"17 წელ­ზე ატი­რე­ბუ­ლი ხმა... მა­შინ რა­ტომ არ აგი­კან­კალ­დათ ხელი ან ხმა, იმ ბავ­შვს რომ იმე­ტებ­დით, რო­მე­ლიც თქვენ­ნა­ი­რი ცხო­ვე­ლე­ბის­გან გარ­ბო­და?!"
"17 წელ­ზე ატი­რე­ბუ­ლი ხმა... მა­შინ რა­ტომ არ აგი­კან­კალ­დათ ხელი ან ხმა, იმ ბავ­შვს რომ იმე­ტებ­დით, რო­მე­ლიც თქვენ­ნა­ი­რი ცხო­ვე­ლე­ბის­გან გარ­ბო­და?!"
მოკ­ლუ­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლის გი­ორ­გი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის და დღე­ვან­დელ პრო­ცესს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მა­უ­რე­ბა. ანი შა­ქა­რაშ­ვი­ლი შა­ქა­რაშ­ვი­ლის ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბის მშობ­ლებ­სა და ოჯა­ხის წევ­რებ­საც პა­სუ­ხობს, სა­დაც ისი­ნი ამ­ბო­ბენ, რომ გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი გა­ნა­ჩე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში მზად არი­ან, კარ­ვე­ბი გა­შა­ლონ.

"კა­ცობ­რი­ო­ბამ ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის მიღ­წე­ვამ­დე, ხან­გრძლი­ვი გზა გან­ვლო და ცხო­ვე­ლუ­რი სა­წყი­სე­ბი გა­და­ლა­ხა, იმი­ტომ რომ ადა­მი­ა­ნად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი­ყო. თქვენ?! თქვენ სა­ერ­თოდ ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ას მო­წყვე­ტი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ხართ და მა­ნი­პუ­ლა­ტო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ცდი­ლო­ბენ რა­ღაც ად­გი­ლი და­იმ­კვიდ­რონ იმ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სა­დაც მათი ად­გი­ლი არ არის, იმი­ტომ რომ ცხო­ვე­ლი რო­დის "გა­ცხო­ველ­დე­ბა"
არა­ვინ იცის!!

კარ­ვე­ბის გაშ­ლა კი არა ვე­რა­ფე­რი გიშ­ვე­ლით, ეგ კა­რა­ვიც თავ­ზე ჩა­მო­გეშ­ლე­ბათ. მა­ნამ­დე კი თქვე­ნი შვი­ლე­ბი მო­იხ­დი­ან იმ სას­ჯელს რო­მელ­საც ნამ­დვი­ლად იმ­სა­ხუ­რე­ბენ!! 17 წელ­ზე ატი­რე­ბუ­ლი და აკან­კა­ლე­ბუ­ლი ხმა უკვე სა­კუ­თარ გა­ნა­ჩენ­ზე ხე­ლის მო­წე­რაა, მა­შინ რა­ტომ არ აგი­კან­კალ­დათ ხელი ან ხმა
ბავ­შვს რომ ესე იმე­ტებ­დით?! იმ ბავ­შვს რო­მე­ლიც თქვენ­ნა­ი­რი ცხო­ვე­ლე­ბის­გან გარ­ბო­და.. ერ­თა­დერ­თი უდა­ნა­შა­უ­ლო აქ მხო­ლოდ ჩემი ძმა იყო და ისიც გა­წი­რეთ. ახლა საკ­მა­რი­სი დრო გექ­ნე­ბათ "ცრემ­ლე­ბის­თვის", თუმ­ცა სა­კი­თხა­ვი ის არის რო­დემ­დე?!" - წერს ანი შა­ქა­რაშ­ვი­ლი.
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები