"ისე­თი პე­რი­ო­დიც იყო, როცა ფული არ გვქონ­და, დედა ერთ შოკოლადს 4 ნა­წი­ლად ყოფ­და და მე და ჩემს დას 2 დღე­ზე გვი­ნა­წი­ლებ­და" - ვინ არის Forbes-ის ახალი ქართველი მილიარდერი
"ისე­თი პე­რი­ო­დიც იყო, როცა ფული არ გვქონ­და, დედა ერთ შოკოლადს 4 ნა­წი­ლად ყოფ­და და მე და ჩემს დას 2 დღე­ზე გვი­ნა­წი­ლებ­და" - ვინ არის Forbes-ის ახალი ქართველი მილიარდერი
ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის შემ­დეგ, Forbes-ის მი­ლი­არ­დე­რე­ბის რე­ი­ტინ­გში, კი­დევ ერთი ქარ­თვე­ლი მოხ­ვდა. ახა­ლი მი­ლი­არ­დე­რი ყა­ზა­ხუ­რი ფინ­ტექ პლატ­ფორ­მის "კას­პის" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, 45 წლის მი­ხე­ილ ლომ­თა­ძეა. ამ დრო­ის­თვის რე­ი­ტინ­გში ლომ­თა­ძე 826-ე პო­ზი­ცი­ა­ზეა და მისი ქო­ნე­ბა 3,7 მი­ლი­არდ დო­ლა­რად არის შე­ფა­სე­ბუ­ლი.

Kaspi ყა­ზა­ხე­თის უდი­დე­სი სა­ბან­კო-სა­გა­და­სახ­დო და ფინ­ტე­კუ­რი (ფი­ნან­სუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის) კომ­პა­ნი­აა. ოქ­ტომ­ბერ­ში მან ლონ­დო­ნის სა­ფონ­დო ბირ­ჟა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი IPO გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა.

ყო­ვე­ლი ახა­ლი ინო­ვა­ცი­უ­რი სერ­ვი­სის წარ­დგე­ნი­სას, ტრა­დი­ცი­უ­ლად, შავ პუ­ლო­ვერ­ში, ჯინ­სებ­სა და წი­თელ ბო­ტა­სებ­ში გა­მო­წყო­ბი­ლი მი­ხე­ილ ლომ­თა­ძე ძი­რი­თა­დად მარ­ტო დგას
სცე­ნა­ზე და დიდ ეკ­რან­ზე წარ­მოდ­გე­ნილ სი­ახ­ლე­ზე ქარ­თვე­ლის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ემო­ცი­უ­რო­ბით ლა­პა­რა­კობს, ისე, რომ აუ­დი­ტო­რი­ას ერ­თბა­შად იპყრობს. მისი პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი ამ თვალ­საზ­რი­სით ძა­ლი­ან ჰგავს ახა­ლი პრო­დუქ­ტის სტივ ჯობ­სი­სე­ულ წარ­დგე­ნებს. ალ­ბათ, ამ და მისი სი­ახ­ლე­ე­ბი­სად­მი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის გამო, მას ზოგ­ჯერ მე­დია "ახალ ჯობ­სა­დაც" მო­იხ­სე­ნი­ებს.

ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ჰკი­თხეს, - შე­საძ­ლებ­ლო­ბა
რომ გქონ­დეთ 25 წლის მი­ხე­ილ ლომ­თა­ძეს რას უსურ­ვებ­დი­თო? - რა­ზეც და­უ­ფიქ­რებ­ლად უპა­სუ­ხა: "სწო­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის არ­ჩე­ვას..."

და იქვე გან­მარ­ტა:

"25 წლი­სა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ ვფიქ­რობ­დი, უბ­რა­ლოდ, ინ­ტუ­ი­ცი­ით ვმოქ­მე­დებ­დი. დღეს კი სრუ­ლი­ად ზუს­ტად შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ სწო­რედ ადა­მი­ა­ნე­ბი შენს გარ­შე­მო წარ­მო­ად­გე­ნენ წარ­მა­ტე­ბის­თვის ყვე­ლა­ზე დიდ აქ­ტივს. 25 წლის მი­ხე­ილს კი ვურ­ჩევ­დი: ეცა­დე იყო იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში, ვის­თან ერ­თა­დაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია მი­უღ­წე­ვე­ლის მიღ­წე­ვა, ვი­საც შე­იძ­ლე­ბა და­ეყ­რდნო და ვი­საც გული სწორ ად­გი­ლას უძ­გერს..." გააგრძელეთ კითხვა
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რუბრიკის სხვა სიახლეები