სოსო დოლიძის ბლოგი
პროფესიით ფსიქოლოგი ვარ, დაინტერესებული ვარ, ფსიქოლოგიურ ჭრილში სოციალური თემატიკის, პოლიტიკური პროცესების და კულტურული მოვლენების განხილვით. ბლოგის მიზანიც ჩვენს საზოგადოებაში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების ჩემეული რელფექსიაა.