ახალი დეტალები ტელეკომპანია "ფორმულაზე", რომელსაც, სავარაუდოდ, თავდაცვის ექსმინისტრი დავით კეზერაშვილი დააფინანსებს
13-08-2019
ახალი დეტალები ტელეკომპანია "ფორმულაზე", რომელსაც, სავარაუდოდ, თავდაცვის ექსმინისტრი დავით კეზერაშვილი დააფინანსებს
ფოტო:დავით კეზერაშვილი, ზუკა გუმბარიძე
ახა­ლი ტე­ლე­კომ­პა­ნია "ფორ­მუ­ლა", რო­მელ­საც "ფორ­მუ­ლა კრე­ა­ტი­ვი" ხსნის, მა­უ­წყებ­ლო­ბას ოქ­ტომ­ბრი­დან და­ი­წყებს. რო­გორც ტე­ლე­ვი­ზი­ის მო­მა­ვალ­მა დი­რექ­ტორ­მა, ზუკა გუმ­ბა­რი­ძემ AMBEBI.GE-ს გა­ნუ­ცხა­და, მა­უ­წყებ­ლო­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის ეროვ­ნულ კო­მი­სი­ას მათ დღეს მი­მარ­თეს.

გუმ­ბა­რი­ძის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "ფორ­მუ­ლას" მა­უ­წყებ­ლო­ბა მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით გავ­რცელ­დე­ბა. ამას­თან, მისი ყუ­რე­ბა რო­გორც სა­კა­ბე­ლო კომ­პა­ნი­ე­ბის, ისე სა­ტე­ლი­ტუ­რი და სტან­დარ­ტუ­ლი ან­ტე­ნე­ბი­თაც იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

რაც შე­ე­ხე­ბა და­ფი­ნან­სე­ბის წყა­როს, გუმ­ბა­რი­ძე გან­მარ­ტავს, რომ ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, მო­ლა­პა­რა­კე­ბა ინ­ვეს­ტო­რებ­თან ახ­ლაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მათ შო­რის, ერთ-ერთი თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლია.

"ახლა გავ­დი­ვართ ინ­ვეს­ტო­რებ­თან სა­ბო­ლოო დე­ტა­ლებს და ცოტა ხან­ში უფრო ღიად ვი­ტყვით, ვინ იქ­ნე­ბა. მათ შო­რის, ოფი­ცი­ა­ლუ­რად შე­მიძ­ლია და­ვა­დას­ტუ­რო, რომ ამ თე­მა­ზე და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­თა­ნაც გვაქვს მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი", - აღ­ნიშ­ნა მან.

ზუკა გუმ­ბა­რი­ძე გან­მარ­ტავს, რომ "ფორ­მუ­ლას" კლა­სი­კუ­რი სა­ერ­თო მა­უ­წყებ­ლის ფორ­მა­ტი ექ­ნე­ბა, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა ტი­პის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო პროგ­რა­მას მო­ი­ცავს.

"ეს
იქ­ნე­ბა კლა­სი­კუ­რი სა­ერ­თო მა­უ­წყე­ბე­ლი, სა­დაც იქ­ნე­ბა ნი­უ­სის სეგ­მენ­ტი, თოქ-შო­უ­ე­ბი, გა­სარ­თო­ბი სეგ­მენ­ტი. იქ­ნე­ბა ჩვე­ნი­ვე, "ფორ­მუ­ლა კრე­ა­ტი­ვის" წარ­მო­ე­ბის სე­რი­ა­ლი - "ჩემი ცო­ლის და­ქა­ლე­ბი" და კი­დევ ერთი სე­რი­ა­ლი, რო­მე­ლიც ეთერ­ში და­ე­მა­ტე­ბა ამ წლის ბო­ლო­დან. ეს არის ახა­ლი სე­რი­ა­ლი, რომ­ლის რეპ­რო­დუქ­ცი­ის პრო­ცე­სიც და­წყე­ბუ­ლი გვაქვს და ცოტა ხან­ში გა­და­ღე­ბა­საც და­ვი­წყებთ", - გან­მარ­ტა AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში "ფორ­მუ­ლას" მო­მა­ვალ­მა დი­რექ­ტორ­მა. გაგრძელებამკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
გაქვთ თუ არა გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას მისცემთ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
გაქვთ თუ არა გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას მისცემთ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში?
თვის კითხვადი სტატიები