"ასე­თი გუ­ლის­ხმი­ე­რე­ბის გამო შოკ­ში ვარ" - როგორ აუსრულეს ქართველებმა ამერიკელ ბიჭს, რომელსაც სიცოცხლის რამდენიმე კვირა დარჩა, უკანასკნელი სურვილი?
02-06-2020
"ასე­თი გუ­ლის­ხმი­ე­რე­ბის გამო შოკ­ში ვარ" - როგორ აუსრულეს ქართველებმა ამერიკელ ბიჭს, რომელსაც სიცოცხლის რამდენიმე კვირა დარჩა, უკანასკნელი სურვილი?
რამ­დე­ნი­მე დღის წინ "ფე­ის­ბუ­ქის" პო­პუ­ლა­რულ ჯგუფ­ში Soend 4 Seasons in Georgia, უცხო­ელ­მა მა­მა­კაც­მა ფი­ლიპ კო­ვალ­სკიმ თხოვ­ნით მი­მარ­თა ქარ­თვე­ლებს - მას მო­მაკ­ვდა­ვი მე­გობ­რის­თვის ქარ­თუ­ლი სუფ­რის გა­კე­თე­ბა სურ­და და ელო­და, რომ რჩე­ვებს მი­ი­ღებ­და ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­გან.

მე­თი­უს, რო­მე­ლიც ოჰა­ი­ო­ში ცხოვ­რობს, ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნის ბოლო სტა­დია აქვს და ექი­მებ­მა მას სი­ცო­ცხლის მაქ­სი­მა­ლურ ვა­დად 2 თვე გა­ნუ­სა­ზღვრეს. მე­თი­უს ერთ-ერთი ბოლო სურ­ვი­ლიც სწო­რედ ეს არის - სა­ქარ­თვე­ლო­ზე შეყ­ვა­რე­ბულს, კი­დევ ერთხელ გა­ე­სინ­ჯა გემ­რი­ე­ლი ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბი.

მე­გობ­რის თხოვ­ნა და მე­თი­უს
უკა­ნას­კნე­ლი სურ­ვი­ლი ახდა აშშ-ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩოს დახ­მა­რე­ბით - ელჩმა, და­ვით ბაქ­რა­ძემ მე­თი­უს სახ­ლში მზა­რე­უ­ლე­ბი გა­უგ­ზავ­ნა და მას წე­რი­ლიც მის­წე­რა.

"ძვირ­ფა­სო მე­თიუ, ვი­მე­დოვ­ნებ, ისი­ა­მოვ­ნებ ამ ქარ­თუ­ლი ნა­დი­მით, რო­მელ­შიც ყვე­ლა­ზე ავ­თენ­ტუ­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბია, რისი შოვ­ნაც აქ მო­ვა­ხერ­ხეთ. იცო­დე, რომ სა­ელ­ჩო­ში სა­ფე­რა­ვით სავ­სე ჭი­ქას შო­რი­დან, შენ­თან ერ­თად, წე­ვენ მაღ­ლა.
ჩვენს გუ­ლებ­ში ხარ და გვინ­და გახ­სოვ­დეს, რომ ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის სიყ­ვა­რუ­ლი შენ­თა­ნაა. გა­გი­მარ­ჯოს!" - წერს წე­რილ­ში ელჩი და­ვით ბაქ­რა­ძე.

ამ ემო­ცი­უ­რი ის­ტო­რი­ი­სა და მე­გობ­რის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-ს თა­ვად უყ­ვე­ბა ფი­ლიპ კო­ვალ­სკი, რო­მელ­მაც ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თა მე­გობ­რის უკა­ნას­კნე­ლი სურ­ვი­ლის ასას­რუ­ლებ­ლად:

- ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი, რაც მე­თი­უ­ზე უნდა იცო­დეთ, ისაა, რომ იგი ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე ადა­მი­ა­ნია. აინ­ტე­რე­სებს მსოფ­ლიო, სხვა კულ­ტუ­რე­ბი, მუ­სი­კა, სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნის სამ­ზა­რე­უ­ლო და ა.შ. ის წარ­მო­შო­ბით ოჰა­ი­ოს შტა­ტი­დან, ქა­ლაქ დე­ი­ტო­ნი­და­ნაა (რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა, ქუ­თა­ისს შე­ვა­და­როთ), მაგ­რამ სხვა ად­გი­ლე­ბის, კულ­ტუ­რე­ბი­სა და ადა­მი­ა­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნის წყურ­ვი­ლით გა­ი­ზარ­და. მე და მე­თი­უმ ერ­თმა­ნე­თი ცინ­ცი­ნა­ტის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ვი­ცა­ნით, სა­დაც ორი­ვე ის­ტო­რი­ას ვსწავ­ლობ­დით. უკვე 10 წე­ლია მე­გობ­რე­ბი ვართ.

- რო­გორ მოხ­და, რომ მას სა­ქარ­თვე­ლო და აქა­უ­რი სამ­ზა­რე­უ­ლო შე­უყ­ვარ­და?
- მეთ­მა ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბი რამ­დე­ნი­მე წლის წინ და­ა­გე­მოვ­ნა, ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო სტამ­ბულ­ში ცხოვ­რე­ბი­სას აღ­მო­ა­ჩი­ნა, სა­დაც 5 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცხოვ­რობ­და. სა­ქარ­თვე­ლოს­თან ასე ახ­ლოს ყოფ­ნის დროს, ის თქვენს ქვე­ყა­ნა­საც ეწ­ვია და სა­სი­ა­მოვ­ნო დრო გა­ა­ტა­რა. მისი საყ­ვა­რე­ლი ქარ­თუ­ლი კერ­ძი ხა­ჭა­პუ­რია, ყვე­ლის მა­რი­ლი­ა­ნი და არო­მა­ტუ­ლი გემო უყ­ვარს. ამას­თა­ნა­ვე, რა თქმა უნდა, ძა­ლი­ან უყ­ვარს ღვი­ნო, ჭაჭა და ლი­მო­ნა­თი. ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბი და სას­მე­ლი მის­თვის ფა­ვო­რი­ტია!

- გვი­ამ­ბეთ, მისი იმ სურ­ვი­ლის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც სწო­რედ თქვენ აუხ­დი­ნეთ - რამ­დე­ნად ძნე­ლი იყო მის­თვის ქარ­თუ­ლი სუფ­რის გაშ­ლა ოჰა­ი­ო­ში და რა გა­ა­კე­თეთ ამის მი­საღ­წე­ვად?

- მეთს 1 წლის წინ ლე­ი­კე­მი­ის დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს, რის გა­მოც იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და, სა­ცო­ლე სტამ­ბოლ­ში და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა და სამ­კურ­ნა­ლოდ ოჰა­ი­ო­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყო. ოჰა­იო არ­ცთუ ისე კოს­მო­პო­ლი­ტუ­რი ად­გი­ლია, ასე რომ, აქ ქარ­თუ­ლი რეს­ტორ­ნე­ბი არაა. ძნე­ლია ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის შოვ­ნაც, შე­სა­ბა­მი­სად, ბოლო წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­თი­უს ქარ­თულ სამ­ზა­რე­უ­ლოს­თან შე­ხე­ბა არ ჰქო­ნია, რის გა­მოც გული ძა­ლი­ან წყდე­ბო­და.

ერთი კვი­რის წინ ექიმ­მა უთხრა, რომ სი­ცო­ცხლის 2 კვი­რი­დან 2 თვემ­დე დრო დარ­ჩა. მა­შინ­ვე და­მი­რე­კა და პირ­ვე­ლი რაც მკი­თხა, იყო, შე­მეძ­ლო თუ არა, ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო მი­მე­ტა­ნა მის­თვის. გა­რეთ გა­ვე­დი და სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნო ვი­ყი­დე, რაც შე­იძ­ლე­ბო­და, ჩემს ქა­ლაქ­ში, ვა­შინგტონ­ში მე­შოვ­ნა. სწო­რედ ღვი­ნის ყიდ­ვის მერე გა­ვა­ა­ნა­ლი­ზე, რომ ამას­თან ერ­თად, მე­თი­უს შე­სა­ბა­მი­სი ქარ­თუ­ლი კერ­ძე­ბიც სჭირ­დე­ბო­და. მე კარ­გად ვერ ვამ­ზა­დებ, ამი­ტომ, ვფიქ­რობ­დი, რომ ოჰა­ი­ო­ში მცხოვ­რე­ბი ვინ­მე ქარ­თვე­ლი მე­პო­ვა, რო­მე­ლიც კერ­ძებს მო­ამ­ზა­დებ­და.

შემ­დეგ სა­ელ­ჩო­ში დავ­რე­კე, სი­ტუ­ა­ცია ავუხ­სე­ნი და ვი­თხო­ვე, ოჰა­ი­ო­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბის სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია მო­ე­ცათ. მირ­ჩი­ეს, ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს ტუ­რიზ­მის გვერ­დზე და­მე­დო პოს­ტი და ასეც მო­ვი­ქე­ცი - დავ­წე­რე პოს­ტი, სა­დაც მე­თის სი­ტუ­ა­ცი­ას ვხსნი­დი და დახ­მა­რე­ბას ვი­თხოვ­დი. სა­პა­სუ­ხოდ, ასო­ბით მე­სი­ჯი და დახ­მა­რე­ბის შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა მო­მი­ვი­და.

რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში კი სა­ელ­ჩო­დან და­მი­კავ­შირ­დნენ და მი­თხრეს, რომ ელჩს დახ­მა­რე­ბა სურ­და და ის მე­თი­უს სახ­ლში კერ­ძე­ბის მო­სამ­ზა­დებ­ლად და სუფ­რის გა­საშ­ლე­ლად, სა­ელ­ჩოს შეფმ­ზა­რე­ულს გა­მოგ­ზავ­ნი­და. ეს სა­ოც­რე­ბაა! ვფიქ­რობ, სა­ელ­ჩო­დან თა­მა­რა რაქ­ვი­აშ­ვილს უნდა ვუ­მად­ლო­დე. მას შემ­დეგ, რაც მას და­ვუ­რე­კე, ის­ტო­რია ელჩს უამ­ბო, 2-3 სა­ათ­ში კი უკვე მზა გეგ­მით და­მი­რე­კეს, რო­გორ უნდა მი­ე­ტა­ნათ ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო მე­თი­უს­თვის.

ამას ნამ­დვი­ლად არ ვე­ლო­დი, ასე­თი გუ­ლის­ხმი­ე­რე­ბის გამო ისევ შოკ­ში ვარ... მაგ­რამ, ქარ­თვე­ლებს ჰუ­მა­ნუ­რო­ბის და მას­პინ­ძლო­ბის ისე­თი გრძნო­ბა აქვთ, რომ სი­ნამ­დვი­ლე­ში, არც მიკ­ვირს!

- რო­გო­რი იყო თა­ვად მე­თი­უს რე­აქ­ცია?

- ისი­ნი შა­ბათს მო­ვიდ­ნენ... გაგრძელება
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა პაკეტი უზრუნველყოფს თუ არა საქართველოში თავისუფალ, სამართლიან და გამჭვირვალე არჩევნებს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა პაკეტი უზრუნველყოფს თუ არა საქართველოში თავისუფალ, სამართლიან და გამჭვირვალე არჩევნებს?