კანარიოს დღიური
2009 წლიდან ვარ ბლოგერი.
2011 წლიდან ვსწავლობ ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში -
ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე, ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით.

აქტიურად ვმუშაობ სარედაქციო-საგამომცემლო სფეროში, რაც
პროფესიული განვითარების საშუალებას მაძლევს.

ვარ - ფილანთროპი, ბიბლოფილი და განწყობის ადამიანი.