"სა­ღ­ა­თას ძი­ლით მძი­ნა­რე ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მინ­და ვკი­თხო - სად იყო ეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მა­შინ, როცა დო­ნა­რა კინ­წუ­რაშ­ვი­ლი გა­მო­ე­თხო­ვა წუ­თი­სო­ფელს?"
"სა­ღ­ა­თას ძი­ლით მძი­ნა­რე ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მინ­და ვკი­თხო - სად იყო ეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მა­შინ, როცა დო­ნა­რა კინ­წუ­რაშ­ვი­ლი გა­მო­ე­თხო­ვა წუ­თი­სო­ფელს?"
გი­ორ­გი გა­ბუ­ნი­ას მიერ დედის შესახებ მოყოლილ მო­ნო­ლოგს,  ის­ტო­რი­კო­სი, სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლოვ­ნე­ბის სა­სახ­ლის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი გი­ორ­გი კა­ლან­დია "ფე­ის­ბუ­ქის" პოს­ტით ეხ­მა­უ­რე­ბა და წერს, რომ პრობ­ლე­მა არა ერთ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში, არა­მედ მთელს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­შია:

"გი­ორ­გი გა­ბუ­ნია ნი­ჭი­ე­რი კა­ცია, ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­უ­ლი და ამაღ­ლე­ვე­ბე­ლი ამ­ბის თა­ნა­ზი­ა­რი გაგ­ვხა­და, თუმ­ცა სა­ღ­ა­თას ძი­ლით მძი­ნა­რე ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მინ­და ვკი­თხო - სად იყო ეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მა­შინ, როცა ქალ­ბა­ტონ ჯუ­ლი­ე­ტამ­დე რამ­დე­ნი­მე კვი­რით ადრე, ასე­ვე ღვაწლ­მო­სი­ლი და ძვირ­ფა­სი დო­ნა­რა კინ­წუ­რაშ­ვი­ლი გა­მო­ე­თხო­ვა წუ­თი­სო­ფელს? რო­გორ ფიქ­რობთ, ის
და­ფა­სე­ბუ­ლი, და­ნა­ხუ­ლი და მო­ფე­რე­ბუ­ლი წა­ვი­და ამ ქვეყ­ნი­დან!? რო­გორ ფიქ­რობთ, და­ფა­სე­ბუ­ლი ემ­შვი­დო­ბე­ბი­ან ამ ქვე­ყა­ნას ღვაწლ­მო­სი­ლი ექი­მე­ბი, არ­ქე­ო­ლო­გე­ბი, რეს­ტავ­რა­ტო­რე­ბი? რა ქნან ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის შვი­ლებ­მა და ოჯა­ხის წევ­რებ­მა, რომ­ლებ­საც არ აქვთ უნა­რი და სახ­სა­რი იმი­სა, რომ ფარ­თო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას თა­ვი­ან­თი გუ­ლის­ტკი­ვი­ლი უთხრან, თა­ვი­ან­თი დარ­დი გა­უ­ზი­ა­რონ?
რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ერთი, აწ
ასევე დაგაინტერესებთ
გარ­დაც­ვლი­ლი მხცო­ვა­ნი არ­ქი­ვა­რი­უ­სის ქა­ლიშ­ვილ­მა და­მი­რე­კა და დე­და­მი­სის ან­დერ­ძი გა­მი­ზი­ა­რა- „თა­ვი­სი ნაშ­რო­მი შენ და შენს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას და­უ­ტო­ვა გა­მო­საქ­ვეყ­ნებ­ლად, თა­ვი­სი­ა­ნე­ბი­სა­გან აღ­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი უყუ­რა­დღე­ბო­ბის მსხვერ­პლი იყო და გულ­ნატ­კე­ნი წა­ვი­დაო ამ ქვეყ­ნი­დან“! - მა­შინ კი­დევ ერთხელ მივ­ხვდი, რომ პრო­ფე­სი­უ­ლი სო­ლი­და­რო­ბის არ არ­სე­ბო­ბა შიგ­ნი­დან ჭამს და ხრავს ჩვენს არშემ­დგარ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას! რად­გან პრო­ფე­სი­უ­ლი სო­ლი­და­რო­ბა ით­ვა­ლის­წი­ნებს სწო­რედ შენი წი­ნა­მორ­ბე­დის, ღვაწლ­მო­სი­ლის და­ფა­სე­ბას!

ცოდ­ვა გამ­ხე­ლი­ლი სჯო­ბია, ქარ­თულ ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა­საც თა­ვი­სი წილი და­ნა­შა­უ­ლი მი­უ­ძღვის ჯუ­ლი­ე­ტა ვა­შაყ­მა­ძის დარი კო­რი­ფე­ე­ბის და­უ­ფა­სებ­ლო­ბა­ში! რამ­დე­ნი­მე გა­მო­ნაკ­ლი­სის გარ­და, ბუ­ლინგსა და ჭო­რა­ო­ბას გა­მო­დევ­ნე­ბულ მა­ს­მე­დი­ას ძი­რი­თა­დი, ღი­რე­ბუ­ლი, მა­რა­დი­უ­ლი თე­მე­ბი და ადა­მი­ა­ნე­ბი და­ა­ვი­წყდა... რამ­დე­ნი­მე ჩემი კო­ლე­გა და მათი მე­ცა­დი­ნე­ო­ბა რომ არ ყო­ფი­ლი­ყო, ახ­სოვ­და კი ვინ­მეს და­ვით სო­კო­ლო­ვი?!

რამ­დე­ნი­მე თვის წინ ჩემი ერთი კო­ლე­გა და მე­გო­ბა­რი სა­ჯა­როდ მოთ­ქვამ­და დიდი რეზო თა­ბუ­კაშ­ვი­ლის ოპე­რა­ტო­რის გა­უ­საძ­ლის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე, მაგ­რამ მა­ში­ნაც სა­ღ­ა­თას ძი­ლით ეძი­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს...

ქვე­ყა­ნ,  სა­დაც 30-ზე მეტი ფეს­ტი­ვა­ლი იმარ­თე­ბა, რა გახ­და ამ სათ­ვა­ლავს ერთი ორი რომ ჩა­მო­ვაკ­ლოთ და წე­ლი­წად­ში ერთხელ პრო­ფე­სი­ულ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­მა, უწყე­ბებ­მა, სა­მი­ნის­ტრო­ებ­მა დარ­გის ყვე­ლა­ზე თვალ­სა­ჩი­ნო, მხცო­ვა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­ჯა­როდ და სა­ხალ­ხოდ და­ა­ჯილ­დო­ვონ! რა გახ­და, ამ მად­ლი­ე­რე­ბის ტრა­დი­ცი­ად ქცე­ვა!? ამ მხრივ კა­ტას­ტრო­ფაა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა­ში! რომ გინ­დო­დეს შენს ყო­ფილ, ღვაწლ­მო­სილ თა­ნამ­შრო­მელს სა­ა­ხალ­წლო სა­ჩუ­ქარს ვერ გა­უ­კე­თებ, ვერ გა­უგ­ზავ­ნი ამა­ნათს, ერთჯე­რად თუ მრა­ვალ­ჯე­რად დახ­მა­რე­ბას! ვიცი ეს, პი­რა­დად გა­მო­მიც­დია, ათა­სი რამე უნდა მო­ი­გო­ნო იმი­სათ­ვის რომ შენი ყო­ფი­ლი, ასა­კო­ვა­ნი თა­ნამ­შრო­მე­ლი ფი­ნან­სუ­რად თუნ­დაც წე­ლი­წად­ში ერთხელ და­ა­ჯილ­დო­ვო!

ვი­ღა­ცა იტყვის კა­ნო­ნის გა­რე­შეც უნდა ხდე­ბო­დეს ესე­თი ამ­ბე­ბიო! არა ბა­ტო­ნე­ბო, კა­ნო­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დეკ­ლა­რი­რე­ბუ­ლი ნე­ბაა, რო­მელ­საც რე­გუ­ლა­რუ­ლი ხა­სი­ა­თი აქვს, ეს უკა­ნას­კნე­ლი კი ყვე­ლა­ზე მე­ტად გვჭირ­დე­ბა, იქ­ნებ ოდეს­მე გავ­თა­ვი­სუფ­ლდეთ იმ­პულ­სუ­რი ქმე­დე­ბე­ბი­სა­გან, რო­მე­ლიც დღეს უკვე მხო­ლოდ ფე­ის­ბუქ "ემო­ჯე­ბით" შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა" - წერს "ფე­ის­ბუქ­ზე" კა­ლან­დია.

მკითხველის კომენტარი (13)
მანანა
20 იანვარი 2021 10:02
მახსოვს და სიკვდილამდე მემახსოვრება დავით სოკოლოვის ფოლადნარევი ხმა, ასევე გამორჩეული ხმის პატრონი ფენომენალური ნიჭით დაჯილდოებული ჯულიეტა ვაშაყმაძე,ნუგზარ ჯუღელი,დონარა კინწურაშვილი, ჟანეტა არჩვაძე...მე კი მახსოვს, მაგრამ, მე ის ხომ არ ვარ_,, ვინმე",_ ვისაც უნდა ახსოვდეს ეს ერუდირებული, უნიჭიერესი ჟურნალისტები,რათა სათანადო პატივი მიაგონ.
bebe
19 იანვარი 2021 16:22
მართალი ბრძანდებით, თანამშრომლის დახმარება ისჯება გადასახადებით ჯარიმის სახით.
თანამშრომელს კორონა ვირუსზე ტესტი, რომ ჩაუტარო გადასახადები უნდა გადაიხადო და კიდევ დამატებით საპენსიო შენატანი. რავიცი ეს თუ ნორმალურია
მურთაზ ფრანგულაშვილი
19 იანვარი 2021 15:24
სრული სიმართლეა და აბსოლიტურად გეთანხმებით ბატონო გიორგი.
ლალი
19 იანვარი 2021 14:30
მართალს ბრძანებთ დიდი ხანია დაფასებისა და არ დაფასების ცნება დაავიწყდათ , შეუძლებელია ასე იცხოვრო როცა კარგი არ ფასდება ვიღონოთ რამე ვისაც ეს შეუზლია ....
imedi
19 იანვარი 2021 14:14
Mtavaria rom gmerts axsovs yvela gulit ketili adamiani,isini zvirfasebi arian mis tvalshi.mattvis didebuli imedi arsebobs (mates saxareba 5:28,29).
oceola
19 იანვარი 2021 12:10
კარგი კომკავშირელის სიტყვაა. ყოჩაღ კალანდია
ina porchkxidze
19 იანვარი 2021 11:22
samwuxarod qartuli sazogadoeba gulgrilia da sakutari ketildgeobis da problemebis meti sxva araferi ar agelvebs
მიშა
19 იანვარი 2021 00:53
მართალი ხარ და საერთოდ კარგი წინადადებაა!
არ დაბლოკოთ
18 იანვარი 2021 23:20
ასე მგონია ჩემი აზრი გააჟღერა ბ-ნმა გიორგიმ, მარტო ჟურნალისტები არიან ღვაწლმოსილნი? რა დააშავა სხა სპეციალისტმა? გამოდის, რომ თუ ავანტიურისტი მემკვიდრე არ დაგრჩა უჩუმრად უნდა გაეცალო ამ წუთისოფელს, რაც არ უნდა დიდი პროფესიონალი იყვე შენი საქმის და რაც არ უნდა დიდი საქმეები გეკეთებინა შენს სიცოცხლეში.
ასაკოვან სპეციალისტს ამა თუ იმ უწყებაში გოგო-ბიჭები ამრეზით უყურებენ, იმიტომ, რომ მათმა კომპიუტერის თამაშები იციან, იმან კი არა და საქმე საქმეზე , რომ მიდგება თუ რამე სერიოზული პროექტი გაკეთდება იმ ე.წ. ასაკიანის გაკეთებულია. .
ქუთაისელი
18 იანვარი 2021 23:01
სრული სიმართლეააა....

რუბრიკის სხვა სიახლეები