"ერთხელ არ მო­სუ­ლა მო­სა­სამ­ძი­მრებ­ლად ოჯა­ხის არც ერთი წევ­რი და დამ­ცი­ნა­ვი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­დათ"
19-04-2019
"ერთხელ არ მო­სუ­ლა მო­სა­სამ­ძი­მრებ­ლად ოჯა­ხის არც ერთი წევ­რი და დამ­ცი­ნა­ვი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ჰქონ­დათ"
2016 წელს გუ­და­ურ­ში, ტრა­გი­კუ­ლად გარ­დაც­ვლი­ლი 12 წლის სა­ლო­მე ტა­ტიშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე უზე­ნა­ეს­მა სა­სა­მარ­თლომ სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გა­მო­ი­ტა­ნა - 22 წლის გი­ორ­გი ლი­პარ­ტე­ლი­ანს სხვი­სი სი­ცო­ცხლის გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბით მოს­პო­ბის ბრალ­დე­ბით, 2 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­ე­სა­ჯა. ლი­პარ­ტე­ლი­ანს სას­ჯე­ლი და­უს­წრებ­ლად შე­ე­ფარ­და, ვი­ნა­ი­დან იგი წლე­ბია სა­ზღვარ­გა­რეთ იმ­ყო­ფე­ბა.

სა­ბო­ლოო ინ­სტან­ცი­ის სა­სა­მარ­თლომ და­ად­გი­ნა, რომ 12 წლის სა­ლო­მე ტა­ტიშ­ვი­ლი 2016 წლის იან­ვარ­ში გუ­და­ურ­ში სრი­ა­ლი­სას, თხი­ლა­მუ­რებ­ზე მდგა­რი გი­ორ­გი ლი­პარ­ტე­ლი­ა­ნის და­ჯა­ხე­ბის შე­დე­გად გარ­და­იც­ვა­ლა. ლი­პარ­ტე­ლი­ა­ნი ამ საქ­მე­ზე თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ თით­ქმის 2-წლი­ა­ნი გან­ხილ­ვის შემ­დეგ,
2017 წლის 29 დე­კემ­ბერს, უდა­ნა­შა­უ­ლოდ ცნო. მო­სა­მარ­თლე ბე­სიკ ბუ­გი­ა­ნიშ­ვი­ლის მიერ გა­მო­ტა­ნი­ლი გა­მა­მარ­თლე­ბე­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა გარ­დაც­ვლი­ლის ოჯა­ხის წევ­რებ­მა სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლო­ში გა­ა­სა­ჩივ­რეს.

მე­ო­რე ინ­სტან­ცი­ა­ში მო­სა­მარ­თლე­თა კო­ლე­გი­ამ მურ­მან ისა­ე­ვის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, ტა­ტიშ­ვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მე­ზე სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლოს გა­მა­მარ­თლე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნი შეც­ვა­ლა და ლი­პარ­ტე­ლი­ა­ნი სსკ-ის 116-ე მუხ­ლის 1 ნა­წი­ლით (სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბა გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბით) წარ­დგე­ნილ
ბრალ­დე­ბა­ში დამ­ნა­შა­ვედ ცნო. მას 3 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა მი­ე­საჯა.

გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა თა­ვის მხრივ უზე­ნა­ეს სა­სა­მარ­თლო­ში გა­ა­სა­ჩივ­რეს ლი­პარ­ტე­ლი­ა­ნის ოჯა­ხის წევ­რებ­მა. უზე­ნეს­მა სა­სა­მარ­თლომ ბრალ­დე­ბულს სას­ჯელ­ზე ერთი წელი და­უკ­ლო და 2 წლით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა შე­უ­ფარ­და. ბრალ­დე­ბუ­ლის ოჯა­ხი ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­საც უსა­მარ­თლოდ მი­იჩ­ნევს და სა­მარ­თლებ­რი­ვი და­ვის გაგ­რძე­ლე­ბას სტარსბურ­გის სა­სა­მარ­თლო­ში გეგ­მავს.

გარ­დაც­ვლი­ლი გო­გო­ნას დედა, ნინო ჟვა­ნია უზე­ნა­ე­სი სა­სა­მარ­თლოს მიერ გა­მო­ტა­ნილ გა­ნა­ჩენს პრე­ცე­დენ­ტულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბად მი­იჩ­ნევს.

"სა­ბო­ლოო ინ­სტან­ცი­ის ეს პრე­ცე­დენ­ტუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ნიშ­ნავს იმას, რომ ჩვენ ქვე­ყა­ნა­ში თხი­ლა­მუ­რე­ბით სრი­ა­ლი­სას სხვი­სი და­ზი­ა­ნე­ბა, სხვი­სი ჯან­მრთე­ლო­ბის და სი­ცო­ცხლის საფრ­თხე­ში ჩაგ­დე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლია! მჯე­რა, რომ ჩვე­ნი ბრძო­ლა სი­მარ­თლის­თვის ხელს შე­უ­წყობს სხვე­ბის სი­ცო­ცხლის დაც­ვას. ყვე­ლას მინ­და ვთხო­ვო, ნუ და­ვარ­ქმევთ უბე­დურ შემ­თხვე­ვას იმას, რაც ადა­მი­ა­ნის უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო საქ­ცი­ე­ლით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი და რისი თა­ვი­დან აცი­ლე­ბაც შე­იძ­ლე­ბა. ეს ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია!" - ამ­ბობს ნინო ჟვა­ნია.

რო­გორც გარ­დაც­ვლი­ლის დე­დამ AMBEBI.GE-ს გა­ნუ­ცხა­და, ოჯა­ხი მო­ი­თხოვს პრო­კუ­რა­ტუ­რას­თან შეხ­ვედ­რას, რათა და­ა­ზუს­ტოს, რა ეტაპ­ზეა გი­ორ­გი ლი­პარ­ტე­ლი­ა­ნის ძებ­ნი­სა და მისი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოყ­ვა­ნის პრო­ცე­სი: გაგრძელება

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში გასულ წლებთან შედარებით?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში გასულ წლებთან შედარებით?