"ყოველ ჯერზე გამახსენდებით" - რა აჩუქა "თეთრ სახლში" მიწვეულმა ნინო ზამბახიძემ ივანკა ტრამპს?
"ყოველ ჯერზე გამახსენდებით" - რა აჩუქა "თეთრ სახლში" მიწვეულმა ნინო ზამბახიძემ ივანკა ტრამპს?
სა­ქარ­თვე­ლოს ფერ­მერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი ნინო ზამ­ბა­ხი­ძე თე­ბერ­ვალ­ში აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტსა და მის ქა­ლიშ­ვილს შეხ­ვდა. დო­ნალდ ტრამპმა საპ­რე­ზი­დენ­ტო მე­მო­რან­დუმს მო­ა­წე­რა ხელი, რო­მე­ლიც მთელს მსოფ­ლი­ო­ში და გან­სა­კუთ­რე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბად ქვეყ­ნებ­ში, ქალ­თა ეკო­ნო­მი­კურ გაძ­ლი­ე­რე­ბას შე­უ­წყობს ხელს.

ქალ­თა გლო­ბა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის ინი­ცი­ა­ტი­ვის და­ფუძ­ნე­ბის იდეა დო­ნალდ ტრამ­პის ქა­ლიშ­ვილს და პრე­ზი­დენ­ტის მრჩე­ველს - ივან­კა ტრამპს ეკუთ­ვნის. სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნებ­თან, ელ­ჩებ­თან და პრე­ზი­დენ­ტის მრჩევ­ლებ­თან ერ­თად შეხ­ვედ­რას მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნი­დან ჩა­სუ­ლი ლი­დე­რი ქა­ლე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ, მათ შო­რის ნინო ზამ­ბა­ხი­ძეც იყო.

ზამ­ბა­ხი­ძეს
ამე­რი­კის პრე­ზი­დენ­ტის­თვის და ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე დამ­სწრე სტუმ­რე­ბის­თვის სი­ტყვით მი­მარ­თვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბაც მი­ე­ცა. ქარ­თველ ფერ­მერს ივან­კა ტრამ­პა მი­მარ­თა და სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა სთხო­ვა. აი, რაზე ისა­უბ­რა სა­ქარ­თვე­ლოს ფერ­მერ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა აშშ-ს პრე­ზი­დენ­ტის წი­ნა­შე:

"მე ვი­ყა­ვი ერთ-ერთი, ვინც ფიქ­რობ­და, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქა­ლებს მო­მა­ვა­ლი არ ჰქონ­დათ, თუმ­ცა ჩემ­თვის გარ­დამ­ტე­ხი მო­მენ­ტი
გახ­და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც მომ­ცა "ათას­წლე­უ­ლის გა­მოწ­ვე­ვის ფონდმა" რომ გავმკლა­ვე­ბო­დი იმ სირ­თუ­ლე­ებს, რომ­ლებ­საც წა­ვა­წყდი. საქ­მი­ა­ნო­ბა ორი ძრო­ხით და­ვი­წყე და დღეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი უმ­სხვი­ლე­სი ფერ­მე­რი ვარ, ახლა ჩემს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ვეხ­მა­რე­ბი ფი­ნან­სებ­ზე წვდო­მის, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფით" - აღ­ნიშ­ნა ნინო ზამ­ბა­ხი­ძემ

დღეს კი მან "ფე­ის­ბუქ­ზე“ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა წე­რი­ლი, რო­მე­ლიც ივან­კა ტრამ­პის­გან მი­ი­ღო. გაგრძელება
Marafet
16 მარტი 2019 15:07
ეს გოგო უნდა აერჩიათ პრეზიდენტად მამამისის ნაცვლად. ივანკა ჩემი პრეზიდენტია!!!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
კორონავირუსის შემთხვევების მატების მიუხედავად ხელისუფლება მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას აღარ აპირებს. როგორ აფასებთ მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას?
თვის კითხვადი სტატიები