სურამელის ბლოგი
სურამი მიწიერი სამოთხეა - ძველი ბერძენი მოგზაური.