აქ­ცი­ას მე­გობ­რებ­თან ერ­თად შე­უ­ერ­თდე­ბა.

"სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენ გვყავს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­მელ­საც პა­ტიმ­რო­ბა­ში ჰყავ­
და რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის 3 მო­ქა­ლა­ქე და ერთ დღე­ში უპი­რო­ბოდ გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა. არც უფიქ­რია, რომ ეს სამი მო­ქა­ლა­ქე გა­ეც­ვა­ლა თა­ვის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ში - ტყვე გა­ხე­ლა­ძე­ში ან ბეს­ტა­ევ­ში. ასე უბ­რა­ლოდ, გა­და­წყვი­ტა, რომ გა­ე­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­ნა და ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით არა­ნა­ი­რი წუ­ხი­ლი ჰქო­ნია. სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენ გვყავს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­მელ­საც სა­კუ­თარ კონ­ტრო­ლი­რე­ბად ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე უკ­ლა­ვენ მო­ქა­ლა­ქეს ოთხო­ზო­რი­ას, ასე­ვე გვყავს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა,
რო­მელ­საც თვი­თონ აქვს თა­ვი­სი ძა­ლის­ხმე­ვით მი­ღე­ბუ­ლი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა სპე­ცო­პე­რა­ცი­ა­ში, რო­დე­საც იტა­ცებ­დნენ უცხო ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქეს და ტო­მა­რა გა­დაც­მუ­ლი მუხ­თარ­ლი გა­დას­ცეს შემ­კვეთს. ასე­თი ურე­პუ­ტა­ციო ქვე­ყა­ნა მა­ღა­ლი რან­გის შეხ­ვედ­რებ­ზე ვერ და­ა­ყე­ნებს ზაზა გა­ხე­ლა­ძის სა­კითხს. ეს ჩვენ ვი­ხი­ლეთ კი­დეც, რო­დე­საც ჩვე­ნი პარტნი­ო­რი ქვეყ­ნის და მტე­რი ქვეყ­ნის შეხ­ვედ­რი­სას არა­თუ გა­ხე­ლა­ძის სა­კი­თხი, არა­მედ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხე­ლიც კი არ გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლა. რა ქნას, უსა­სო­ოდ, სა­სო­წარ­კვე­თი­ლად დარ­ჩე­ნილ­მა ოჯახ­მა?!

ქვე­ყა­ნა­ში, რო­დე­საც არ არ­სე­ბობს სა­კუ­თა­რი მო­ქა­ლა­ქის დაც­ვის მე­ქა­ნიზ­მი გა­ხე­ლა­ძის მშობ­ლე­ბი მა­თი­ვე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით აპი­რე­ბენ ჩა­ბარ­დნენ სა­ო­კუ­პა­ციო რე­ჟიმს. აქ­ცია, რომ­ლის გა­მარ­თვა­საც ხვალ აპი­რე­ბენ და რო­მელ­საც მე და ჩემი მე­გობ­რე­ბი შე­ვუ­ერ­თდე­ბით, არ გახ­ლავთ რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ მი­მარ­თუ­ლი, მტერ­თან ისე­დაც ყვე­ლა­ფე­რი გარ­კვე­უ­ლია. სხვა­თა შო­რის, ეს აქ­ცია მი­მარ­თუ­ლია დღე­ვან­დე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­მართ, რო­მელ­საც არ აღ­მო­აჩ­ნდა ძალა ეროვ­ნუ­ლი ღირ­სე­ბის მქო­ნე სა­კი­თხი დაძ­ლი­ოს, მო­აგ­ვა­როს პრობ­ლე­მა და სა­კუ­თა­რი მო­ქა­ლა­ქე სახ­ლში და­აბ­რუ­ნოს. ეს არის უდი­დე­სი სირ­ცხვი­ლი. ამის პა­რა­ლე­ლუ­რად თქვე­ნი სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო სპი­კე­რე­ბი ახა­ლი­სე­ბენ ქარ­თველ კულ­ტუ­რის მუ­შა­კებს იმი­სათ­ვის, რომ მათ რუ­სეთ­ში ჰქონ­დეთ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გას­ტრო­ლე­ბი და ეს იცით რის ფონ­ზე? რო­დე­საც ზაზა გა­ხე­ლა­ძის დე­დამ ტან­ზე გა­და­ივ­ლო ბენ­ზი­ნი და თვით­მკვლე­ლო­ბა სცა­და. ეს არის უდი­დე­სი სირ­ცხვი­ლი და ეს არის პა­ტი­ვაყ­რი­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­მელ­საც არა­ნა­ი­რი მო­რა­ლუ­რი ძალა არ გა­აჩ­ნია. არ ყოფ­ნის ძალა ამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას იმი­სათ­ვის, რომ და­იც­ვას სა­კუ­თა­რი მო­ქა­ლა­ქე", - გა­ნა­ცხა­და ხერ­ხე­უ­ლი­ძემ.
მედეა
23 ივნისი 2021 10:42
დაე, გაიგოს რუსეთმა --რა კულტურის მქონე ქვეყანას უმტრო და ჩამოიშორა! რატომ ეწინააღმდეგებით ფესტივალზე რუსთაველის თეატრის მონაწილწობას? ჩეხოვი მსოფლიოს კუთვნილებაა, მისი სახელობის ფესტივალზე მიპატიჟება კი ჩვენი თეატრების მაღალი დონის აღიარება

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში?
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები