"საქართველოში მომუშავე ყველა ფსიქიატრმა და ფსიქოლოგმა ერთად უნდა გავაფსიქოპათოთ, დავარბიოთ სუს-ის შენობა"
"საქართველოში მომუშავე ყველა ფსიქიატრმა და ფსიქოლოგმა ერთად უნდა გავაფსიქოპათოთ, დავარბიოთ სუს-ის შენობა"
მე­დი­ა­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ე.წ. სუს-ის ფა­რულ ჩა­ნა­წე­რებ­ში არა მხო­ლოდ რე­ლი­გი­უ­რი კონ­ფე­სი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის, სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის, ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის, ად­ვო­კა­ტე­ბის, მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის და ბიზ­ნეს­მე­ნე­ბის, არა­მედ ფსი­ქო­ლო­გე­ბი­სა და ცნო­ბი­ლი ექი­მე­ბის ჩა­ნა­წე­რე­ბი­ცაა. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, უს­მენ­დნენ ფსი­ქი­კურ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე მო­მუ­შა­ვე ცნო­ბილ პი­რებ­სა და მათ ცნო­ბილ პა­ცი­ენ­ტებს.

აღ­ნიშ­ნულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მა­უ­რე­ბა ფსი­ქო­ლო­გი ნა­თია ფან­ჯი­კი­ძე.

"აი, თუ და­დას­ტურ­და, რომ მენ­ტა­ლუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის სერ­ვი­სებ­საც უს­მენ­და სუს-ი (ძა­ლი­ან მინ­და, რომ ეს მა­ინც ტყუ­ი­ლი იყოს), რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ორ­მაგ და­ნა­შა­ულს
ჩა­დი­ო­და, - მოს­მე­ნის უკა­ნო­ნო­ბის გარ­და, პა­ცი­ენტს ცალ­კე იცავს კა­ნო­ნი, - ჩემი აზ­რით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­მუ­შა­ვე ყვე­ლა ფსი­ქი­ატრმა და ფსი­ქო­ლოგ­მა ერ­თად უნდა გა­ვაფ­სი­ქო­პა­თოთ, და­ვარ­ბი­ოთ სუს-ის შე­ნო­ბა, ან სუ­ლაც, ზურა-გირ­ჩი და­ვიხ­მა­როთ, ყუ­რა­დღე­ბის გა­და­ტა­ნის მიზ­ნით მან­ქა­ნე­ბი ლე­წოს, სა­ნამ ჩვენ ბენ­ზი­ნით მოვრწყავთ ბო­რო­ტე­ბის, უკა­ნო­ნო­ბის და უზ­ნე­ო­ბის ბუ­დეს და მერე ყვე­ლა
ერ­თად დაგ­ვა­პა­ტიმ­რონ, სა­მეც­ნი­ე­რო მუ­შა­ო­ბა ისე გა­იშ­ვი­ა­თე­ბუ­ლია, ძა­ლი­ა­ნაც ნა­ყო­ფი­ე­რი იქ­ნე­ბა ჩვე­ნი ყვე­ლას ერ­თად გა­მო­კეტ­ვა. ფუ, თქვე ვირ­თხე­ბო მარ­თლა, სად და­ი­ბა­დეთ, სად შე­ი­ყა­რეთ, ვინ გა­მო­გი­გო­ნათ ასე­თე­ბი", - წერს ფსი­ქო­ლო­გი.
!!!
21 სექტემბერი 2021 14:48
ყველგან ასეა, მთელს მსოფლიოში ,დემოკრატიულ დასავლეთშიც. სამედიცინო სფერო განსაკუთრებულად არის დაკავშირებული სახელმწიფო სტრუქტურებთან. ყველა პაციენტზე ყველაფერია ცნობილი. ფსიქიატრიული დაწესებულებები -- მითუმეტეს.

რუბრიკის სხვა სიახლეები
როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
როგორ შეიცვალა თქვენი ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში?
დღის კითხვადი სტატიები
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
გაზეთის სტატია. მიიღეთ წვდომა
თვის კითხვადი სტატიები