საქართველოს საპატრიარქო განცხადებას ავრცელებს
19-10-2015
საქართველოს საპატრიარქო განცხადებას ავრცელებს
რვა რელიგიურმა ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართა და მოითხოვა იმ საკანონმდებლო ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობა, რომელთა მიხედვითაც, მათი თქმით, რელიგიური გაერთიანებებისთვის საგადასახადო სფეროში დისკრიმინაცული გარემოა შექმნილი და რომლითაც მართლმადიდებელი ეკლესია ზოგიერთი გადასახადისგან გათავისუფლებულია.

ამას საქართველოს საპატრიარქომ განცხადებით უპასუხა:

"როგორც საზოგადოებისათვის გახდა ცნობილი, რელიგიური უმცირესობის ნაწილმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი. ისინი ითხოვენ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის იმ მუხლების გაუქმებას, რომელიც სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე, საგადასახადო შეღავათებს ანიჭებს
ჩვენს ეკლესიას. კატეგორიულად ვერ დავეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ არსებული ჩანაწერი დისკრიმინაციულია სხვა რელიგიურ გაერთიანებებთან მიმართებაში.

ერთი ან რამდენიმე რელიგიური გაერთიანებისათვის საგადასახადო ან სხვა სახის შეღავათების მიცემა ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ევროპის კავშირის წევრი მრავალი ქვეყნისთვის. ამ სივრცეში არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები რელიგიური გაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერისათვის: იქნება ეს საბიუჯეტო
დაფინანსება, საგადასახადო შეღავათები თუ საეკლესიო გადასახადები. დანიის, საბერძნეთის, ფინეთის, ესპანეთის თუ სხვა ქვეყნების მაგალითები ამის ნათელი დადასტურებაა. საერთაშორისო აქტებსა თუ რეკომენდაციებშიც ამგვარი პრაქტიკა დისკრიმინაციად არაა მიჩნეული. მაგალითად, 2004 წლის ,,რეკომენდაციებში რწმენისა და აღმსარებლობის სფეროში კანონმდებლობის ანალიზისათვის", რომელიც შემუშავებულია ვენეციის კომისიისაგან და მოწონებულია ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ, აღნიშნულია: "ბევრ ქვეყანაში გარკვეულ რელიგიურ ინსტიტუტებს შეუძლიათ მიიღონ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული მრავალი შეღავათი - გადასახადების გადახდა იქნება ეს თუ პირდაპირი სუბსიდიები. როგორც წესი, არც ერთი ზემოაღნიშნული პრივილეგიის უბრალო მინიჭება არ ეწინააღმდეგება რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების უფლებას. ამასთან მითითებულია, რომ მისაღებია ქვეყნის ისტორიაში ამა თუ იმ რელიგიის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნა: "კანონმდებლობა რომელიც აღიარებს სხვადასხვა რელიგიის ისტორიულად განპირობებულ როლს გარკვეული ქვეყნის ისტორიის ჩამოყალიბებაში, დასაშვებია იმ პირობით, რომ ეს არ იქნება დისკრიმინაციის საბაბი. ყოველივე ამის გათვალისწინებითაა, რომ გერმანიაში, ავსტრიაში, ლიტვაში სახელმწიფოს მხრიდან შეღავათები დაწესებულია მაღალი და არასაბაზისო სტატუსის მქონე რელიგიური გაერთიანებებისათვის, ხოლო სხვა რელიგიური გაერთიანებებისათვის ეს დაშვებული არ არის.

შეგახსენებთ ეუთოს 1999 წლის საცნობარო დოკუმენტსაც -"რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება: კანონი, რომელიც გავლენას ახდენს რელიგიურ გაერთიანებათა სტრუქტურაზე, სადაც წერია, რომ: დღეისათვის ამგვარი განსხვავება არ არღვევს თანასწორი მოპყრობის კანონებს, ალბათ, იმის გამო, რომ თვით ასეთ სისტემაში არსებული შეხედულებები ბუნებრივად გამომდინარეობს ისტორიიდან, ტრადიციებიდან, დაგროვილი გარემოებებიდან.

ასევე შეგახსენებთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე - "იგლესია ბაუტისტა და ორტეგა მორატილა ესპანეთის წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ დისკრიმინაციად არ მიიჩნია ის საგადასახადო შეღავათები, რომლითაც ესპანეთში სარგებლობს მხოლოდ კათოლიკური ეკლესია.

ყოველივე ეს, ვფიქრობთ, თვალნათლივ მიუთითებს, რომ საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე ჩვენთვის მინიჭებული საგადასახადო შეღავათები რაიმე განსაკუთრებულ მოვლენას არ წარმოადგენს, არამედ ეყრდნობა საერთაშორისო პრაქტიკას და ბუნებრივია, დისკრიმინაციასთან საერთო არაფერი აქვს.
საზოგადოებას გვინდა შევახსენოთ, რომ ჩვენ მხარი დავუჭირეთ რელიგიური უმცირესობებისათვის კომუნისტურ პერიოდში მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების საკითხს. დიდი ხანია საუბარია ტრადიციულ რელიგიურ გაერთიანებებთან მიმართებაში გარკვეული, მათ შორის საგადასახადო შეღავათების მინიჭებაზეც. ამ ფონზე სრულიად გაუგებარია რიგი რელიგიური უმცირესობების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი, რომელიც მიზნად კი არ ისახავს მათთვის მსგავსი შეღავათების დაშვებას, არამედ ჩვენი ეკლესიისათვის შეღავათების გაუქმებას. საქართველოს საპატრიარქო ამ საკითხის განსახილველად ინტერრელიგიური საბჭოს ფორმატში დიალოგისათვის იწვევს რელიგიური გაერთიანებების წარმომადგენლებს".
daviti
21 ოქტომბერი 2015 17:47
ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, რომელთა დემოკრატიულობას ეჭვ ქვეშ ვერავინ დააყენებს, ქვეყანაში არსებული მთავარი ქრისტიანული დენომინაცია დიდი პრივილეგიებითს სარგებლობს სხვა სარწმოუნოებრივ გაერთიანებებთან მიმართებასი და სერიოზულ სახელმწოფო დაფინანსებას იღებს. ასეთებია: დიდი ბრიტანეთი, დანია, შვეცია, ფინეთი, ესპანეთI საბერძნეთი. ამათ შOრის ფინეთი მხარს უჭერს ფინურ პროტესტანტულ და მართლმადიდებლურ ეკლესიასაც. აღარაფერს ვამბობ ისრაელზე და ა.შ. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ თეთრი ყვავები და ე.წ. "ტოლერანტები". მალე ამათ შეიძლება გვითხრან შენ რონ ზარებს რეკავ მაწუხებსო და ეკლესიები დაგიხურონ. ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია არის მთავარი რელიგიური მიმართულება, რომელსაც ასე თუ ისე აღიარებს ქვეყნის 80-85%. არაა საჭირო ქვიშაში თავის ჩამალვა და ე.წ. ტოლერანტული პოზიციის დაკავება.
ელენე
21 ოქტომბერი 2015 12:25
რელიგიური უმცირესობების ნაწილის მოთხოვნა საფუძველს მოკლებულია და არავითარ დისკრიმინაციას არ ააქვს ადგილი.საქართველოში მართლმადიდებულ ეკლესის საგადასახადო შეღავათები არის სწორი და ეს არავითარ შემთხვევაში სხვების დისკრიმინაციათ არ ჩაითვლება.

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს  საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად ხდება დღეს საქართველოში თანამდებობის პირთა მიერ უფლებამოსილების პირადი მიზნებისთვის გამოყენება?
თვის კითხვადი სტატიები