საზოგადოება
"რამდენჯერმე დედა მიუგზავნა ძმას "მოციქულად" - უთხარი, დრამატული როლი მომცეს, ჩემს ტალანტს ღუპავსო. დედამისიც უშუამავლებდა საშასთან, მაგრამ უარით ბრუნდებოდა"
13-06-2021