ერთი გაზეთიდან უმსხვილეს ჰოლდინგამდე - "პალიტრა" 24 წლისაა!
18-04-2019
ერთი გაზეთიდან უმსხვილეს ჰოლდინგამდე - "პალიტრა" 24 წლისაა!
ერთი გა­ზე­თით და­წყე­ბუ­ლი საქ­მი­დან უმ­სხვი­ლეს მე­დი­აჰოლ­დინ­გამ­დე, რო­მე­ლიც 6 მსხვილ ინ­დუსტრი­ას და 23 შვი­ლო­ბილ კომ­პა­ნი­ას აერ­თი­ა­ნებს - ქარ­თუ­ლი წარ­მა­ტე­ბის ეს ის­ტო­რია თა­მა­მად შე­იძ­ლე­ბა შე­ვი­დეს ბიზ­ნეს­სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ებ­ში. "პა­ლიტ­რა“ 24 წლის გახ­და!

ზუს­ტად 24 წლის წინ, 1995 წლის 18 აპ­რილს, "კვი­რის პა­ლიტ­რის“ პირ­ვე­ლი ნო­მე­რი გა­მო­ვი­და. ობი­ექ­ტუ­რო­ბის, სან­დო­ო­ბის, აქ­ტუ­ა­ლუ­რო­ბი­სა და მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, "კვი­რის პა­ლიტ­რა“ იქცა ყვე­ლა­ზე მა­ღალ­ტი­რა­ჟი­ან და გავ­ლე­ნი­ან გა­მო­ცე­მად და ამ პო­ზი­ცი­ას დღემ­დე ინარ­ჩუ­ნებს. პირ­ველ­მა წარ­მა­ტე­ბულ­მა ნა­ბი­ჯ­მა საქ­მი­ა­ნო­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბა - "კვი­რის პა­ლიტ­რის“
გარ­და, წარ­მა­ტე­ბით და­ი­წყო სხვა­დას­ხვა გა­ზე­თე­ბი­სა და ჟურ­ნა­ლე­ბის გა­მო­ცე­მა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი ონ­ლა­ინ მე­დი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა. ამ დრო­ის­თვის "პა­ლიტ­რა“ ფლობს 20-ზე მეტ ონ­ლა­ინ მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ­ლე­ბიც უპი­რო­ბო ლი­დე­რე­ბი არი­ან სხვა­დას­ხვა სეგ­მენ­ტში.

ჰოლ­დინ­გმა ბიზ­ნე­სი სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბი­თაც გა­ნა­ვი­თა­რა. ამ დრო­ის­თვის "პა­ლიტ­რის“ შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის - სა­გა­მომ­ცემ­ლო სახ­ლი "პა­ლიტ­რა L“, წიგ­ნე­ბის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი
"ბიბ­ლუ­სი“, სა­თა­მა­შო­ე­ბის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსე­ლი "პე­პე­ლა“, რამ­დე­ნი­მე სტამ­ბა, ქა­ღალ­დის გა­და­მა­მუ­შა­ვე­ბელ ქარ­ხა­ნა, წმინ­და გი­ორ­გის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სკო­ლა, ბიზ­ნე­სის და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი BTU და სხვა.

შე­სა­ბა­მი­სად, "პა­ლიტ­რა მე­დია ჰოლ­დინ­გი“ ერთ-ერთი მსხვი­ლი დამ­საქ­მე­ბე­ლი­ცაა - ჰოლ­დინ­გში 2 000-ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი მუ­შა­ობს და ეს მო­ნა­ცე­მე­ბი წლი­დან წლამ­დე იზ­რდე­ბა.

"პა­ლიტ­რა მე­დია ჰოლ­დინ­გის“ 24-წლი­ა­ნი ის­ტო­რია არ არის მხო­ლოდ წმინ­და ბიზ­ნე­სის­ტო­რია - მას­ში ძა­ლი­ან დი­დია სო­ცი­ა­ლუ­რი შე­მად­გე­ნე­ლი.

გან­სა­კუთ­რე­ბით აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია პრო­ექ­ტე­ბი - "მა­კუ­ლი­ტე­რა­ტუ­რა“ და სო­ცი­ა­ლუ­რი კამ­პა­ნი­ე­ბი "იყი­დე ქარ­თუ­ლი - გა­აძ­ლი­ე­რე ქვე­ყა­ნა“, საგ­ზაო უსაფრ­თხო­ე­ბის კამ­პა­ნია "ნუ და­აჩ­ქა­რებ სიკ­ვდილს“ და "არ ითა­მა­შო, იცხოვ­რე“, რომ­ლის ფარ­გლებ­შიც რამ­დე­ნი­მე წლის წინ "პა­ლიტ­რამ“ უარი თქვა ონ­ლა­ინ­კა­ზი­ნო­ე­ბი­სა და ბე­თე­ბის რეკ­ლა­მი­რე­ბა­ზე. სო­ცი­ა­ლუ­რი კამ­პა­ნი­ის მი­ზა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის ყვე­ლა­ზე მო­წყვლა­დი სეგ­მენ­ტის, გან­სა­კუთ­რე­ბით არას­რულ­წლოვ­ნე­ბის დაც­ვაა ონ­ლა­ინ­კა­ზი­ნო­ებ­ში თა­მა­შის­გან.

ობი­ექ­ტუ­რო­ბა და გან­ვი­თა­რე­ბის­კენ სწრაფ­ვა არის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი ფუნ­და­მენ­ტი იმ 24-წლი­ა­ნი წარ­მა­ტე­ბის ის­ტო­რი­ი­სა, რო­მელ­საც "პა­ლიტ­რა “ ჰქვია.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში გასულ წლებთან შედარებით?