სპორტი
"იტალიაში, თამაშის წინა დღეს რესტორანში სადილობისას "ნენა, რომელი ხართ გურულიო", - იკითხა ქალმა ქართულად. ბიჭებმა ერთმანეთს გადავხედეთ და..."
25-05-2019