"ყვე­ლა­ზე მე­ტად რაც მაკ­ვირ­ვებს ისაა, რომ მალ­ხა­ზი მის ლან­ძღვა­ზე თვალს ხუ­ჭავს" - რას წერს მარიამ კუბლაშვილის ქმარი სოციალურ ქსელში
"ყვე­ლა­ზე მე­ტად რაც მაკ­ვირ­ვებს ისაა, რომ მალ­ხა­ზი მის ლან­ძღვა­ზე თვალს ხუ­ჭავს" - რას წერს მარიამ კუბლაშვილის ქმარი სოციალურ ქსელში
ად­ვო­კატ მა­რი­ამ კუბ­ლაშ­ვი­ლის ქმა­რი, მსა­ხი­ო­ბი ლე­ვან ხურ­ცია "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე ვრცელ პოსტს აქ­ვეყ­ნებს და მალ­ხაზ მა­ჩა­ლი­კაშ­ვილს მი­მარ­თავს, "კა­ცუ­რად თქვი სი­მარ­თლე მა­რი­ა­მის ერ­თგუ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით", - წერს ხურ­ცია. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ მა­რი­ამ კუბ­ლაშ­ვი­ლი მალ­ხაზ მა­ჩა­ლიშ­ვი­ლის ად­ვო­კა­ტია.

ლე­ვან ხურ­ცი­ას პოსტს უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ:

"გა­ბო­რო­ტე­ბულ და ძა­ლა­უფ­ლე­ბის სურ­ვი­ლით შე­პყრო­ბილ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წილს მინ­და გი­თხრათ:( და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბავ შენ ხარ ამა­ში დამ­ნა­შა­ვე, რად­გან ერი ორად გახ­ლი­ჩე):თით­ქმის ორი წე­ლია ვის­მენ თქვენ­გან ჩემი ოჯა­ხის ლან­ძღვას და გი­ნე­ბას, იმის გამო, რომ 2018
წელს როცა არა­ვის­თვის არა­ვინ არ იყო( თა­ვი­სი ღირ­სე­უ­ლი ის­ტო­რი­ის მქო­ნე კა­ცის გარ­და).

ვახა მა­ჩა­ლი­კაშ­ვი­ლი ჩემს მე­უღ­ლეს და­უ­კავ­შირ­და და დახ­მა­რე­ბა სთხო­ვა სი­მარ­თლის მო­ძებ­ნა­ში ( შო­რე­უ­ლი ნა­თე­სა­ვე­ბი არი­ან). მახ­სოვს ის ტრა­გე­დია რომ დატ­რი­ალ­და და თბი­ლის­ში გად­მო­იყ­ვა­ნეს ის სა­წყა­ლი ბიჭი, 1 იან­ვა­რი ახა­ლი წელი იყო და მთე­ლი ოჯა­ხით
მის გვერ­დით ვი­დე­ქი სა­ვად­მყო­ფო­ში და ვამ­ხნე­ვებ­დი. იქი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი მე მშვი­დად არ მი­ძი­ნია, რად­გან მა­რი­ა­მი დღე და ღამე იბ­რძო­და და გა­სუ­ლი იყო სახ­ლი­დან, რომ თე­მირ­ლა­ნის გა­უ­გებ­რო­ბით მოხ­ვედ­რა და­ემ­ტკი­ცე­ბი­ნა ამ ტე­რო­რის­ტებ­ში, გაც­და იუ­რი­დი­ულ ჩარ­ჩო­ებ­საც კი და მალ­ხა­ზის ოჯა­ხი შე­უ­რა­ცხყო­ფის­გან რომ და­ეც­ვა, ყვე­ლას და­უ­პი­რის­პირ­და ვინც თე­მირ­ლანს ტე­რო­რის­ტად მო­იხ­სე­ნი­ებ­და...

იქამ­დე მი­ვი­და წარ­მოდ­გე­ნა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის, რომ პან­კი­სი ბო­რო­ტე­ბის ბუ­დედ წარ­მო­ჩინ­და, ამის წი­ნა­აღ­მდე­გაც ხმა­ლა­მო­ღე­ბუ­ლი იდგა!! იბ­რძო­და და იბ­რძვის ბო­ლომ­დე ერ­თგუ­ლად არა ვა­ხას­თვის, არა­მედ ქის­ტი ხალ­ხის­თვის იგი­ვე ქარ­თვე­ლე­ბის­თვის თე­მირ­ლა­ნის­თვის და სი­მარ­თლის­თვის!!! რა მი­ი­ღო ამის სა­ნაც­ვლოდ? გი­ნე­ბა ლან­ძღვა, მო­ღა­ლა­ტე ად­ვო­კა­ტი, რუ­სე­თის აგენ­ტი და ა.შ. (გა­და­ღე­ბა­ზე ვი­ყა­ვი 2 თვე მოს­კოვ­ში და 1 კვი­რით მე­უღ­ლე ჩა­მო­ვიყ­ვა­ნე ჩემ­თან, ამა­ზე და­ი­წე­რა ნა­ხეთ ვახა მი­ა­ტო­ვა და რუ­სეთ­ში გაფ­რინ­დაო) და ყვე­ლა­ზე მე­ტად რაც მაკ­ვირ­ვებს ისაა, რომ მალ­ხა­ზი მის ლან­ძღვა­ზე თვალს ხუ­ჭავს, რად­გან ლან­ძღა­ვენ სწო­რედ ისი­ნი, ვის გვერ­დი­თაც ის დღეს დგას!

მე სა­ნამ მა­რი­ამს გა­ვიც­ნობ­დი, არა­ნა­ი­რი შე­ხე­ბა არ მქონ­და ქის­ტებ­თან. უბ­რა­ლოდ ვი­ცო­დი, რომ უაღ­რე­სად ღირ­სე­უ­ლი ხალ­ხი იყ­ვნენ! დღე­საც ანა­ლო­გი­უ­რად ვფიქ­რობ, რად­გან ბევ­რი ქის­ტი გა­ვი­ცა­ნი პი­რა­დად! მაგ­რამ ერთი რამ მინ­და ავღ­ნიშ­ნო, რო­გორც თქვენ­თვი­საა ძვირ­ფა­სი თქვე­ნი ოჯა­ხი, ასე­ვე ჩემ­თვის ძვირ­ფა­სია ჩემი ოჯა­ხი! და როცა ადა­მი­ან­მა ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თა თქვენ­თვის და თქვე­ნი ღირ­სე­ბის­თვის, უბ­რა­ლოდ სი­ტყვით მა­ინც უნდა შე­წუხ­დე, რომ შენ გამო და­წყე­ბულ ბრძო­ლა­ში მარ­ტო არ და­ტო­ვო!

ვახა, მე ბევ­რჯერ ჩა­მო­გარ­თვი ხელი და მინ­და ყო­ველ­თვის მი­ხა­რო­დეს შენი ნახ­ვა! ასე რომ, თუ კა­ცე­ბი ვართ, კა­ცუ­რად თქვი სი­მარ­თლე მა­რი­ა­მის შენ­და­მი ერ­თგუ­ლე­ბა­ზე! რა გზა­ზეც იბ­რძვი ღმერ­თმა ხელი მო­გი­მარ­თოს, ეს ჩემი საქ­მე არაა და ყო­ველ­თვის იგი­ვე სი­ტყვე­ბით შეგ­ხვდე­ბი: "ღმერ­თმა სა­მარ­თა­ლი გა­პოვ­ნი­ნოს". ამას გე­უბ­ნე­ბი კაცი - კაცს, ქარ­თვე­ლი- ქარ­თველს, მეგ­რე­ლი - ქისტს!

პ.ს. ქარ­თვე­ლე­ბო პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი წავ­ლენ წა­მოვ­ლენ და ჩვენ და ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი დარ­ჩე­ბი­ან ამ ქვე­ყა­ნა­ში, ცო­ტა­ნი ვართ ნუ გავ­წი­რავთ ერ­თმა­ნეთს ძა­ლა­უფ­ლე­ბის და ხე­ლის ჭუ­ჭყის - ფუ­ლის გამო! ვაჟ­კა­ცო ქარ­თვე­ლე­ბო წი­თე­ლი ხა­ზე­ბის გა­დაკ­ვე­თა, არ მო­სუ­ლა ეს ალ­ბათ ჩემ­ზე უკეთ იცით! პა­ტი­ვის­ცე­მით ლე­ვან ხურ­ცია", - წერს მსა­ხი­ო­ბი "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე.


აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მალ­ხაზ მა­ჩა­ლი­კაშ­ვი­ლი კი­ევ­ში გა­ემ­გზავ­რა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ მალ­ხაზ მა­ჩა­ლი­კაშ­ვი­ლის მე­უღ­ლემ მე­დი­კო მარ­გოშ­ვილ­მა და­უ­დას­ტუ­რა.

კი­თხვა­ზე, მალ­ხაზ მა­ჩა­ლი­კაშ­ვი­ლი კი­ევ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ პრე­ზი­დენ­ტთან, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­თან შე­სახ­ვედ­რად გა­ემ­გზავ­რა თუ არა, მარ­გოშ­ვი­ლი პა­სუ­ხობს, რომ აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ას არ ფლობს.

"ინტერპრესნიუსი"
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, მოსახლეობის ნაწილისთვის კომუნალური გადასახადების 3 თვით დაფინანსების შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, მოსახლეობის ნაწილისთვის კომუნალური გადასახადების 3 თვით დაფინანსების შესახებ?