საქართველომ ლატვიასაც მოუგო
საქართველომ ლატვიასაც მოუგო
ერთა ლიგის მეორე ტურის მატჩში საქართველოსა და ლატვიის ნაკრებებს შორის საქართელომ იმარჯვა. ჩვენი ნაკრები მეტოქეს მთელი თამაშის განმავლობაში უტევდა, თუმცა ანგარიში მე - 2 ტაიმში გაიხსნა. ბურთი თერთმეტმეტრიანი დარტყმით თორნიკე ოქრიაშვილმა გაიტანა. თერთმეტმეტრიანის დარტყმის უფლება კი 19 წლის, უნიჭიერესმა ფეხბურთელმა გიორგი ჩაკვეტაძემ მოიპოვა. შეგახსენებთ, საქართვლოს ნაკრებმა პირველ ტურში გასვლაზე ყაზახეთი დაამარცხა. ამ მატჩში გამარჯვების შედეგად კი "ჯვაროსნები" ჯგუფის უპირობო ლიდერები გახდნენ.

იხილეთ ვიდეო - რა ხდებოდა საქართველოს ნაკრების გასახდელში გამარჯვების
შემდეგ
მკითხველის კომენტარი (1)
G.A.L.
09 სექტემბერი 2018 22:43
vulocav gamarjvebas mopovebuls mZime brZolaSi. rogorc iqna fortunac Cvensken Semotriada da berZen msajs satuo penali daaniSnina. samuSao Zalian bevria rogorc vaisisTvis aseve konkretulad micemuli davalebebis Sesabamisad Titoeul fexburTels klubebSi sadac TamaSoben. movikoWlebT bevr komponentSi: siswrafeSi yvela mimarTulebiT, azrovnebis, burTiT muSaobisas, swored gadaadgilebisas. arc gunduri simtkicea saTanado doneze. golis Semdeg ramis mTeli gundi panikaSi Cavarda. erTi sityviT samuSao intensiurad Casatarebelia da Tanac bevria. sxva SemTxvevaSi saSemsrulebo klasi ver aiwevs da davrCebit isev farCakebis jgufSi. kidev erTxel gilocavT am warmatebas!

რუბრიკის სხვა სიახლეები
თქვენი აზრით, იცავენ თუ არა დღეს მოქლაქეები კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებულ რეკომენდაციებს?
თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!
თქვენი აზრით, იცავენ თუ არა დღეს მოქლაქეები კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებულ რეკომენდაციებს?
თვის კითხვადი სტატიები