რომელ ჟურნალისტებს ვიხილავთ "რუსთავი 2"-ზე და რას ამბობენ საინფორმაციოს ახალ უფროსზე, რომელიც "ევროპული საქართველოს" ყოფილი წევრია?
16-09-2019
რომელ ჟურნალისტებს  ვიხილავთ  "რუსთავი 2"-ზე და რას ამბობენ საინფორმაციოს ახალ უფროსზე, რომელიც "ევროპული საქართველოს" ყოფილი წევრია?
ფოტო:ხათუნა ბერძენიშვილი, გურამ როგავა, თამარ ურუშაძე
ახა­ლი ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბის ხელ­ში გა­და­სუ­ლი "რუს­თა­ვი 2" გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­ხით ეთერ­ში ჯერ არ დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლა. ჯერ­ჯე­რო­ბით, ტე­ლე­კომ­პა­ნია არ­ხი­დან წა­სუ­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის ად­გი­ლებს ავ­სებს და სხვა­დას­ხვა კონ­კუ­რენ­ტი ტე­ლე­ვი­ზი­ე­ბი­დან მიჰ­ყავს ნაც­ნო­ბი თუ უც­ნო­ბი სა­ხე­ე­ბი.

სკან­და­ლუ­რი აღ­მოჩ­ნდა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ "რუს­თა­ვი 2"-ის სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სო­ბას ხა­თუ­ნა ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი ჩა­ი­ბა­რებს. ის წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და პირ­ველ არხზე სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სად, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლის შემ­დეგ, მა­შინ­დელ­მა დი­რექ­ტორ­მა ის არ­ხი­დან გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა.

2013 წელს კი ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი თბი­ლი­სის მერ­მა გიგი უგუ­ლა­ვამ კრწა­ნი­სის რა­ი­ო­ნის გამ­გებ­ლად
წა­რად­გი­ნა.

2014 წელს ხა­თუ­ნა ბერ­ძე­ნიშ­ვილ­მა "ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბის" კვო­ტით კენ­ჭი საკ­რე­ბუ­ლო­ში იყა­რა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი "ევ­რო­პულ სა­ქარ­თვე­ლო­ში" გა­და­ი­ნაც­ვლა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხურს ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და.

მოკლეხ­ნი­ა­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­რი­ე­რის შემ­დეგ, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა პრო­დი­უ­სერ­მა მე­დი­ა­ში დაბ­რუ­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტა. რამ­დე­ნი­მე­დღი­ა­ნი მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ხა­თუ­ნა ბერ­ძე­ნიშ­ვილ­თან გა­სა­უბ­რე­ბა ვერ შევ­ძე­ლით - მან ჩვენს ზა­რებს არ უპა­სუ­ხა. ინ­ფორ­მა­ცი­ის
გა­და­მოწ­მე­ბა "რუს­თა­ვი 2"-ის გე­ნე­რა­ლურ დი­რექ­ტორ­თან, პა­ა­ტა სა­ლი­ას­თან ვცა­დეთ.

- ბა­ტო­ნო პა­ა­ტა, გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, "რუს­თა­ვი 2"-ზე დაბ­რუნ­დნენ ხა­თუ­ნა ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი და ნინო შუბ­ლა­ძე, ადას­ტუ­რებთ?
- ჩვე­ნი­ვე არ­ხის მეშ­ვე­ო­ბით გა­ი­გებთ მალე ყვე­ლა­ფერს. არ ვა­კონ­კრე­ტებ დღეს, თა­რიღს. ვამ­ბობ, ძა­ლი­ან მალე, ამ თვე­ში აუ­ცი­ლებ­ლად გე­ცო­დი­ნე­ბათ.
...

ბოლო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვრცელ­დე­ბო­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ "რუს­თა­ვი 2"-ზე "იმე­დი­სა" და "სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უ­წყებ­ლის" რამ­დე­ნი­მე ჟურ­ნა­ლისტს ვი­ხი­ლავთ, მათ­მა ნა­წილ­მა აღ­ნიშ­ნუ­ლი AMBEBI.GE-სთან კო­მენ­ტარ­შიც და­ა­დას­ტუ­რა.

მა­გა­ლი­თად, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უ­წყებ­ლის ჟურ­ნა­ლის­ტი გუ­რამ რო­გა­ვამ "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე და­წე­რა ტე­ლე­ვი­ზი­ის და­ტო­ვე­ბის შე­სა­ხებ:

"დავ­ტო­ვე „პირ­ვე­ლი არხი“, სა­დაც 3 წელი და 3 თვე გა­ვა­ტა­რე. მად­ლო­ბა მა­უ­წყე­ბელ­ში მო­მუ­შა­ვე ადა­მი­ა­ნებს. წა­მო­ვე­დი, მაგ­რამ ვრჩე­ბი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მა­უ­წყებ­ლის იდე­ის გულ­შე­მატ­კივ­რად! ახლა ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვის დროა. შევ­ხვდე­ბით მალე!“ - და­წე­რა რო­გა­ვამ, რამ­დე­ნი­მე დღე­ში კი "ფე­ის­ბუ­ქით­ვე" შე­ა­ტყო­ბი­ნა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, რომ მუ­შა­ო­ბას "რუს­თა­ვი 2"-ში იწყებს.

კი­დევ ერთი სახე, რო­მელ­საც "რუს­თა­ვი 2"-ზე ვი­ხი­ლავთ "იბე­რი­ას" ყო­ფი­ლი ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი თა­მარ ურუ­შა­ძეა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ურუ­შა­ძემ AMBEBI.GE-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში და­ა­დას­ტუ­რა:

"ახა­ლი ამ­ბე­ბი და სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხუ­რი არის ჩვე­ნი პრო­ფე­სია, რო­მელ­საც წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვა­კე­თებთ და გა­ვა­კე­თებთ ისევ ისე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რად, რო­გორც ვა­კე­თებ­დით აქამ­დე სხვა­დას­ხვა არხზე. ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი გუნ­დია, ყვე­ლა არის კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი და ისე­თი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის გუნ­დი შე­იკ­რა, რომ­ლებ­ზეც თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში და ჩვენს წრე­შიც მათ­ზე მა­ღა­ლი აზრი არ­სე­ბობს".

- არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ხა­თუ­ნა ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი "რუს­თა­ვი 2-ზე“ სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხურს ჩა­უდ­გე­ბა სა­თა­ვე­ში... თქვენ რა ინ­ფორ­მა­ცი­ას ფლობთ ამა­ზე?

- იშ­ვი­ა­თად მი­ნა­ხავს ისე­თი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი, რო­გო­რიც ხა­თუ­ნა ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლია თა­ვის საქ­მე­ში, ეს შე­მიძ­ლია გი­თხრათ. მი­მუ­შა­ვია მას­თან და კი­დევ ერთხელ გი­მე­ო­რებთ, იშ­ვი­ა­თია ისე­თი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი, რო­გო­რიც არის ხა­თუ­ნა ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლი, ის არის უაღ­რე­სი დო­ნის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი სა­კუ­თარ საქ­მე­ში და ძა­ლი­ან კარ­გად იცის თა­ვი­სი საქ­მე, ყვე­ლას შე­უძ­ლია ეს ჩემ კო­ლე­გას და­ა­დას­ტუ­როს თა­მა­მად.

- გქონ­დათ უკვე სა­მუ­შაო სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა?

- ვემ­ზა­დე­ბით... ჯერ არ ვი­ცით, რო­დი­დან გა­ვალთ ეთერ­ში, მალე გა­ი­გებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა.

ტე­ლე­კომ­პა­ნია "იმე­დი­დან" "რუს­თა­ვი 2"-ში გა­და­დის "ქრო­ნი­კის" ყო­ფი­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი სოფო ოხა­ნაშ­ვი­ლი. მან AMBEBI.GE-სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში ისა­უბ­რა იმა­ზე, თუ რა მო­ლო­დი­ნი აქვს ქი­ბარ ხალ­ვა­შის ტე­ლე­ვი­ზი­ა­ში:

"5 წელი და 5 თვე ვი­მუ­შა­ვე "იმედ­ში", სიმ­ბო­ლო­ე­ბი არ მიყ­ვარს, მაგ­რამ ასე და­ემ­თხვა... ეს საკ­მა­რი­სი დროა ერთ არხზე სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად და პრო­ფე­სი­უ­ლად გა­საზ­რდე­ლად. ეს არის პრო­ფე­სია, რო­მელ­შიც მუდ­მი­ვად რა­ღა­ცას სწავ­ლობ, კო­ლე­გე­ბის­გან, გუნ­დი­დან, სა­კუ­თა­რი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან.

ჩავ­თვა­ლე, რომ ეს ხუთი წელი იყო საკ­მა­რი­სი დრო რომ ერთ ად­გილ­ზე მუ­შა­ო­ბა და­მემ­თავ­რე­ბი­ნა და სი­ახ­ლე შე­მო­მე­ტა­ნა პრო­ფე­სი­ა­ში. ამი­ტომ მი­ვი­ღე გა­და­წყვტი­ლე­ბა, თო­რემ მარ­თლა ძა­ლი­ან გა­მი­ჭირ­და „იმე­დის“ და­ტო­ვე­ბა, გუ­ლა­ჩუ­ყე­ბუ­ლი წა­მო­ვე­დი. გა­მი­ჭირ­და, მაგ­რამ ფიქ­რში ბევ­რი დრო აღარ დავ­კარ­გე... იხილეთ სრულად

ნინო გი­გიშ­ვი­ლი
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
როგორ შეაფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას იპოთეკური სესხების პროცენტის სუბსიდირების შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას იპოთეკური სესხების პროცენტის სუბსიდირების შესახებ?
თვის კითხვადი სტატიები