ვერსია
გასროლა ოხურეისთან... როგორ იწყებოდა აფხაზეთის ომი
14-08-2020