"აიღო ჩემი ერ­თა­დერ­თი შვი­ლის სუ­რა­თი, კე­დელ­ზე მი­ა­ნარ­ცხა და..." - რატომ ვერ გამოიძიეს 8 თვის განმავლობაში 28 წლის პაციენტის სიკვდილის მიზეზი?!
"აიღო ჩემი ერ­თა­დერ­თი შვი­ლის სუ­რა­თი, კე­დელ­ზე მი­ა­ნარ­ცხა და..." - რატომ ვერ გამოიძიეს 8 თვის განმავლობაში 28 წლის პაციენტის სიკვდილის მიზეზი?!
"მეგობარს სწერდა, რა გაუსაძლისი ტკივილები ჰქონდა და არ აქცევდნენ ყურადღებას"

28 წლის მე­ლა­ნო ფუტ­კა­რა­ძე მწვა­ვე აპენ­დი­ცი­ტის დი­აგ­ნო­ზით 2019 წლის 21 მარტს ბა­თუ­მის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გარ­და­იც­ვა­ლა. ახალ­გაზ­რდა ქა­ლის ოჯა­ხის წევ­რე­ბი მომ­ხდარ­ში ბა­თუ­მის "მე­დცენ­ტრის" და რე­ფე­რა­ლუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს მედ­პერ­სო­ნალს ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ.

ტრა­გი­კუ­ლი შემ­თხვე­ვი­დან ნა­ხე­ვარ წელ­ზე მეტი გა­ვი­და და AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და, რო­გორ მიმ­დი­ნა­რე­ობს პა­ცი­ენ­ტის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის საქ­მის ძი­ე­ბა და გა­მო­იკ­ვე­თა თუ არა ექი­მე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­კი­თხი.

მე­ლა­ნო ფუტ­კა­რა­ძის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზეზს სამ­ხა­რა­უ­ლის სა­ხე­ლო­ბის ექ­სპერ­ტი­ზის ეროვ­ნუ­ლი ბი­უ­რო ნა­ხე­ვარ წელ­ზე მე­ტია
იკ­ვლევს.

რო­გორც ჩვენ­თვის ცნო­ბი­ლი გახ­და, ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს რე­გუ­ლი­რე­ბის სა­ა­გენ­ტომ და­ას­რუ­ლა ფუტ­კა­რა­ძის საქ­მის მოკ­ვლე­ვა და დას­კვნა, რო­მე­ლიც ექი­მე­ბის შე­საძ­ლო გა­დაც­დო­მებ­სა და პრო­ფე­სი­უ­ლი გულ­გრი­ლო­ბის სა­კი­თხებს სწავ­ლობ­და, გარ­დაც­ვლი­ლის დე­დის თან­ხმო­ბით, უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში AMBEBI.GE-ს გად­მო­ე­ცე­მა. და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ოჯა­ხი ელო­დე­ბა კო­მი­სი­ის ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნის პა­სუ­ხებ­საც.

მთა­ვა­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რა საქ­მეს იძი­ებს სის­ხლის სა­მარ­თლის 116-ე
მუხ­ლით, რაც გუ­ლის­ხმობს სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბას გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბით. პა­ცი­ენ­ტის ოჯა­ხი და ად­ვო­კა­ტი გა­მო­ძი­ე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბით უკ­მა­ყო­ფი­ლო­ე­ბი არი­ან და მი­იჩ­ნე­ვენ რომ, პრო­ცე­სე­ბი ფორ­მა­ლუ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს, საქ­მე შეგ­ნე­ბუ­ლად ჭი­ა­ნურ­დე­ბა.

პა­ცი­ენ­ტის დედა უკ­მა­ყო­ფი­ლოა რე­გუ­ლი­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს დას­კვნი­თაც. ნარ­გიზ ქა­თა­მა­ძე ამ­ბობს, რომ დო­კუ­მენ­ტში სა­უ­ბა­რია ხუთი ექი­მის გა­დაც­დო­მა­ზე, რო­მელ­თა­გან ორს პა­ცი­ენ­ტთან შე­ხე­ბა არ ჰქო­ნია, ხოლო ის ექი­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც უშუ­ა­ლოდ იღებ­დნენ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს, დას­კვნა­ში ნახ­სე­ნე­ბიც არ არი­ან:

"ჩემი მთა­ვა­რი პრე­ტენ­ზია მი­მარ­თუ­ლია ბა­თუ­მის რე­ფე­რა­ლუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს ექი­მე­ბი­სად­მი. მათ და­მი­ღუ­პეს და მო­მიკ­ლეს შვი­ლი! ყვე­ლა­ზე მე­ტად ვა­და­ნა­შა­უ­ლებ რა­დი­ო­ლოგ ეკა ფუტ­კა­რა­ძეს, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი ოჯა­ხის ახ­ლო­ბე­ლია. რო­დე­საც მან ექოს­კო­პია გა­და­უ­ღო ჩემს შვილს, ვერ და­ი­ნა­ხა აპენ­დი­ცი­ტის ნიშ­ნე­ბი.

ეკა ფუტ­კა­რა­ძის მამა არის ცნო­ბი­ლი ექი­მი აჭა­რა­ში და რო­გორც ვიცი, გავ­ლე­ნე­ბი აქვს აჭა­რის ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­ში. ახლა ალ­ბათ მიხ­ვდე­ბით, რა­ტომ არ იმ­სჯე­ლა რა­დი­ო­ლო­გი ფუტ­კა­რა­ძის შე­საძ­ლო გა­დაც­დო­მებ­ზე რე­გუ­ლი­რე­ბის სა­ა­გენ­ტომ. ის არც კი არის მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლი ამ დას­კვნა­ში.

ამას­წი­ნათ გა­ვი­გე, რომ ეკა ფუტ­კა­რა­ძის მა­მას გა­უვრცე­ლე­ბია ხმე­ბი, თით­ქოს მე­ლა­ნო ად­რეც ავად­მყო­ფობ­და და ჩვენ სამ­კურ­ნა­ლოდ თურ­ქეთ­ში დაგ­ვყავ­და, რაც არის სიც­რუე. ბავ­შვი იყო სრუ­ლი­ად ჯან­მრთე­ლი!

მი­ვე­დი მას­თან კა­ბი­ნეტ­ში, მოვ­თხო­ვე პა­სუ­ხი, სა­ი­დან მო­ი­ტა­ნეთ ასე­თი რამე-მეთ­ქი და არც მო­მის­მი­ნა, აიღო ჩემი ერ­თა­დერ­თი შვი­ლის სუ­რა­თი, კე­დელ­ზე მი­ა­ნარ­ცხა და პირ­და­პი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბით, გა­მო­მაგ­დო კა­ბი­ნე­ტი­დან!" - უყ­ვე­ბა AMBEBI.GE-ს ნარ­გიზ ქა­თა­მა­ძე. გაგრძელება


თინათინ ზვიადაძე
ნინო
20 ნოემბერი 2019 11:09
ამ გოგოს დაუდევრად მკვლელობამ ხასიატი დამიმზიმა მახსოვს. გმერტო გაანატლე

რუბრიკის სხვა სიახლეები
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ 2019 წელს საქართველოსთვის?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ 2019 წელს საქართველოსთვის?