"ეკ­ლე­სია არ შე­იძ­ლე­ბა თავშესაფრად მო­ე­წყოს და გა­და­კეთ­დეს" - რა განმარტებას აკეთებს დეკანოზი ანდრია ჯაღ­მა­ი­ძე ინტერნეტში გავრცელებულ ინფორმაციაზე
20-11-2018
"ეკ­ლე­სია არ შე­იძ­ლე­ბა თავშესაფრად მო­ე­წყოს და გა­და­კეთ­დეს" - რა განმარტებას აკეთებს დეკანოზი ანდრია ჯაღ­მა­ი­ძე ინტერნეტში გავრცელებულ ინფორმაციაზე
ინტერნეტსივრცეში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ეკლესიები შესაძლოა უსახლკაროთა თავშესაფრად მოეწყოს, სიმართლეს არ შეესაბამება, - ამის შესახებ საპატრიარქოს პრესცენტრის ხელმძღვანელმა, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ეკ­ლე­სია არ შე­იძ­ლე­ბა თავშესაფრად მო­ე­წყოს და გა­და­კეთ­დეს, ეკ­ლე­სი­ას თა­ვი­სი მი­სია აქვს.

"ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე­ში ეკ­ლე­სი­ის შე­სა­ხებ ხში­რად ვრცელ­დე­ბა არა­ზუს­ტი ინ­ფორ­მა­ცია და ამას არას­წო­რი ინ­ტერპრე­ტა­ცი­ე­ბი მოს­დევს ხოლ­მე. ასე მოხ­და გუ­ში­ნაც, გავ­რცელ­და ინფორმაცია, თით­ქოს პატ­რი­არ­ქი ამ­ბობს, რომ ეკ­ლე­სი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა უსახ­ლკა­რო­თა თავშესაფრად მო­ე­წყოს. ეს სი­მ
არ­ლეს არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. მის უწ­მინ­დე­სო­ბას ასე­თი რამ არ უთ­ქვამს. ელე­მენ­ტა­რუ­ლია, რომ ეკ­ლე­სია არ შე­იძ­ლე­ბა თავ­შე­საფ­რად მო­ე­წყოს გადაკეთდეს, ეკ­ლე­სი­ას თა­ვი­სი მი­სია აქვს. ასე­თი გან­ცხა­დე­ბე­ბი, მი­თ უ­მე­ტეს პატრიარქის სა­ხე­ლით, უნებ­ლი­ედ ან მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად ემსხა­უ­რე­ბა ცრუ და არას­წო­რი მო­ლო­დი­ნე­ბის გა­ჩე­ნას და იმ ღვაწ­ლის ჩრდი­ლის მი­ყე­ნე­ბას, რა­საც ეკ­ლე­სია სო­ცი­ა­ლუ­რი მსა­ხუ­რე­ბის კუ­თხით მრა­ვა­ლი წე­ლია ეწე­ვა. მინ­და, ორი­ო­დე სი­ტყვით
გი­თხრათ, რომ ეკ­ლე­სი­ის წი­აღ­ში ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს მზრუნ­ვე­ლო­ბა­მოკ­ლე­ბუ­ლი ბავ­შვე­ბის სახ­ლი, პალიატიური ცენ­ტრი, უპო­ვარ­თათ­ვის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რებს სა­სა­დი­ლო­ე­ბი, მაგ­რამ ეკ­ლე­სია ამის აფი­ში­რე­ბას არ აკე­თებს, რად­გან ეს სა­ჭი­როდ არ მი­აჩ­ნია", - აღ­ნიშ­ნა სა­პატ­რი­არ­ქოს პრეს­ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, დე­კა­ნოზ­მა ან­დრეა ჯაღ­მა­ი­ძემ.

"ინტერპრესნიუსი"

NINO
19 ივლისი 2019 13:06
eklesias garkveuli qvelmoqmedebiti misia aqvs da yoveltvis eqneba kidec. igi mimtevebeli da shemwynarebelia yvelas mimart, tumca misi misia mis wiagshi moawyos tavshesafari gamoricxulia. eklesiis danishnuleba sagmrto gvtismsaxurebaa.


რედაქტორის რჩევით
როგორ აფასებთ საპენსიო რეფორმას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ საპენსიო რეფორმას?
თვის კითხვადი სტატიები