საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.85ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1200 X 119 / 320 x 130 3 სურათი სურათი სურათი
B1 1200 X 119 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
C1 388 X 500 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
C2 388 X 500 / 320 X 240 1.8 სურათი სურათი სურათი
C3 388 X 500 / 320 X 240 1.5 სურათი სურათი სურათი
B2 792 X 119 / 320 X 240 2.1 სურათი სურათი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
5 სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 1.81ლ
ვიდეოში ბანერი
overlay
8 წამი 2.1ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები


ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 800 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 500 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გ
არეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07