"ჩემს ბიზნესს არანაირი კავშირი არ აქვს ნიკოლოზ ბასილაშვილის ფინანსებთან" - ნეკა დოროყაშვილმა ტანსაცმლის ბრენდი დააფუძნა
"ჩემს ბიზნესს არანაირი კავშირი არ აქვს ნიკოლოზ ბასილაშვილის ფინანსებთან" - ნეკა დოროყაშვილმა ტანსაცმლის ბრენდი დააფუძნა
მო­დელ­მა ნეკა დო­რო­ყაშ­ვილ­მა, რომ­ლის სა­ხე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ბოლო პე­რი­ოდ­ში ნი­კო­ლოზ ბა­სი­ლაშ­ვი­ლის ოჯა­ხუ­რი სკან­და­ლის შემ­დეგ გა­ი­გო, სპორ­ტუ­ლი ტან­საც­მლის ბრენ­დი და­ა­ფუძნა. ტან­საც­მლის ხაზი, რო­მე­ლიც სა­ბავ­შვო და ზრდას­რუ­ლე­ბის სპორ­ტულ სა­მოსს აწარ­მო­ებს, მო­დე­ლის სა­ხელს ატა­რებს, ნეკა დო­რო­ყაშ­ვი­ლი კი NEKA-ს დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და კრე­ა­ტი­უ­ლი დი­რექ­ტო­რია.

ბრენ­დის და­ფუძ­ნე­ბის შე­სა­ხებ უფრო ვრცლად მო­დელ­მა და დი­ზა­ი­ნერ­მა "იმე­დის დღე­ში" ისა­უბ­რა.

"ბავ­შვო­ბი­დან ვხა­ტავ­დი და დიდი ხა­ნია მინ­დო­და ჩემი ბრენ­დი შე­მექ­მნა. მაგ­რამ ისე მოხ­და, რომ არ მქონ­და ამის­თვის შე­სა­ბა­მი­სი დრო, რად­გან საკ­მა­ოდ შრო­მა­ტე­ვა­დი
პრო­ცე­სია. პან­დე­მი­ის დროს, რო­გორც ყვე­ლა, ჩემი სა­მო­დე­ლო საქ­მე შე­ნე­ლე­ბუ­ლი ტემ­პით მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და და შე­სა­ფე­რი­სი დრო იყო შე­მექ­მნა ჩემი კო­ლექ­ცია.

ბევ­რი დი­ზა­ი­ნე­რი, ბევ­რი ბრენ­დი ასე იწყებს - როცა რა­ღაც გინ­
და, ეძებ და არ არის, გიჩ­ნდე­ბა სურ­ვი­ლი გა­ა­კე­თო. სა­ა­ხალ­წლო გან­წყო­ბის­თვის კომ­ფორ­ტუ­ლი, თბი­ლი, სა­ა­ხალ­წლო თე­მა­ტი­კის სა­მო­სი მინ­დო­და, და­ვი­წყე მო­ძი­ე­ბა და ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე ვე­რა­ფე­რი ვნა­ხე. გა­ვა­კე­თეთ 12 სხვა­დას­ხვა მო­დე­ლი, პრინ­ტებ­ზე კი ლი­ცენ­ზია გვაქვს ნა­ყი­დი. კო­ლექ­ცი­ის და­წყე­ბამ­დე, გა­ვე­დი შუ­ა­მა­ვალ კომ­პა­ნი­ებ­თან, რომ­ლე­ბიც დაგ­ვეხ­მა­რე­ბი­ან ექ­სპორტზე გა­ვი­ტა­ნოთ პრო­დუქ­ცია. მო­მა­ვალ­ში ვგეგ­მავთ ჩვე­ნი სა­თა­ვო ოფი­სი გა­და­ვი­დეს ნიუ იორკში და იქ მოხ­დეს კო­ლექ­ცი­ე­ბის წარ­მო­ე­ბა, რად­გან იქ არის ჩვე­ნი შუ­ა­მა­ვა­ლი კომ­პა­ნია. გააგრძელეთ კითხვა


ცც
12 იანვარი 2021 15:25
ყველგან რატო გვხვდება ამათი ამბები რას გვტენით
.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თვის კითხვადი სტატიები