ახალი დეტალები ტელეკომპანია "ფორმულაზე", რომელსაც, სავარაუდოდ, თავდაცვის ექსმინისტრი დავით კეზერაშვილი დააფინანსებს
13-08-2019
ახალი დეტალები ტელეკომპანია "ფორმულაზე", რომელსაც, სავარაუდოდ, თავდაცვის ექსმინისტრი დავით კეზერაშვილი დააფინანსებს
ფოტო:დავით კეზერაშვილი, ზუკა გუმბარიძე
ახა­ლი ტე­ლე­კომ­პა­ნია "ფორ­მუ­ლა", რო­მელ­საც "ფორ­მუ­ლა კრე­ა­ტი­ვი" ხსნის, მა­უ­წყებ­ლო­ბას ოქ­ტომ­ბრი­დან და­ი­წყებს. რო­გორც ტე­ლე­ვი­ზი­ის მო­მა­ვალ­მა დი­რექ­ტორ­მა, ზუკა გუმ­ბა­რი­ძემ AMBEBI.GE-ს გა­ნუ­ცხა­და, მა­უ­წყებ­ლო­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის ეროვ­ნულ კო­მი­სი­ას მათ დღეს მი­მარ­თეს.

გუმ­ბა­რი­ძის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "ფორ­მუ­ლას" მა­უ­წყებ­ლო­ბა მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით გავ­რცელ­დე­ბა. ამას­თან, მისი ყუ­რე­ბა რო­გორც სა­კა­ბე­ლო კომ­პა­ნი­ე­ბის, ისე სა­ტე­ლი­ტუ­რი და სტან­დარ­ტუ­ლი ან­ტე­ნე­ბი­თაც იქ­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

რაც შე­ე­ხე­ბა და­ფი­ნან­სე­ბის წყა­როს, გუმ­ბა­რი­ძე გან­მარ­ტავს, რომ ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, მო­ლა­პა­რა­კე­ბა ინ­ვეს­ტო­რებ­თან ახ­ლაც მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მათ შო­რის, ერთ-ერთი თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლია.

"ახლა გავ­დი­ვართ ინ­ვეს­ტო­რებ­თან სა­ბო­ლოო დე­ტა­ლებს და ცოტა ხან­ში უფრო ღიად ვი­ტყვით, ვინ იქ­ნე­ბა. მათ შო­რის, ოფი­ცი­ა­ლუ­რად შე­მიძ­ლია და­ვა­დას­ტუ­რო, რომ ამ თე­მა­ზე და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­თა­ნაც გვაქვს მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი", - აღ­ნიშ­ნა მან.

ზუკა გუმ­ბა­რი­ძე გან­მარ­ტავს, რომ "ფორ­მუ­ლას" კლა­სი­კუ­რი სა­ერ­თო მა­უ­წყებ­ლის ფორ­მა­ტი ექ­ნე­ბა, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხვა ტი­პის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო პროგ­რა­მას მო­ი­ცავს.

"ეს
იქ­ნე­ბა კლა­სი­კუ­რი სა­ერ­თო მა­უ­წყე­ბე­ლი, სა­დაც იქ­ნე­ბა ნი­უ­სის სეგ­მენ­ტი, თოქ-შო­უ­ე­ბი, გა­სარ­თო­ბი სეგ­მენ­ტი. იქ­ნე­ბა ჩვე­ნი­ვე, "ფორ­მუ­ლა კრე­ა­ტი­ვის" წარ­მო­ე­ბის სე­რი­ა­ლი - "ჩემი ცო­ლის და­ქა­ლე­ბი" და კი­დევ ერთი სე­რი­ა­ლი, რო­მე­ლიც ეთერ­ში და­ე­მა­ტე­ბა ამ წლის ბო­ლო­დან. ეს არის ახა­ლი სე­რი­ა­ლი, რომ­ლის რეპ­რო­დუქ­ცი­ის პრო­ცე­სიც და­წყე­ბუ­ლი გვაქვს და ცოტა ხან­ში გა­და­ღე­ბა­საც და­ვი­წყებთ", - გან­მარ­ტა AMBEBI.GE-სთან სა­უ­ბარ­ში "ფორ­მუ­ლას" მო­მა­ვალ­მა დი­რექ­ტორ­მა. გაგრძელებამკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით