გამოკითხულთა რა ნაწილი აფასებს საბჭოთა კავშირის დაშლას "ცუდ მოვლენად" და რა მიაჩნიათ მთავარ ეროვნულ საკითხად - NDI-ის კვლევის შედეგები
გამოკითხულთა რა ნაწილი აფასებს საბჭოთა კავშირის დაშლას "ცუდ მოვლენად" და რა მიაჩნიათ მთავარ ეროვნულ საკითხად - NDI-ის კვლევის შედეგები
ეროვნულ-დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა (NDI) დღეს საზოგადოების განწყობის მორიგი კვლევის პირველი ნაწილი გამოაქვეყნა. გამოკითხვა 13-დან 29 ივლისამდე პერიოდში ჩატარდა. გამოიკითხა 2132 ადამიანი. საშუალო ცდომილების ზღვარი 1.7%-ია.

კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 49% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. როგორც NDI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ლორა თორტონმა განაცხადა, ეს ბოლო ათი წლის მანძილზე, აღნიშნულ საკითხზე დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

ამავე კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 30% თვლის, რომ საქართველო საერთოდ არ იცვლება. 18% კი ფიქრობს, რომ ქვეყანა
სწორი მიმართულებით ვითარდება.

გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის სამუშაო ადგილები კვლავ მთავარ ეროვნულ საკითხად რჩება. რესპონდენტთა 48% მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი სამუშაო ადგილებია, 34%-ის აზრით - ფასების ზრდა/ინფლაცია, 33% ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად სიღარიბეს, 29% ტერიტორიულ მთლიანობას, 22% პენსიებს, 19% კი ხელფასებს ასახელებს.

NDI-ის კვლევის თანახმად,
გამოკითხულთა 61% დაუსაქმებელია. კითხვაზე: თვლით თუ არა თავს დასაქმებულად, გამოკითხულთა 38% აცხადებს, რომ დასაქმებულია. ამასთან, კვლევის თანახმად იმ რესპონდენტების 13%, ვინც ამბობს, რომ დასაქმებულია, საჯარო სექტორში მუშაობს.


NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების თანახმად, 18-დან 39 წლამდე გამოკითხული მოსახლეობის 27% აცხადებს, რომ ჩართულია საპენსიო პროგრამაში. ამავე ასაკობრივი კატეგორიის 71% კი აცხადებს, რომ ჩართული არ არის სახელმწიფო საპენსიო პროგრამაში. 40-დან ზემოთ ასაკობრივი კატეგორიის მოსახლეობის 8% აცხადებს, რომ ჩართულია საპენსიო სისტემაში, ხოლო 90% აცხადებს რომ - არა.

კითხვაზე, გჯერათ თუ არა რომ, როდესაც პენსიაზე გახვალთ შეძლებთ დაგროვილი თანხით სარგებლობას -საპენსიო პროგრამაში ჩართული პირების 30%-ს სჯერა; 57%-ს არ სჯერა, ხოლო 13%-მა არ იცის კითხვაზე პასუხი.

კითხვაზე: თქვენი აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლა საქართველოსთვის ცუდი მოვლენა იყო თუ კარგი, 49% ფიქრობს, რომ "კარგი". 10%-მა კითხვაზე პასუხი არ იცის.

ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით, საბჭოთა კავშირის დაშლას უარყოფით მოვლენად 18-დან 34 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის 30% მიიჩნევს; 54 % ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა კარგი მოვლენა იყო. 55-დან ზემოთ ასაკობრივი კატეგორიის გამოკითხულთა 56% ფიქრობს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა უარყოფითი მოვლენა იყო, ხოლო 40% თვლის, რომ დადებითი მოვლენა იყო.

უმცირესობათა დასახლებებში, მოსახლეობის 58% მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო. დედაქალაქში საბჭოთა კავშირის დაშლას ცუდ მოვლენად 33% მიიჩნევს, ხოლო დანარჩენ დიდ ქალაქებში - 28%; პატარა ქალაქებსა და 42 სოფელში კი 47%.

NDI-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის 47% ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარ ყველაზე დიდ პრობლემად წამლების ფასს ასახელებს. კვლევის ნაწილში, სადაც საუბარი ჯანდაცვის სისტემის გამოწვევებზეა, კითხვაზე: "თქვენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელია ამჟამად ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი პრობლემა", გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა, 47% წამლების საფასურს ასახელებს, 24% ყველაზე დიდ პრობლემად ექიმებისა და სამედიცინო პერსონალის პროფესიონალიზმის ნაკლებობას აღიქვამს, ხოლო 14% - სამედიცინო მომსახურების/ექიმთან ვიზიტების საფასურს.

დანარჩენ გამოწვევებად სახელდება წამლების დაბალი ხარისხი (გამოკითხულთა 5%), ბიუროკრატია ჯანდაცვის სისტემაში (3%), საავადმყოფოების ინფრასტრუქტურისა და აღჭურვილობის დაბალი ხარისხი (1%), საავადმყოფოების სიმცირე (1%), და ცუდი სანიტარული პირობები საავადმყოფოებსა და კლინიკებში (1%). გამოკითხული მოსახლეობის 4%-მა ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის.

კითხვაზე: "საერთო ჯამში, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ ჯანდაცვის ხარისხით საქართველოში", გამოკითხულთა 13% აცხადებს, რომ ძალიან კმაყოფილია, 58% - ნაწილობრივ კმაყოფილი, 16% ნაწილობრივ უკმაყოფილო, ხოლო გამოკითხული მოსახლეობის 9% უკმაყოფილოა. 3%-მა ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის.

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის შესახებ დასმულ კითხვას: "გასული წლის განმავლობაში, თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს გადაგიდიათ თუ არა სამედიცინო მკურნალობა, იმიტომ, რომ არ გქონდათ ამის ფინანსური შესაძლებლობა", გამოკითხულთა 54% დადებითად პასუხობს, 45% - უარყოფითად, 1%-მა კი ამ კითხვაზე პასუხი არ იცის.

რაც შეეხება კითხვას, "გასული წლის განმავლობაში, ყოფილა თუ არა შემთხვევა, როდესაც თქვენ ან თქვენს ოჯახის წევრს წამალი გჭირდებოდათ, მაგრამ არ გქონდათ შეძენის ფინანსური შესაძლებლობა", გამოკითხულთა 50%-მა დადებით პასუხი გასცა, 49%-მა - უარყოფითი, ხოლო 1%-მა პასუხი არ იცის.

დაწესებულებების მისაწვდომობასთან დაკავშირებით, გამოკითხულთა 90% დადებითად პასუხობს კითხვაზე "თქვენი სახლიდან 30 წუთის მანძილზე არის თუ არა რაიმე სამედიცინო დაწესებულება (კლინიკა, საავადმყოფო, ამბულატორია)", 8%-ის პასუხი ამავე კითხვაზე უარყოფითია, ხოლო 1%-მა არ იცის.

კითხვაზე "თუ დიახ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით, რომ ეს დაწესებულება გაგიწევთ საჭირო სამედიცინო მომსახურებას", გამოკითხულთა (90%-დან, ვისი სახლიდან 30 წუთის მანძილზე არის სამედიცინო დაწესებულება) 26% აცხადებს, რომ სრულიად ენდობა, 54% - ნაწილობრივ ენდობა, 9% ნაწილობრივ არ ენდობა, ხოლო 8% - საერთოდ არ ენდობა.

NDI-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობას ბანკების მიმართ ნდობა არ გააჩნია. კერძოდ, რესპონდენტთა 72%-ს არ სჯერა, რომ კომერციული ბანკები სესხს კარგი პირობებით სთავაზობენ. 18% მიიჩნევს, რომ ბანკების მიერ შეთავაზებული პირობები კარგია, 10% კი შესაბამის კითხვაზე პასუხს - არ ვიცი აფიქსირებს.

ამასთან, კვლევის თანახმად, რესპონდენტთა 54 ამჟამად სარგებლობს სესხით ბანკში ან სხვა ფინანსურ დაწესებულებაში, 45% კი არ სარგებლობს. იმ რესპოდენტების 71% ვინც სესხით სარგებლობს, აცხადებს, რომ სესხის შენატანს ყოველთვის დროულად ფარავს, 24% ამბობს, რომ სესხის შენატანს ზოგჯერ ვერ ფარავს დროულად, 5% კი სესხს დროულად ვერასდროს ფარავს.


"ინტერპრესნიუსის" მასალების მიხედვით

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, იცავენ თუ არა დღეს მოქლაქეები კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებულ რეკომენდაციებს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, იცავენ თუ არა დღეს მოქლაქეები კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებულ რეკომენდაციებს?
თვის კითხვადი სტატიები