"ფაქ­ტის გახ­მა­უ­რე­ბის შემ­დეგ პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ი­დან დაგ­ვი­კავ­შირ­დნენ, პრე­ზი­დენ­ტმა არ იცო­და ოთხმე­ზუ­რის მკვლელს რომ იწყა­ლებ­დო"
20-09-2019
"ფაქ­ტის გახ­მა­უ­რე­ბის შემ­დეგ პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ი­დან დაგ­ვი­კავ­შირ­დნენ, პრე­ზი­დენ­ტმა არ იცო­და ოთხმე­ზუ­რის მკვლელს რომ იწყა­ლებ­დო"
პრე­ზი­დენტ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის სკან­და­ლუ­რი შე­წყა­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა არ წყდე­ბა. მოკ­ლუ­ლე­ბის ოჯა­ხე­ბი გან­მარ­ტე­ბას ელი­ან, რა­ტომ შე­ი­წყა­ლა პრე­ზი­დენ­ტმა მათი ახ­ლობ­ლე­ბის მკვლე­ლე­ბი და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ამ საქ­მე­ე­ბის და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ გა­მო­ძი­ე­ბას თხო­ვენ.

შე­წყა­ლე­ბულ­თა შო­რის აკა­დე­მი­კოს მა­რი­კა ლორ­თქი­ფა­ნი­ძის 18 წლის შვი­ლიშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბა­ში მსჯავ­რდე­ბუ­ლი არ­სენ ბეჟა­ნი­ძე­ცაა. ის უკვე თა­ვი­სუ­ფა­ლია, არა­და დამ­ნა­შა­ვის დას­ჯას ოჯა­ხი 12 წელი ელო­და. მოკ­ლუ­ლის მამა, ის­ტო­რი­კო­სი გი­ორ­გი ოთხმე­ზუ­რი მომ­ხდა­რით იმ­დე­ნად შეძ­რუ­ლია, მე­დი­ას­თან არ სა­უბ­რობს.

მსა­ხი­ო­ბი ნანა ლორ­თქი­ფა­ნი­ძე, რო­მე­ლიც ლორ­თქი­ფა­ნი­ძე­ე­ბის დიდი ოჯა­ხის წევ­რია, მისი მა­მი­დაშ­ვი­ლის
შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა­ში მსჯავ­რდე­ბუ­ლის გან­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ოჯა­ხის შე­უ­რა­ცხყო­ფად თვლის. ის ამ­ბობს, რომ სულ­ში ჩა­ა­ფურ­თხეს.

ქალ­ბა­ტონ­მა ნა­ნამ AMBEBI.GE-ს სკან­და­ლუ­რი ამ­ბა­ვიც უთხრა - თურ­მე ამ ხმა­უ­რის შემ­დეგ, პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ი­დან აც­ნო­ბეს, რომ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა არ იცო­და შე­წყა­ლე­ბუ­ლი ბეჟა­ნი­ძე და­ვით ოთხმე­ზუ­რის მკვლე­ლი თუ იყო. ეს ზარი კი მეტ ეჭ­ვებს აჩენს...

ახლა
ოჯა­ხი ითხოვს გა­ირ­კვეს, რო­გორ აღ­მოჩ­ნდა ეს უმ­ძი­მე­სი საქ­მე­ე­ბი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის მა­გი­და­ზე.

ნანა ლორ­თქი­ფა­ნი­ძე, მსა­ხი­ო­ბი:

"ტე­ლე­ვი­ზით შე­ვი­ტყვეთ ეს ამ­ბა­ვი. ჩვე­ნი ოჯა­ხი სა­შინ­ლად შე­უ­რა­ცხყო­ფი­ლია, გა­ოგ­ნე­ბუ­ლე­ბი ვართ, სულ ვფიქ­რობ, რა ახ­სნა უნდა მო­ე­ძებ­ნოს ამას, მაგ­რამ აქ ხომ მარ­ტო ჩვენს ოჯახ­ზე არ არის სა­უ­ბა­რი?! რა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს იმას, რომ ეს ეხე­ბა მა­რი­კა ლორ­თქი­ფა­ნი­ძის შვი­ლიშ­ვილს, რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა სა­ერ­თოდ 18 წლის ბი­ჭის მკვლე­ლი ქუ­ჩა­ში გა­უშ­ვა, ისე­ვე რო­გორც პო­ლი­ცი­ე­ლის მკვლე­ლი?!

იმ­დე­ნად აღ­შფო­თე­ბუ­ლია, იმ­დე­ნად ტრავ­მი­რე­ბუ­ლი და წყო­ბი­დან გა­მო­სუ­ლია ჩემი მა­მი­დაშ­ვი­ლი გი­ორ­გი ოთხმე­ზუ­რი, რომ ვერც ლა­პა­რა­კობს... მეც პირ­ვე­ლად ვარ ისეთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, ლა­პა­რა­კი მი­ჭირს, სა­ოც­რე­ბა ჩა­ი­დი­ნა სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა!

- თუ გაქვთ ინ­ფორ­მა­ცია რო­გორ აღ­მოჩ­ნდა ას­ლან ბეჟა­ნი­ძე ამ სი­ა­ში?
- ამ ფაქ­ტის გახ­მა­უ­რე­ბის შემ­დეგ დაგ­ვი­კავ­შირ­დნენ პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ი­დან და გვიყ­ვე­ბი­ან, პრე­ზი­დენ­ტმა არ იცო­და ოთხმე­ზუ­რის მკვლელს რომ იწყა­ლებ­და, არ იცო­და ვინ იყო და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლიო. ეს უფრო დიდი სა­ში­ნე­ლე­ბა და ტრა­გე­დი­აა, რას ნიშ­ნავს არ იცო­და? არ იცის პრე­ზი­დენ­ტმა ხელს რას აწერს? ამას ახ­სნა არ აქვს და თუ იცი, ეს მე­ო­რე ტრა­გე­დია! რა გვი­თხრან აღარ იცი­ან, ამი­ტომ ბო­და­ვენ რა­ღა­ცე­ებს.

აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არ აქვს ჩემ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ბა იცო­და თუ არ იცო­და, ორი­ვე შემ­თხვე­ვა­ში სა­ში­ნე­ლე­ბაა, მკვლელს რომ გა­რეთ უშ­ვებ და თუ არ იცო­და, რას აწერ­და ხელს, ეს უკვე ქვეყ­ნის ტრა­გე­დი­აა.

- რო­დის და ვინ და­გი­კავ­შირ­დათ?
- რო­გორც კი ეს ამ­ბა­ვი გახ­და ცნო­ბი­ლი, იმ დღეს­ვე დაგ­ვი­კავ­შირ­დნენ პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ი­დან, ვინ დაგ­ვი­კავ­შირ­და მის გვარს ვერ და­ვა­სა­ხე­ლებ. გე­ტყვით რომ ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა თქვა, წუ­ხი­ლი გა­მოთ­ქვა ამით პრე­ზი­დენ­ტმაო, არ ვი­ცო­დი და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ვინ იყოო. ეს სი­სუ­ლე­ლეა. კი­დევ უფრო წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი და უფრო მძი­მეა! მა­მა­ჩე­მი, გიგა ლორ­თქი­ფა­ნი­ძე, როცა პარ­ლა­მენ­ტში იყო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­წყა­ლე­ბის კო­მი­სის თავ­მჯდო­მა­რე გახ­ლდათ. კარ­გად მახ­სოვს, ღა­მე­ებს ათე­ნებ­და, სახ­ლში ტო­მე­ბი ეწყო და სა­თი­თა­ოდ კი­თხუ­ლობ­და ყვე­ლა შე­სა­წყა­ლე­ბე­ლი პი­რის მთლი­ან საქ­მეს. გაგრძელებაucnobi
23 სექტემბერი 2019 08:28
რა გამოდის რადგან ელიტის წარმომადგენელია ამიტომ ბოდიშიო არ ვიცოდიო,კაი და სხვა ყოფილიყო მაშინ ის შვილი არ არის? ეს ქალი მართლა დააბით ხალხო ან გადააყენეთ .ელიტის შვილი შვილია და სხვისი შვილი ნაბიჭვარია აი ამათი ლოგიკა .ვაი უბედურო საქართველო მართლა რა გვეშველება .

რედაქტორის რჩევით
რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ შეაფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას იპოთეკური სესხების პროცენტის სუბსიდირების შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეაფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას იპოთეკური სესხების პროცენტის სუბსიდირების შესახებ?
თვის კითხვადი სტატიები