რეს­ტო­რან­ში, სა­დაც კონ­დი­ცი­ო­ნე­რი იყო ჩარ­თუ­ლი, უსიმპტო­მო ადამიანისგან 9 კაცი დაინფიცირდა - რა აჩვენა კვლევამ?
რეს­ტო­რან­ში, სა­დაც კონ­დი­ცი­ო­ნე­რი იყო ჩარ­თუ­ლი, უსიმპტო­მო ადამიანისგან 9 კაცი დაინფიცირდა - რა აჩვენა კვლევამ?
ზა­ფხუ­ლი დად­გა, შე­სა­ბა­მი­სად, ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა იმა­ტებს, პა­რა­ლე­ლუ­რად, კო­რო­ნა­ვირუ­სის გამო და­წე­სე­ბულ შე­ზღუდ­ვებს მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყნებ­ში ეტა­პობ­რი­ვად ხსნი­ან. შე­ზღუდ­ვე­ბი მო­იხ­სნა სა­ქარ­თვე­ლო­შიც, ადა­მი­ან­თა ნა­წი­ლი სამ­სა­ხუ­რებს და­უბ­რუნ­და, აღ­დგა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტის მუ­შა­ო­ბა.

COVID-19-ის გავ­რცე­ლე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, ისე­ვე, რო­გორც მსოფ­ლი­ოს სხვა ქვეყ­ნებ­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­შიც აიკ­რძა­ლა კონ­დი­ცი­ო­ნე­რის ჩარ­თვა რო­გორც ოფი­სებ­ში, ასე­ვე ტრან­სპორ­ტში.

ეს სა­კი­თხი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის პრო­ტეს­ტის მი­ზე­ზიც გახ­და, ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ გან­სა­კუთ­რე­ბით რთუ­ლია მგზავ­რო­ბა მა­შინ, როცა ჰა­ე­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა თით­ქმის 40 გრა­დუსს უახ­ლოვ­დე­ბა, კონ­დი­ცი­ო­ნე­რი კი ჩარ­თუ­ლი არ არის. აღ­ნიშ­ნუ­ლი
სა­კი­თხი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში აწუ­ხებთ, თუმ­ცა რო­გორც ინ­ფექ­ცი­ურ და­ა­ვა­დე­ბა­თა ექ­სპერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, ვირუ­სის სწრა­ფად გავ­რცე­ლე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, კონ­დი­ცი­ო­ნე­რი სა­ხი­ფა­თოა და ამ მო­საზ­რე­ბას შე­სა­ბა­მი­სი კვლე­ვი­თაც ამ­ყა­რე­ბენ.

რო­გორც გა­მო­ცე­მა health.com წერს, სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით Emerging Infectious Diseases-ში ჩი­ნე­თის ქა­ლაქ უხან­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვა გა­მოქ­ვეყ­ნდა. კვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ რეს­ტო­რან­ში, სა­დაც კონ­დი­ცი­ო­ნე­რი იყო ჩარ­თუ­ლი,
უსიმპტო­მო ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლის­გან ცხრა ადა­მი­ანს გა­და­ე­დო ვირუ­სი დის­ტან­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში
და ისე, რომ ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­სა და და­ნარ­ჩე­ნებს ერ­თმა­ნეთ­თან არა­ნა­ი­რი შემ­ხებ­ლო­ბა არ ჰქო­ნი­ათ.

მკვლე­ვარ­თა თქმით, ეს იმი­ტომ, მოხ­და, რომ ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან გა­მო­ყო­ფი­ლი ვირუ­სის წვე­თე­ბი კონ­დი­ცი­ო­ნე­რის გამო, ჰა­ე­რის სწრა­ფი ცირ­კუ­ლი­რე­ბის შე­დე­გად, და­ნარ­ჩენ ადა­მი­ა­ნებ­ზე გა­და­ვი­და და შე­სა­ბა­მი­სად, სხვე­ბიც და­ინ­ფი­ცირ­დნენ.

კა­ლი­ფორ­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მიკ­რო­ბი­ო­ლო­გი­ის, იმუ­ნო­ლო­გი­ი­სა და მო­ლე­კუ­ლუ­რი გე­ნე­ტი­კის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, მა­ნიშ ბათი ამ­ბობს, რომ არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა სად იქ­ნე­ბით, რეს­ტო­რან­ში, სპორტდარ­ბაზ­ში, ოფის­ში, თუ ტრან­სპორ­ტში, კონ­დი­ცი­ო­ნე­რის ჩარ­თვა რის­კის შემ­ცვე­ლია, რად­გა­ნაც მისი სა­შუ­ა­ლე­ბით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი უფრო გა­დამ­დე­ბი ხდე­ბა და ვირუ­სი არა­ინ­ფიც­რე­ბუ­ლებ­ში უფრო მარ­ტი­ვად აღ­წევს.

კონ­დი­ცი­ო­ნე­რის სა­შუ­ა­ლე­ბით ჰა­ე­რი უფრო სწრა­ფად ცირ­კუ­ლი­რებს და დახ­ვე­ლე­ბის, ან და­ცე­მი­ნე­ბის დროს გა­მოფრქვე­უ­ლი ნა­წი­ლე­ბი უფრო შორ მან­ძილ­ზე აღ­წევს.

მე­დი­კო­სე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ერთი დახ­ვე­ლე­ბის შე­დე­გად 3 000-მდე ნა­წი­ლა­კი ჩნდე­ბა, ხოლო ერთი და­ცე­მი­ნე­ბის დროს და­ახ­ლო­ე­ბით, 30 000. ეს წვე­თე­ბი კი კონ­დი­ცი­ო­ნე­რის გამო ჰა­ე­რის სწრა­ფად ცირ­კუ­ლი­რე­ბის შე­დე­გად შე­იძ­ლე­ბა უფრო სწრა­ფად მოხ­ვდეს ადა­მი­ა­ნებ­ში და ასე­ვე უფრო შორ მან­ძილ­ზეც გავ­რცელ­დეს. იხილეთ სრულად
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები