"საქართველოში უამრავი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება... მგლის ში­შით, ფა­რას ვინ წყვეტს" - რას წერს პეკინში მყოფი ქართველი კორონავირუსზე
25-01-2020
"საქართველოში უამრავი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება... მგლის ში­შით, ფა­რას ვინ წყვეტს" - რას წერს პეკინში მყოფი ქართველი კორონავირუსზე
ჩი­ნეთ­ში, კო­რო­ნა­ვირუ­სით და­ღუ­პულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 41-მდე გა­ი­ზარ­და. გარ­დაც­ვლილ­თა შო­რის ერთი ექი­მია, რო­მე­ლიც და­ა­ვა­დე­ბულ პა­ცი­ენ­ტებს მკურ­ნა­ლობ­და. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ მსოფ­ლი­ო­ში 1300-ს მი­აღ­წია, აქე­დან 1287-მდე შემ­თხვე­ვა ჩი­ნეთ­ში და­დას­ტურ­და.

ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ორ­დღი­ა­ნი მსჯე­ლო­ბის შემ­დეგ ჩი­ნეთ­ში სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­მო­ა­ცხა­და, თუმ­ცა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შე­ფა­სე­ბით, ეპი­დე­მი­ის გავ­რცე­ლე­ბის გამო სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე გა­მო­ცხა­დე­ბა "ძა­ლი­ან ად­რეა".

ქა­ლაქ უხა­ნის 11 მი­ლი­ო­ნი­ან მო­სახ­ლე­ო­ბას მთავ­რო­ბამ რე­კო­მენ­და­ცია მის­ცა "გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მი­ზე­ზის" გა­რე­შე ქა­ლა­ქი არ და­ტო­ვონ. შე­ზღუდ­ვე­ბი და­წეს­და ქა­ლაქ ხუ­ან­გან­ში შეს­ვლა­სა და გა­და­ად­გი­ლე­ბა­ზეც.
არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უხან­ში ათამ­დე ქარ­თვე­ლი ცხოვ­რობს. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, მათ სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე არ ემუქ­რე­ბა.

ასე­ვე ჩი­ნე­თის მას­შტა­ბით, სხვა­დას­ხვა ქა­ლა­ქებ­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი და იქ არ­სე­ბუ­ლი სი­ტუ­ცი­ის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას რე­გუ­ლა­რუ­ლად ავ­რცე­ლე­ბენ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში. ერთ-ერთი მათ­გა­ნია ნინო გე­ლან­ტია, რო­მე­ლიც პე­კინ­ში იმ­ყო­ფე­ბა. მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ჩი­ნე­თის დე­და­ქა­ლაქ­ში ამ­ჟა­მად 22 ადა­მი­ა­ნია
და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი და არც ერთი მათ­გა­ნი გარ­დაც­ვლი­ლი არ არის.

"ვპა­სუ­ხობ შე­კი­თხვებს ჩი­ნე­თის ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით: მე­ზობ­ლებს, ნა­თე­სა­ვებს, თუ კე­თი­ლის მსურ­ვე­ლებს, გთხოვთ, თავი შე­ი­კა­ვოთ დე­და­ჩე­მის და­პა­ნი­კე­ბის­გან.

მგლის ში­შით, ფა­რას ვინ წყვეტს

1. უამ­რა­ვი ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვრცელ­დე­ბა არ არის სწო­რი და არც ამ­ხე­ლა პა­ნი­კაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი; ჩი­ნეთს აქვს უფრო სა­შიშ ვირუ­სებ­თან ბრძო­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბა, რე­სურ­სი და სტრა­ტე­გია, რომ ამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი საფრ­თხე­ში არ გვამ­ყო­ფოს;

2. ვარ პე­კინ­ში, დე­და­ქა­ლაქ­ში. ამ­ჟა­მად, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია 22 ადა­მი­ა­ნი და არც ერთი გარ­დაც­ვლი­ლი; ცხე­ლი ხაზი მუ­შა­ობს 24 სა­ა­თი.სხვა ქვეყ­ნებ­ში მი­მა­ვა­ლი მგზავ­რე­ბის ტემ­პე­რა­ტუ­რა მოწ­მდე­ბა ჩი­ნეთ­ში­ვე. (ვი­დეო ქვე­მოთ); სა­ჯა­რო სივ­რცე­ებ­ში, სას­ტუმ­რო­ებ­ში, სკო­ლებ­ში გამ­კაცრ­და სა­ნი­ტა­რუ­ლი ნორ­მე­ბი. არ ყო­ფი­ლა სა­ჭი­რო­ე­ბა, რა­ი­მე და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა და­ხუ­რუ­ლი­ყო. ხვა­ლი­დან ჩი­ნუ­რი ახა­ლი წელი იწყე­ბა და პე­კი­ნი თით­ქმის და­ცა­რი­ე­ლე­ბუ­ლია.

3. არა­და­ზუს­ტე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ვირუ­სი პირ­ვე­ლად გავ­რცელ­და ვუ­ხა­ნი­დან გვე­ლის და სხვა­დას­ხვა ეგ­ზო­ტი­კუ­რი ხორ­ცის მყიდ­ველ-გამ­ყიდ­ვე­ლე­ბის­გან. და­ინ­ფი­ცირ­და 444, გარ­და­იც­ვა­ლა 17 ადა­მი­ა­ნი. ყვე­ლა 40-90 ასა­კობ­რი­ვი კა­ტე­გო­რია, უმე­ტე­სად 80+ ია გარ­დაც­ვლი­ლე­ბი. რამ­დე­ნი­მე გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი უკვე მო­ა­თავ­სეს იზო­ლი­რე­ბულ სივ­რცე­ში, ვირუ­სი არ არის მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი. ამ ეტაპ­ზე, არც ისე­თი მას­შტა­ბის, რო­გო­რიც იყო SARS 2003 წელს. გაგრძელებამკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თვის კითხვადი სტატიები