"3-4 წლით ად­რე შე­უმ­ჩ­ნე­ვია მკერ­დ­ში სი­მაგ­რე, მაგ­რამ არც არა­ვის­თ­ვის გა­უმ­ხე­ლია და არც ექიმ­თან მი­სუ­ლა..."
16-09-2019
"3-4 წლით ად­რე შე­უმ­ჩ­ნე­ვია მკერ­დ­ში სი­მაგ­რე, მაგ­რამ არც არა­ვის­თ­ვის გა­უმ­ხე­ლია და არც ექიმ­თან მი­სუ­ლა..."
ამ ცო­ტა ხნის წინ, ახ­ლო­ბე­ლი გარ­და­მეც­ვა­ლა და მი­სი "არ­ყოფ­ნა" ორ­მა­გად მტკივ­ნე­უ­ლი გა­ხა­და სიკ­ვ­დი­ლის მი­ზეზ­მა...

ლა­ნა ულა­მა­ზე­სი და ყვე­ლას­გან გა­მორ­ჩე­უ­ლი გო­გო იყო თა­ვის დრო­ზე და ალ­ბათ ამი­ტო­მაც, სკო­ლის დამ­თავ­რე­ბაც არ და­ა­ცა­ლა მას­ზე უგო­ნოდ შეყ­ვა­რე­ბულ­მა და­თამ, მო­ი­ტა­ცა და მარ­თ­ლა დიდ სიყ­ვა­რულ­ში აცხოვ­რა, სა­ნამ წუ­თი­სო­ფელ­მა ისი­ნიც არ გა­ამ­წა­რა და და­აბ­ნია თავს მოხ­ვე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბით.

ხუ­თი წლი­საც არ ჰყავ­დათ ერ­თა­დერ­თი ქა­ლიშ­ვი­ლი, ოჯა­ხის უფ­რო­სი ქალ­ბა­ტო­ნის მძი­მე ავად­მ­ყო­ფო­ბამ ისე გა­ა­ღა­რი­ბა ისე­დაც მწი­რი სა­ო­ჯა­ხო ბი­უ­ჯე­ტი. ლა­მის პუ­რის ფუ­ლიც
კი სა­ნატ­რე­ლი გა­უხ­დათ. და­თამ სამ­სა­ხუ­რი და­კარ­გა და მა­მის და­ნა­ტო­ვა­რი მანქანა მა­ლე­ვე გა­და­ა­კე­თა ტაქ­სად, მაგ­რამ იმ დრო­ში არც კლი­ენ­ტი იყო ბევ­რი და მან­ქა­ნაც წამ­და­უ­წუმ მწყობ­რი­დან გა­მო­დი­ო­და. მი­სი შე­სა­კე­თე­ბე­ლი თან­ხაც აღარ რჩე­ბო­და ქუ­ჩა­ში გა­თე­ნე­ბუ­ლი ღა­მე­ე­ბის სა­ნაც­ვ­ლოდ და სა­ბო­ლო­ოდ, რო­ცა ქალ­ბა­ტო­ნი მზია გარ­და­იც­ვა­ლა, ქე­ლე­ხი რომ გა­ე­მარ­თათ, სუ­ლაც ჯარ­თის
ფა­სად გა­სა­ყი­დი გა­უხ­დათ ძვე­ლი ჯა­ბა­ხა­ნა...

მარ­ტოდ დარ­ჩე­ნილ­მა ახალ­გაზ­რ­დებ­მა სხვა გა­მო­სა­ვა­ლი ვე­ღარ იპო­ვეს. ლა­ნა ახ­ლო­ბელს შე­ეხ­ვე­წა და სა­ბერ­ძ­ნეთ­ში წაყ­ვა­ნა სთხო­ვა. ის ცალ­კე ამ­ბა­ვია, რა სა­ში­ნე­ლე­ბაც გა­და­ი­ტა­ნა ავ­ტო­ბუ­სის სა­ბარ­გულ­ში გა­მო­კე­ტილ­მა, რო­ცა საზღ­ვარს არა­ლე­გა­ლუ­რად კვეთ­და. არც ის იყო ნაკ­ლე­ბი ტან­ჯ­ვა, რო­ცა თა­ვი­დან ენა არ იცო­და და ამის გა­მო იძუ­ლე­ბუ­ლი იყო ნე­ბის­მი­ერ სა­მუ­შა­ოს და­თან­ხ­მე­ბუ­ლი­ყო. ისეთ ოჯახ­შიც მო­უ­ხდა დარ­ჩე­ნა, სა­დაც ვაშ­ლის ნა­თალ­საც არ აჭ­მევ­დ­ნენ და აყ­რე­ვი­ნებ­დ­ნენ: ხელ­ფასს გიხ­დით და იმით იყი­დე საჭ­მე­ლი, ჩვენს სა­კუთ­რე­ბას კი ნუ ეხე­ბიო...
არც უმ­ხელ­და ქმარს, მში­ე­რი რომ იძი­ნებ­და უმე­ტეს­წი­ლად, რად­გან სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პრო­ცენ­ტი­ა­ნი ვა­ლე­ბი ელო­დე­ბო­და მის ხელ­ფასს. რო­გორ­მე იმ­დე­ნი უნ­და მო­ე­ხერ­ხე­ბი­ნა, რომ ბან­კ­ში გი­რა­ოდ ჩა­დე­ბუ­ლი სახ­ლი მა­ინც შე­ე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა.

ლა­ნამ მხო­ლოდ 15 წლის შემ­დეგ მო­ა­ხერ­ხა დაბ­რუ­ნე­ბა და ესეც იძუ­ლე­ბით...

3-4 წლით ად­რე შე­უმ­ჩ­ნე­ვია მკერ­დ­ში სი­მაგ­რე, მაგ­რამ არც არა­ვის­თ­ვის გა­უმ­ხე­ლია და არც ექიმ­თან მი­სუ­ლა - მკურ­ნა­ლო­ბა უცხო­ე­ლის­თ­ვის ძა­ლი­ან ძვი­რი ჯდე­ბა და "სიმ­წ­რით ნა­შოვნი კა­პი­კე­ბი" სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თ­ვის ვერ გა­ი­მე­ტა. გარ­და ამი­სა, რად­გან უცხო ქვე­ყა­ნა­ში არა­ლე­გა­ლუ­რად ცხოვ­რობ­და, და­ჭე­რი­სა და გა­მო­ძე­ვე­ბი­საც ეში­ნო­და..

ლა­ნა­მაც რა­ტომ­ღაც ასე გა­დაწყ­ვი­ტა, რომ სა­ნამ შეძ­ლებ­და, იმუ­შა­ვებ­და და მკურ­ნა­ლო­ბას მა­შინ და­იწყებ­და, რო­ცა სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუნ­დე­ბო­და. ძა­ლი­ან მა­ლე მიხ­ვ­და, რომ მარ­თ­ლა ცუ­დად იყო და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ჩა­მოს­ვ­ლა იმი­ტო­მაც უნ­და ეჩ­ქა­რა, რომ ცოცხა­ლი ენა­ხა მო­ნატ­რე­ბულ ქმარ-შვილს...
მოკ­ლედ გეტყ­ვით, რომ გა­ოგ­ნე­ბულ ექი­მებ­საც კი წა­მოს­ც­ვივ­დათ ცრემ­ლე­ბი, მი­სი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­აზ­რე­ბი­სას და და­ნა­ნე­ბით აღ­ნიშ­ნავ­დ­ნენ: აღარც კი ვი­ცით, მე­რამ­დე­ნე შემ­თხ­ვე­ვაა, რო­ცა ასე დაგ­ვი­ა­ნე­ბით მოგ­ვ­მარ­თა­ვენ საზღ­ვარ­გა­რე­თი­დან დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი ქალ­ბა­ტო­ნე­ბიო. რო­გორც კი მცი­რე სი­მაგ­რე იგ­რ­ძ­ნო მკერ­დ­ში, მა­შინ­ვე რომ და­ეწყო მკურ­ნა­ლო­ბა, აუცი­ლებ­ლად გა­ნი­კურ­ნე­ბო­და და დიდ­ხან­საც იცოცხ­ლებ­და. ახ­ლა კი...
ლა­ნას მა­ინც გა­უ­კე­თეს ოპე­რა­ცია, მაგ­რამ ოთხი­ო­დე თვე­ში და­ი­ღუ­პა და და­ა­ობ­ლა თორ­მე­ტი წლის უნა­ხა­ვი შვი­ლი, რო­მე­ლიც თი­ნე­ი­ჯე­რია და ყვე­ლა­ზე მე­ტად ახ­ლა სჭირ­დე­ბა დე­დის გვერ­დში დგო­მა. და­აქ­ვ­რი­ვა დღემ­დე მას­ზე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ქმა­რი...

ეს რომ ერ­თე­უ­ლი შემ­თხ­ვე­ვა იყოს, ალ­ბათ არც დავ­წერ­დი ამის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად ათო­ბით ქა­ლი ჩა­მო­დის და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი

საზღ­ვარ­გა­რე­თი­დან და იმ­დე­ნად დაგ­ვი­ა­ნე­ბით მი­მარ­თავს ექიმს, გან­კურ­ნე­ბის აღა­რა­ვი­თა­რი შან­სი რომ არ აქვს და სა­ნამ უნ­და გაგ­რ­ძელ­დეს ასე?!

ქა­ლე­ბი მო­ნო­ბა­ში მყო­ფე­ბი­ვით მუ­შა­ო­ბენ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დარ­ჩე­ნი­ლი ნა­თე­სა­ვე­ბი არ­ჩი­ნონ - უყი­დონ მათ სახ­ლე­ბი, მან­ქა­ნე­ბი, და­უ­ფი­ნან­სონ გა­ნათ­ლე­ბა და ვერ იმე­ტე­ბენ თან­ხებს სა­კუ­თა­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის­თ­ვის...

მა­პა­ტი­ეთ, მაგ­რამ ვე­რა­ფერ კარგს მსგავს საქ­ცი­ელს ვერ ვუ­წო­დებთ და მი­უ­ხე­და­ვად თავ­გან­წირ­ვი­სა, პირ­ველ რიგ­ში ეს უკულ­ტუ­რო­ბა, გა­უ­ნათ­ლებ­ლო­ბა და ღა­ლა­ტიც კია თუნ­დაც იმ ახ­ლობ­ლე­ბი­სა, რო­მელ­თა გა­მოც თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბა­ზე მი­დი­ან ქა­ლე­ბი...

სწო­რე­დაც რომ თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბაა, რო­ცა ამ­დენს მუ­შა­ობ და სა­კუ­თა­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის­თ­ვის გე­ნა­ნე­ბა გა­მო­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი თან­ხის და­ხარ­ჯ­ვა...

ინ­გა ჯა­ყე­ლი
მკითხველის კომენტარი (0)
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა.
იყავი პირველი!

რედაქტორის რჩევით
რუბრიკის სხვა სიახლეები