"საქართველოში უამრავი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება... მგლის ში­შით, ფა­რას ვინ წყვეტს" - რას წერს პეკინში მყოფი ქართველი კორონავირუსზე
25-01-2020
"საქართველოში უამრავი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება... მგლის ში­შით, ფა­რას ვინ წყვეტს" - რას წერს პეკინში მყოფი ქართველი კორონავირუსზე
ჩი­ნეთ­ში, კო­რო­ნა­ვირუ­სით და­ღუ­პულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 41-მდე გა­ი­ზარ­და. გარ­დაც­ვლილ­თა შო­რის ერთი ექი­მია, რო­მე­ლიც და­ა­ვა­დე­ბულ პა­ცი­ენ­ტებს მკურ­ნა­ლობ­და. გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბამ მსოფ­ლი­ო­ში 1300-ს მი­აღ­წია, აქე­დან 1287-მდე შემ­თხვე­ვა ჩი­ნეთ­ში და­დას­ტურ­და.

ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ორ­დღი­ა­ნი მსჯე­ლო­ბის შემ­დეგ ჩი­ნეთ­ში სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­მო­ა­ცხა­და, თუმ­ცა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის შე­ფა­სე­ბით, ეპი­დე­მი­ის გავ­რცე­ლე­ბის გამო სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე გა­მო­ცხა­დე­ბა "ძა­ლი­ან ად­რეა".

ქა­ლაქ უხა­ნის 11 მი­ლი­ო­ნი­ან მო­სახ­ლე­ო­ბას მთავ­რო­ბამ რე­კო­მენ­და­ცია მის­ცა "გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მი­ზე­ზის" გა­რე­შე ქა­ლა­ქი არ და­ტო­ვონ. შე­ზღუდ­ვე­ბი და­წეს­და ქა­ლაქ ხუ­ან­გან­ში შეს­ვლა­სა და გა­და­ად­გი­ლე­ბა­ზეც.
არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უხან­ში ათამ­დე ქარ­თვე­ლი ცხოვ­რობს. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, მათ სი­ცო­ცხლეს საფრ­თხე არ ემუქ­რე­ბა.

ასე­ვე ჩი­ნე­თის მას­შტა­ბით, სხვა­დას­ხვა ქა­ლა­ქებ­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი და იქ არ­სე­ბუ­ლი სი­ტუ­ცი­ის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას რე­გუ­ლა­რუ­ლად ავ­რცე­ლე­ბენ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში. ერთ-ერთი მათ­გა­ნია ნინო გე­ლან­ტია, რო­მე­ლიც პე­კინ­ში იმ­ყო­ფე­ბა. მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ჩი­ნე­თის დე­და­ქა­ლაქ­ში ამ­ჟა­მად 22 ადა­მი­ა­ნია
და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი და არც ერთი მათ­გა­ნი გარ­დაც­ვლი­ლი არ არის.

"ვპა­სუ­ხობ შე­კი­თხვებს ჩი­ნე­თის ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით: მე­ზობ­ლებს, ნა­თე­სა­ვებს, თუ კე­თი­ლის მსურ­ვე­ლებს, გთხოვთ, თავი შე­ი­კა­ვოთ დე­და­ჩე­მის და­პა­ნი­კე­ბის­გან.

მგლის ში­შით, ფა­რას ვინ წყვეტს

1. უამ­რა­ვი ინ­ფორ­მა­ცია, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვრცელ­დე­ბა არ არის სწო­რი და არც ამ­ხე­ლა პა­ნი­კაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი; ჩი­ნეთს აქვს უფრო სა­შიშ ვირუ­სებ­თან ბრძო­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბა, რე­სურ­სი და სტრა­ტე­გია, რომ ამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი საფრ­თხე­ში არ გვამ­ყო­ფოს;

2. ვარ პე­კინ­ში, დე­და­ქა­ლაქ­ში. ამ­ჟა­მად, და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია 22 ადა­მი­ა­ნი და არც ერთი გარ­დაც­ვლი­ლი; ცხე­ლი ხაზი მუ­შა­ობს 24 სა­ა­თი.სხვა ქვეყ­ნებ­ში მი­მა­ვა­ლი მგზავ­რე­ბის ტემ­პე­რა­ტუ­რა მოწ­მდე­ბა ჩი­ნეთ­ში­ვე. (ვი­დეო ქვე­მოთ); სა­ჯა­რო სივ­რცე­ებ­ში, სას­ტუმ­რო­ებ­ში, სკო­ლებ­ში გამ­კაცრ­და სა­ნი­ტა­რუ­ლი ნორ­მე­ბი. არ ყო­ფი­ლა სა­ჭი­რო­ე­ბა, რა­ი­მე და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა და­ხუ­რუ­ლი­ყო. ხვა­ლი­დან ჩი­ნუ­რი ახა­ლი წელი იწყე­ბა და პე­კი­ნი თით­ქმის და­ცა­რი­ე­ლე­ბუ­ლია.

3. არა­და­ზუს­ტე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ვირუ­სი პირ­ვე­ლად გავ­რცელ­და ვუ­ხა­ნი­დან გვე­ლის და სხვა­დას­ხვა ეგ­ზო­ტი­კუ­რი ხორ­ცის მყიდ­ველ-გამ­ყიდ­ვე­ლე­ბის­გან. და­ინ­ფი­ცირ­და 444, გარ­და­იც­ვა­ლა 17 ადა­მი­ა­ნი. ყვე­ლა 40-90 ასა­კობ­რი­ვი კა­ტე­გო­რია, უმე­ტე­სად 80+ ია გარ­დაც­ვლი­ლე­ბი. რამ­დე­ნი­მე გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი უკვე მო­ა­თავ­სეს იზო­ლი­რე­ბულ სივ­რცე­ში, ვირუ­სი არ არის მო­მაკ­ვდი­ნე­ბე­ლი. ამ ეტაპ­ზე, არც ისე­თი მას­შტა­ბის, რო­გო­რიც იყო SARS 2003 წელს. გაგრძელებამკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
თქვენი აზრით, იცავენ თუ არა დღეს მოქლაქეები კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებულ რეკომენდაციებს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, იცავენ თუ არა დღეს მოქლაქეები კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებულ რეკომენდაციებს?
თვის კითხვადი სტატიები