"კოვიდის შემდგომი, ბუნებრივი იმუნიტეტი ყოველთვის არაა აცრის შემდგომ იმუნიტეტზე უფრო ძლიერი" - რა აჩვენა ახალმა კვლევამ და რას წერს ექიმი
26-09-2021
"კოვიდის შემდგომი, ბუნებრივი იმუნიტეტი ყოველთვის არაა აცრის შემდგომ იმუნიტეტზე უფრო ძლიერი" - რა აჩვენა ახალმა კვლევამ და რას წერს ექიმი
საფ­რან­გეთ­ში მო­მუ­შა­ვე ქარ­თვე­ლი ექი­მი, რე­ვაზ ბო­ჭო­რიშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვაქ­ცი­ნა­ცი­ი­სა და კო­ვი­დის გა­და­ტა­ნის შე­დე­გად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი იმუ­ნი­ტე­ტის შე­სა­ხებ, ახა­ლი კვლე­ვის შე­დე­გებს გვი­ზი­ა­რებს და წერს თუ რა გან­სხვა­ვე­ბაა მათ შო­რის:

"არა, კო­ვი­დის­შემ­დგო­მი, ბუ­ნებ­რი­ვი იმუ­ნი­ტე­ტი ყო­ველ­თვის არაა აც­რის შემ­დგომ იმუ­ნი­ტეტ­ზე უფრო ძლი­ე­რი.

ტუ­ლუ­ზას უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შე­ის­წავ­ლეს ამ ქა­ლა­ქის სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებ­ში მო­მუ­შა­ვე 8758 ადა­მი­ა­ნის პოსტ კო­ვი­დუ­რი და კო­ვიდ­სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო აც­რის შემ­დგო­მი იმუ­ნი­ტე­ტი, კო­ვი­დით ინ­ფი­ცი­რე­ბი­სა და რე­ინ­ფი­ცი­რე­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, 2020 წლის ივ­ნი­სი­დან 2021 წლის აპ­რი­ლამ­დე. შე­დე­გე­ბი გა­მოქ­ვეყ­ნდა 20 სექ­ტემ­ბერს,
ჟოურნალ ოფ Iნფეცტიონ Journal of Infection https://www.journalofinfection.com/.../S0163.../fulltext

ამ კვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ კო­ვი­დის გა­და­ტა­ნი­დან 3 თვე­ში კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­თა 79,3% ის ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი მი­ნი­მა­ლურ ზღვარ­ზე ჩა­მო­დის.

კვე­ლე­ვის მო­ნა­ცე­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­მო­ი­ყო ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბის 3 ზღვა­რი: ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბის ზღვა­რი ტოლი ან ნაკ­ლე­ბი 141 ერთ/მლ-ზე - კო­ვი­დის­გან დაც­ვა 12,1% ია. ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბის ზღვა­რი
141-სა და 1700 ერთ/მლ ს შო­რის - კო­ვი­დის­გან დაც­ვა 90%-ია, გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე ფორ­მე­ბის­გან. ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბის ზღვა­რი 1700 ერთ/მლ ზე უფრო მა­ღა­ლი - კო­ვი­დის­გან დაც­ვა 100%-ია, ანუ ამ ჯგუფ­ში ინ­ფექ­ცი­ის არც ერთი შემ­თხვე­ვა არ და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლა.

ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბის ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი გა­მოვ­ლინ­და კო­ვიდ­გა­ტა­ნალ აც­რი­ლებ­ში (საფ­რან­გეთ­ში კო­ვი­დის გა­და­ტა­ნის შემ­დგომ მხო­ლოდ ერთი დოზა კეთ­დე­ბა). ზოგს 147 000 ერთ/მლ და­უდ­გინ­და! აც­რის მე­ო­რე დო­ზის გა­კე­თე­ბის შემ­დგომ, აც­რი­დან ერთ თვე­ში ყვე­ლა აც­რილს აღე­ნიშ­ნე­ბო­და 141 ერთ/მლ მეტი, ანუ ყვე­ლას მი­ნი­მა­ლურ ნიშ­ნულ­ზე მეტი. მა­შინ რო­დე­საც, რო­გორც უკვე ავღ­ნიშ­ნეთ, ამ ზღვარ­ზე ჩა­მო­დის კო­ვი­დის გა­და­ტა­ნი­დან 3 თვე­ში კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­თა 79,3%.

დას­კვნა ცალ­სა­ხაა, მხო­ლოდ კო­ვი­დის გა­და­ტა­ნის ხარ­ჯზე სან­დო, დამ­ცვე­ლი იმუ­ნი­ტე­ტის იმე­დად ყოფ­ნა საკ­მა­რი­სი არაა. ყვე­ლას არ ექ­ნე­ბა ასე­თი იმუ­ნი­ტე­ტი, თავი რომ და­ვა­ნე­ბოთ იმას, რომ ყვე­ლა ვერ გა­და­ი­ტანს კო­ვიდს ან ხანგძლი­ვი კო­ვი­დით გა­ი­ტან­ჯე­ბა. მხო­ლოდ აცრა, ან გა­და­ტა­ნის შემ­დგომ და­მა­ტე­ბით აცრა იცავს 90% ით, გან­სა­კუთ­რე­ბით კო­ვი­დის მძი­მე ფორ­მე­ბის­გან.

მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს გართულებული კოვიდსიტუაცია?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს გართულებული კოვიდსიტუაცია?