"მა­მა­ჩე­მი,რომელიც დღეს და ღა­მეს ას­წო­რებს პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით, გვა­რა­მი­ამ გა­მო­იყ­ვა­ნა გარ­დაც­ვლი­ლი ბავ­შვის "გვა­მის გა­დამ­ზი­დად"
"მა­მა­ჩე­მი,რომელიც დღეს და ღა­მეს ას­წო­რებს პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით, გვა­რა­მი­ამ გა­მო­იყ­ვა­ნა გარ­დაც­ვლი­ლი ბავ­შვის "გვა­მის გა­დამ­ზი­დად"
სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რე­ბე­ლი კრის­ტი­ნე ლო­მი­ძე წერს, რომ თეთ­რი მიკ­რო­ავ­ტო­ბუ­სი, რო­მე­ლიც დი­დუ­ბის მეტ­როს­თან გა­და­ღე­ბულ კად­რებ­ში ფი­გუ­რი­რებს მა­მა­მისს ეკუთ­ვნის.

გო­გო­ნას ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­მა­მი­სი უკვე წლე­ბია ქუ­თა­ი­სი-თბი­ლი­სის რე­ისს ას­რუ­ლებს და თბი­ლის­ში ყო­ველ ღამე და სა­შუ­ა­ლოდ ზუს­ტად იმ დროს ჩა­მო­დის, რაც კად­რებ­ზეა მი­თი­თე­ბუ­ლი

"ორი ძა­ლი­ან სტრე­სუ­ლი და გა­უ­გე­ბა­რი დღე, რო­გორც იქნა, დას­რულ­და. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ყვე­ლამ ბევ­რჯერ ნა­ხეთ "მთა­ვა­რი არ­ხის" რე­პორ­ტა­ჟი. კერ­ძოდ , ნიკა გვა­რა­მი­ას გან­ცხა­დე­ბე­ბი, სა­დაც გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის მკვლე­ლო­ბის ახალ "სკან­და­ლურ" დე­ტა­ლებ­ზე სა­უბ­რობს.

ვიცი, რომ
ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში, და მათ შო­რის ჩემ­თვი­საც ( ამ კონ­კრე­ტულ შემ­თხვე­ვამ­დე ) მთა­ვა­რი არხი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი წყა­როა. ბევრ ადა­მი­ანს დღემ­დე ღრმად სჯე­რა და სწამს იმის რა­საც კონ­კრე­ტულ არხზე, კონ­კრე­ტულ გა­და­ცე­მებ­ში ამ­ბო­ბენ.

სწო­რედ ამი­ტომ, ვწერ ახლა ამ პოსტს, რომ ჩე­მის მხრივ, ჩემს
მე­გობ­რებს მა­ინც გა­გა­გე­ბი­ნოთ სი­მარ­თლე. ის რა­საც ნიკა გვა­რა­მია ამ სი­უ­ჟეტ­ში სა­უბ­რობს არის წმინ­და წყლის ცი­ლის­წა­მე­ბა.

ეს მარ­შუტ­კა ეკუთ­ვნის მა­მა­ჩემს. ვინც მე და ჩემს ოჯახს იც­ნობთ, ყვე­ლამ იცით, რომ მა­მა­ჩე­მი უკვე წლე­ბია ქუ­თა­ი­სი-თბი­ლი­სის რე­ისს ას­რუ­ლებს (ტვირ­თი გა­და­აქვს) თით­ქმის ყო­ველ ღამე და სა­შუ­ა­ლოდ ზუს­ტად იმ დროს ჩა­მო­დის თბი­ლისს­ში.

მა­მა­ჩე­მი, რო­მე­ლიც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა დღეს და ღა­მეს ას­წო­რებს პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით და არას­დროს არა­ვის­თვის ცუდი არ გა­უ­კე­თე­ბია ბა­ტობ­მა გვა­რა­მი­ამ გა­მო­იყ­ვა­ნა გარ­დაც­ვლი­ლი ბავ­შვის "გვა­მის გა­დამ­ზი­დად". მსგავ­სი ცი­ლის­წა­მე­ბა სცდე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა ზღვარს.

რაც შე­ე­ხე­ბა აღ­ნიშ­ნულ პი­როვ­ნე­ბას, რო­მე­ლიც მა­მა­ჩე­მის მან­ქა­ნი­დან გად­მო­დის არის ბიჭი, რო­მელ­საც არა­ნა­ი­რი შემ­ხებ­ლო­ბა არ აქვს ამ საქ­მეს­თან. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბიჭი მა­მამ ხა­შურ­ში ჩა­ის­ვა და დი­დუ­ბე­ში ჩა­მოს­ვა. ამ ბი­ჭის და ვინ­მე ამირ­ხა­ნაშ­ვი­ლის სა­უ­ბა­რი კი ტე­ლე­ფონ­ზე და­რეკ­ვის თხოვ­ნით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა.

ეს ჯერ კი­დევ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ რო­მე­ლი­ღაც ად­ვო­კატ­მა და გარ­დაც­ვლი­ლი ბი­ჭის ბი­ძამ თქვა. ასე­ვე თა­ვად მაგ ბიჭ­მა გარ­კვე­ვით თქვა ინ­ტერ­ვი­უ­ში.ეს ბიჭი პირ­ვე­ლი არ არის ვინც მა­მამ და­იმ­გზავ­რა, ყო­ველ­თვის თუ ად­გი­ლი აქვს და ვინ­მე წაყ­ვა­ნას სთხოვს უარს არ ეუბ­ნე­ბა. ამ შემ­თხვე­ვა­ში კი სი­კე­თის კე­თე­ბა სა­ში­ნე­ლი ცი­ლის­წა­მე­ბით შე­მო­უბ­რუნ­და.

აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­ი­ძი­ეს ამ კონ­კრე­ტულ საქ­მე­ზე, ყვე­ლა კა­მე­რა ამო­ი­ღო გა­მო­ძი­ე­ბამ და ყვე­ლა მოწ­მე და­ი­კი­თხა, ამი­ტომ ეჭ­ვე­ბი და კი­თხვე­ბი აღარ არ­სე­ბობს. თუმ­ცა ბა­ტო­ნი გვა­რა­მია აშ­კა­რაა ისევ ცი­ლის­წა­მე­ბი­თაა და­კა­ვე­ბულ" - წერს კრის­ტი­ნე ლო­მი­ძეGrinchi
11 ივლისი 2020 22:39
Ki magram,rodis gaxda dasashvebi,xalxis gadayvana umino da ufanjro samarshruto taqsebot
გიორგი
10 ივლისი 2020 09:05
ეს მთავრობა, გვარამიასთან "შეკრული" ხომ არ არის და განგებ, ხომ არ აღადავებს. უკვე ყველაფერს, მგონი, რეალურად, საფუძვლიანად ვფიქრობ.
სანდრექსა
10 ივლისი 2020 08:40
შენ რა იცი ბიძია რა ქნა ჰამოძიებამ და რა დაასრულა. ძალიან საეჭვო კომენტარებს აკეთებ და რაღაცნაირად მგონია ამ კომენტარს შენ რასაც ეხლა აჟღერებ ძალიან ნაადრევი დასკვნების გამოტანის სუნი ასდევს. ოოოოო რაღაცაშია საქმე. ისე მინდა ყველამ იცოდეთ არაფერი დარჩება დამალული და ყველას გეშინოდეთ სიცრუის გაჟღერების

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, 17 წლის ჩათვლით ყველა ბავშვისთვის 200-ლარიანი ერთჯერადი დახმარების შესახებ?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ აფასებთ მთავრობის გადაწყვეტილებას, 17 წლის ჩათვლით ყველა ბავშვისთვის 200-ლარიანი ერთჯერადი დახმარების შესახებ?
დღის კითხვადი სტატიები
თვის კითხვადი სტატიები