ვერსია
თუ ბოკოვი კილერი არ არის, ხომ არ გვაქვს საქმე ორ სხვადასხვა დანაშაულთან, რომელთაგან­ ერთ საქმეში სამიზნეა ცნობილი, მეორეში კი - შემსრულებელი?
22-06-2020